דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "כי תבוא"- ט"ו אלול תשע"ט

15/09/2019

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת כי תבוא תשע"ט

נמסר ביום ראשון, ט"ו אלול תשע"ט (15.9.2019) | 08:30

 

"והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה... והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם ובאת אל הכהן... ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלוקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו" (דברים כו, א-ג).

פרשת כי תבוא, פותחת בשמחה וממשיכה בשמחה. תחילת הפרשה במצוות הביכורים והמשכה בתוכחה קשה של תשעים ושמונה קללות. אך יש קשר בין מצוות הביכורים והתוכחה, בשני העניינים ממקדת התורה את דבריה על השמחה. באים לארץ ישראל ויושבים בה איש תחת גפנו ותחת תאנתו, אך את ראשית פרי האדמה משבעת המינים, יש להביא לירושלים ולמסור אותם לכהן בבית המקדש.

מי שאין לו נשמה לא יכול לשמוח, רק יהודי יכול לשמוח, ובשמחה של יהודי יש כוח עצום. חיוך זה לא שמחה. החיוך פותח את הלבבות ומראה שאדם בא לשלום. אבל כשאדם שמח רואים אור על פניו, פניו נקיות ומוארות, כי בזמן השמחה הנשמה מתחברת לגופו ומאירה את פניו. מתי אדם שמח באמת? בזמן שהוא הולך בדרך האמת והיושר, כשיש עשיה מכל הלב, בטוב לבב. אם אדם, חס ושלום, עצוב, מדוכדך או מיואש, הנפש הבהמית משתלטת על גופו והרוח הטהורה והנשמה הקדושה מתנתקות ממנו. במצב של נתק כזה מהרוח והנשמה, נכנס האדם לאטימות, ללא רוח חוכמה, דעת ותבונה. הרוח והנשמה מתחברות לגוף האדם רק בזמן שהוא שמח. את השמחה לא קונים באף מקום, השמחה באה ממעשים טובים, מהתנהלות ביושר ואמת ומהשתדלות מקסימלית לקיים את עשרת הדיברות. שמחה אמיתית היא כוח, יש בה מעט מרוח הקודש. לא שמחה מזוייפת, חיוך חיצוני או שמחה של שכרות. שמחה היא משהו פנימי ורואים על פניו של האדם את אור הנשמה שמחוברת אליו.

"ואמרת אליו" - פירש רש"י 'שאינך כפוי טובה'. יש כאן דבר חשוב להבנה, אדם בא לבית המקדש ומביא ביכורים משבעת המינים שגדלו אצלו. הבאת הביכורים והפירות אינה מספיקה, צריך אדם גם להגיד בפה מה הוא עושה. מה עליו להגיד? "באתי אל הארץ", והרי הורי הוריו כבר הגיעו לארץ לפני מאות שנים אלא, שצריך תמיד לזכור להכיר בטוב. אדם צריך לזכור תמיד את העבר ולדעת איך הגיעה אליו כל הטובה הזאת, הרי קיבל את הקרקע ממישהו שקיבל ממישהו, והראשון שקיבל את הקרקע, קיבל מהקדוש-ברוך-הוא, ואז, כשהוא מביא ביכורים הוא יודע שהכל מהקדוש-ברוך-הוא ואין כאן 'כוחי ועוצם ידי'. מי שלא יודע להכיר בטוב שה' משפיע עליו ועל חייו, אהבת ה' שלו חסרה ומדולדלת.

הקדוש-ברוך-הוא מזכיר, מדגיש וחוזר כל הזמן, בתפילות ובתורה, את אברהם, יצחק ויעקב כדי שכל העמים ידעו שארץ ישראל מיועדת לאברהם, יצחק ויעקב, וידעו כולם שאברהם, יצחק ויעקב שייכים לעם היהודי. ישמעאל ועשו לא הלכו בדרך ה' וה' עזב אותם. בני ישראל אמרו 'נעשה ונשמע', הלכו בדרך ה' ושמעו בקולו - בחר בהם הקדוש-ברוך-הוא לילדיו.

אנחנו נמצאים בתקופה של בלבול נוראי, תסבוכות, שנאת חינם, לשון-הרע ורכילות שבתוכם חוגגים כוח הטומאה, הסיטרא אחרא, יצר-הרע והנחש. הקדוש-ברוך-הוא מזכיר לעם ישראל, כמו בדורות הקודמים, מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים, כדי שנבין שהקדוש-ברוך-הוא הוא ששולט על כל העולם, הוא שמנהיג את העולם, הוא שמזיז את העולם והוא שמחליט מי יהיה ראש ממשלת ישראל. בורא עולם רוצה שעם ישראל, ילדיו, יהיו נאמנים לו למרות שהבחירה החופשית בידי האדם. הקדוש-ברוך-הוא מתעתע ומבלבל מכל הכיוונים, עושה גוג ומגוג ותוהו ובוהו בכל העולם כאילו אין, חס ושלום, בורא לעולם, כדי שיבינו שרק בורא עולם הוא שקובע פה!

בורא עולם אומר לעם ישראל: מה שתעשו תקבלו. תתנו תרומות - אני אתן לכם תרומות. תגנבו - יגנבו מכם. תעשרו - תתעשרו. תתנו צדקה - צדקה תציל ממוות. תתפללו אליי ותלמדו תורה - תקבלו תורה ותפילה ממני. כל מה שתעשו יחזור אליכם, טוב או רע. הנפש הבהמית לא מקיימת את עשרת הדיברות אבל היא שותפה בתוך גוף האדם וכשיהודי שמשתדל במקסימום כוחותיו לקיים את עשרת הדיברות, זה הצד הטהור של האדם, זו הנפש הטהורה. בורא עולם מבקש שהנפש הטהורה של האדם, הצד הטהור, יקיים את עשרת הדיברות בכל יכולתו ואז יהיה הכי מאושר בעולם, הכי חכם ונבון, הכי מוצלח ומבורך וגם תהיה לו רוח הקודש.

בורא עולם אומר: תהיו קמצנים - אני אתקמצן איתכם. תהיו אנשי חסד - אני אהיה איתכם חסד ואחזיר לכם כל דבר פי עשר. בורא עולם אומר את זה כדי שהעם היהודי ישתחרר מהחשיבה כאילו הוא מודרני  ו'אירופאי' ו'מה יגיד העולם'. רק הקדוש-ברוך-הוא שולט! לכן צריכים להיות מלוכדים.

הקדוש-ברוך-הוא הוא ימין ורוצה את הימין. הקדוש-ברוך-הוא לא רוצה שעם ישראל יתפורר, יתערבב ויתבולל. הקדוש-ברוך-הוא בחר את עם ישראל מלוכד ומאוחד באהבה ושלום. כל היהודים שהם יהודים אמיתיים צריכים להיות באהבה, שלום ואחדות. הקדוש-ברוך-הוא לא יוותר לאף אחד ויפגע באנשים שרוצים להרוס לו את מדינת ישראל, שרוצים לפגוע לו ביהודים שגרים בארץ ישראל, יפגע בהם קשות.

בורא עולם כועס על אנשים אמידים שתורמים מכספם בחו"ל, או שמרמים, מנצלים, גונבים, נותנים שוחד וחיים על גבם של מסכנים, אומללים וחסרי ישע. מי שלא מקיים את עשרת הדיברות, בורא עולם יסגור בפניו את כל הדרכים והוא לא יוכל לזוז. הקדוש-ברוך-הוא נכנס לדין קשה ומנהיג את העולם כמנהגו הוא. הקדוש-ברוך-הוא בשביל שלום מחק את שמו.

בחלק מארץ ישראל יש שנאה וחוצפה מאוד גדולה, ולא עושים חשבון לאף אחד. זה הגיע למצב כזה שרואים בתקשורת ח"כ גוי פוגע בראש ממשלת ישראל. לאן הגענו?! הקדוש-ברוך-הוא כועס מאוד מאוד על דברים כאלה, אסור לנו להגיע למצבים כאלה. צריכים לעשות הכל כדי שהימין יעלה, והימין יעלה! הקדוש-ברוך-הוא עושה הכל כדי שזה יבוא מהיהודים, מהבחירה החופשית שלהם. ההתבוללות היא שעושה את הבעיות הקשות האלה כי יש מתבוללים שיש להם תפקידים בכירים והם פוגעים בארץ הקודש, בתורה, בתפילה ובקדוש-ברוך-הוא. אנחנו היהודים צריכים לעשות הכל כדי שהימין יעלה כי הקדוש-ברוך-הוא ימין. כשהימין יעלה - התורה תעלה, התפילה תעלה, המקוואות יתרבו, יבואו עולים חדשים לארץ ישראל, הסודנים והאריתראים יסתלקו מישראל ויהיה סדר בארץ, אהבה ושלום. בגלל שנאת החינם, יש מלחמה בין הטהרה והטומאה.

לעזוב את ראש ממשלת ישראל, להפסיק להפריע ולהציק. הקדוש-ברוך-הוא בוחר את מנהיג ישראל, די עם השנאה והרוע. כל אחד רוצה להיות ראש ממשלת ישראל, הקדוש-ברוך-הוא קובע את מי שיהיה והקדוש-ברוך-הוא קובע את מי הוא יעלים. בורא עולם רוצה אהבת חינם. לב מלך ביד ה'.

טראמפ רוצה שלום בכל העולם ואין לנו מה להיפגע ממנו, הוא כולו רצון לעזור לעם ישראל. לא יהיה שלום עם תוכנית ה'מאה'. עם ישראל צריך לדעת שיש הקדוש-ברוך-הוא. לא להישען על אף אדם כי האדם היום חי ומחר מת. הקדוש-ברוך-הוא נותן רמזים: תפסיקו להשתעבד לבני אדם.

לאיראן יש פחד להתקרב לישראל. ישראל קטנה מאוד בעולם אך יכולה לבלוע את כל העולם. אין לישראל מתחרה.

האנטישמיות חזקה וקשה ביותר, מתגברת מיום ליום. פעם הייתה בסתר, היום היא בגלוי. ליהודים בחו"ל אין הגנה מהקדוש-ברוך-הוא. מכים את היהודים בכל מקום. הם עוברים לשלב אחר לפגוע בהם סופית. יש שמונה מיליארד אנשים בעולם ששונאים את היהודים. יהודים שיש להם אמונה ומאמינים בקדוש-ברוך-הוא, יחזרו לישראל. מי שגר בישראל מוגן ושמור ויש לו ברכה.

סוריה תימחק לתמיד.

תורכיה תקבל את המנה שלה ואת המכות שלה. דאע"ש שולט בתורכיה. ארדואן מאיים לשחרר פליטים. הוא קיבל הרבה מיליוני דולרים וגם ככה הוא משחרר פליטים, לא עושה חשבון לאירופה. מצרים טוב לה עם ישראל, בשלום עם ישראל והכל טוב.

ירדן, מלך ירדן מחכה לתוכנית 'מאה' שלא תתקיים.

חיזבאללה ונסראללה לא יכול לעשות כלום כי סוריה מתה, איראן בדרך למות, תורכיה תהיה כמו סוריה. יש רוסיה בתוך סוריה ורוסיה לא עושה חשבון לחיזבאללה ולא לנסראללה.

אסונות טבע, סופות, גשמים, רעידות אדמה, אש ושיטפונות לא יפסיקו בכל מקום בעולם, חוץ מארץ ישראל. בארץ ישראל יהיה הכל שקט. מה שקורה בחו"ל זה בידי הקדוש-ברוך-הוא.

אסור לממשלת ישראל ולעם ישראל לעצור הקמת יישובים. צריך להקים יישוב כל יום במקום אחר, לא חסר אדמה, לא כסף ולא כלכלה. לא צריך לחיות בצפיפות במרכז הארץ, צריך להתפזר בכל רחבי הארץ. נתפלל חזק שהימין יעלה. תצאו מהבתים כדי לבחור, והעיקר לבחור בימין. יהודי לא מתבייש ביהדות של עם ישראל. אנחנו עם נבחר, ילדיהם של אברהם, יצחק ויעקב.

משיח נמצא וכולם מחכים, הצדיקים החיים בעולם הזה, האבות והאימהות, הצדיקים ישני עפר, גם בשמיים מחכים, מלאכים מחכים, מרכבות מחכות, כולם מחכים לרגע הזה שהקדוש-ברוך-הוא יושיט את השרביט למשיח. הקדוש-ברוך-הוא מסתכל מהשמיים ומרחם על היהודים, רוצה להציל עוד יהודי ועוד יהודי, כדי שכולם יהיו במעגל הראשון. מעגל שני, שלישי והלאה זה עינוי קשה ביותר, כאב גדול וייסורים קשים ליהודים. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שכולם יהיו במעגל הראשון. משיח יש לו תפקיד יחידי בעולם שהוא מגן ושומר על עם ישראל ועל גבולות ישראל. כולם אומרים ניסים ונפלאות ולא יודעים שזה בא דרך המשיח, כי עוד לא יצא בפרהסיה. משיח מתפלל ומקיף את כל גבולות ישראל כדי שלא יפגע אף יהודי. דברים מופלאים, פלאי פלאים בכל עם ישראל. המאמין בקדוש-ברוך-הוא באמת, יודע שיש משיח צדקנו, חי וקיים, שבחר בו הקדוש-ברוך-הוא מתוך עם ישראל, נולד בארץ ישראל, ילוד אישה, נשוי עם ילדים. הוא ענו וצנוע ונראה כמו תינוק בן יומו. משיח נולד כל יום מחדש, נמצא תחת כנפיו של הקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא מלטף אותו ומושח אותו, מזכך את רוחו ואת נשמתו ונותן בו ריח, ריחו בא מגן עדן. אין אף אדם שמקבל ריח מגן עדן, המשיח הוא היחידי בעולם. כל מי שמכיר ופוגש אותו, בידיעתו או שלא בידיעתו, מרגיש הידבקות לכוח הרוחני שנמצא איתו, לעוצמה שיש בו. היהודים צריכים להתחנן כדי שיהיו קרובים למשיח, שיהיו במעגל הראשון. כשייצא משיח בפרהסיה, תהיה מנוחה לחיילי צבא-הגנה-לישראל לתמיד. לא יפגע אף חייל צה"ל לעולמי עולמים ולא יפגע אף יהודי שגר בארץ ישראל. משיח עושה מלחמות ישראל. משיח ילחם עם כל הארצות שבעולם בלי טנקים, בלי מטוסים, בלי טילים והוא יגור במקום הכי פשוט בעולם. הוא לא צריך שומרים ולא כלום. מה שהוא יגיד - כך יקרה בדיוק! אם יגיד שפצצות האטום יהיו לקמח – יהיו לקמח. אם יגיד שכל הלוויינים בשמיים ישרפו - כל הלוויינים ישרפו. אם יגיד שיבוא צונאמי לכל מדינה שיבחר - כך יהיה בדיוק. אז לא צריך טילים, מטוסים, טנקים וחיילים, כלום. הוא יעשה את כל מלחמות מדינת ישראל וחיילי צבא-הגנה-לישראל. זה משיח! למי שלא יודע. אז כדאי לבקש מבורא עולם שישלח את משיח צדקנו, שיציל אותנו, שנפסיק עם כל שנאת החינם, הרוע והרכילות. כולנו יהודים, בניו של הקדוש-ברוך-הוא. שיחזרו האהבה והשלום, ואהבת לרעך כמוך, ודרך ארץ קדמה לתורה. שהימין ינצח בגדול כדי שתהיה תורה בעם ישראל, תפילה בעם ישראל, בתי כנסת, ישיבות כוללים ומקוואות, כדי שיביאו את כל היהודים מחו"ל לארץ הקודש!

שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל.

  מסר הרב שליט"א לפרשת "כי תבוא" תשע"ט להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד