דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "נשא"- יום ירושלים, כ"ח אייר תשע"ט

2/06/2019

 

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת נשא תשע"ט

נמסר ביום ראשון, יום ירושלים, כ"ח אייר תשע"ט (2.6.19) | 8:30

 

השינה היא אחד חלקי שישים של מיתה. הנשמה עולה למעלה ומגיעה למקום שהיא ראויה לעמוד בו ושם נבחנת על כל מעשיה שעשתה באותו יום. הנשמה מעידה על האדם מה עשה כל היום. לכן צריך לקרוא 'קריאת שמע שעל המיטה' בזהירות ובהבנה גדולה ואחריה אסור לדבר אלא רק דברי תורה, משניות או לגרוס זוהר, בכדי להירדם עם דברי תורה. כל דיבור ודיבור שיצא מפיו של אדם במשך היום, נבחן בלילה ואין בעולם עדות חזקה יותר מעדותה של הנשמה, כי הנשמה היא חלק אלוקה ממעל והיא אמת. כל מה שעושה אדם בעולם הזה 'מודפס' בנשמה והנשמה מעבירה את מה שעשה. זה לא מקטרגים, יצר הרע או עדים אחרים, זו הנשמה שמדווחת את כל האמת על מה שעשה האדם בכל אותו היום. אם זה מעשים טובים או לא טובים, מצוות, חטאים או עוונות, בסתר או בגלוי. עדות הנשמה היא מעל כל עדות שקיימת בעולם הזה. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל והרוח והנפש של האדם שייכים לה, הם ביחד, הם אחד. הרוח והנפש משתפים את הנשמה בכל פעולה שנעשית, המעשה נדבק בנשמה והיא מעבירה בכל לילה לקדוש-ברוך-הוא כל דיבור, כל מעשה וכל פעולה. בראש השנה וביום הכיפורים פותחים ובודקים הכל על כל דבר ודבר. אם הדיבור קדוש, דיבור של תורה ותפילה, הוא עולה ובוקע רקיעים ועומד במקום שראוי לעמוד. אם הדיבור אינו כראוי להיות, דיבור רע של לשון הרע, עולה הדיבור ההוא ונרשם על נשמת האדם.

כשיורדת הנשמה בבוקר, נרשם הרושם ההוא בגוף ונקרא 'חכמת הפרצוף'. לפי הפנים של האדם ניכר מה הוא עושה בעולם הזה, כי הנשמה מעידה על מעשיו. לפי זיכוך הנשמה כך זיכוך פניו של האדם.

כשיהודי מרגיש שיש לו הרבה הפרעות ותקלות, שהכל נסגר עליו, החיים, הפרנסה, הבריאות, חינוך הילדים, שלום-בית, במילים אחרות נחסמה לו הדרך הרוחנית, כשיהודי מרגיש ברוחו ונפשו שמשהו חסום, שלא יחפש אנשים ו'קולבים' שיעזרו לו לפתוח את המחסום, הוא צריך להבין שבורא עולם הביא אותו למצב הזה כדי שיפנה אליו, כדי שיידבק בו ויבקש עזרה ממנו, לא מאחרים. הקדוש-ברוך-הוא אחד, הוא אבא שלנו, אנחנו הילדים שלו ואנחנו מבקשים עזרה רק מהקדוש-ברוך-הוא! אבא שבשמיים יעזור לנו בזמן שאנחנו משתדלים לקיים את עשרת הדיברות ותרי"ג מצוות, אז יפתח לנו את הדרך. אם יהודי לא יעשה וידוי מלא ויעזוב את מעשיו הרעים, לא תיפתח לו הדרך, לא יעזרו קמעות, ברכות וביקור בקברי צדיקים. אם תיפתח דרך מפה, תיסגר משם, אם יעלה מפה, ייפול משם. הקדוש-ברוך-הוא מייסר את מי שאוהב, סוגר לו את הדרך כדי שיפנה אליו בתפילה ובקשה, יידבק בו ויקיים את מה שמבקש מאיתנו הקדוש-ברוך-הוא, אחר כך יראה ניסי ניסים וייפתחו לו שערי שמיים. אסור לחפש 'קולבים' ועזרה מאנשים במקום לפנות לבורא עולם, לדלג על עשיית רצון ה' ולחפש עזרה בקברי צדיקים, אצל כל מיני מתקשרים ומתחזים למיניהם שמשקרים ומרמים אנשים תמימים, מתחפשים לאנשים דתיים. צריך לפנות רק לאבא שבשמיים, לפנות ללימוד תורה וקיום מצוות. מי שרוצה יכול ללכת לקברי צדיקים, אבל רק אם יעשה גם וידוי, ישחרר מעליו את העוונות ויעשה תשובה, יתקבלו בקשותיו על ידי הקדוש-ברוך-הוא.

הפרשת חלה עושים רק ביום שישי לכבוד שבת. הרבה נשים עושות עסק מהפרשת חלה לצורך רווח כלכלי. הן מתחפשות לנשים צדיקות וקדושות, עם כל מיני כובעים ומטפחות והן לא דתיות בכלל. יש כאלה שהן באמת קדושות וטהורות שמזכות את הרבים ויש כאלה, רחמנא ליצלן. לא לגשת אליהן. ללכת רק לנשות רבני ערים או קהילות שמכירים ומאמינים בהם. הטוב ביותר, המצווה מן המובחר, לעשות הפרשת חלה ביום שישי בכל בית ובית בישראל. הדלקת נרות ביום שישי והפרשת חלה ביום שישי לכבוד שבת. לא להתפתות לדברים אחרים. אם יש נשים שרוצות לקיים ערב מיוחד לנשים, יקיימו ערב תפילה וקריאת תהילים לבורא עולם.

כבודה של אישה הוא כיסוי הראש שלה. האישה שהפריעה לחווה, לא אגיד את שמה, והפילה אותה ואת אדם הראשון מהטהרה והקדושה בגלל קנאה, שיערה פרוע כמו שדים ורוחות. עד עכשיו היא מקנאה, לכן היא נדבקת בכל שיער פרוע. אישה שמכסה את ראשה כמו שצריך, יש לה הגנה מהקדוש-ברוך-הוא. כמו שאדם מוגן כשהוא שומר את השבת כהלכתה, כך כיסוי הראש הוא המגן על האישה, על בעלה וילדיה, שלא תדבק לשיערה אותה אישה שרוצה עד עכשיו להפריע לנשות ישראל, שלא תיכנס לביתה יחד עם הסיטרא אחרא והס"מ. השיער הוא הפתח, הם מתבייתים בשיער ומכניסים באישה טומאה קשה, מכניסים בה בלבולים, תסבוכות וחוסר שקט. כשאישה מכסה את ראשה לפי ההלכה, השכינה דבוקה בה ושומרת עליה עשרים וארבע שעות שלא יתקרב אליה כל רע. כשהשכינה מחוברת אל האישה ויש שלום בית אמיתי, מגינה השכינה של האישה גם על הבעל והילדים כל היום. אם אין שלום בית, אין הגנה של השכינה על הבעל. לא לחינם מחק בורא עולם את שמו בשביל שלום בית, כי הוא יודע כמה חשוב שלום בית.

אבא שבשמיים מנהל את העולם כולו, את ארבע רוחות השמיים, הוא מביא התפרצויות הרי געש, רעידות אדמה, שיטפונות, צונאמי, מפיל מטוסים ומסבך אוניות, אוטובוסים, רכבות ומכוניות. גשרים ימשיכו ליפול, רבי קומות ירעדו, יתפרקו ויפלו, דברים קשים. מסכסך בין מדינות ובתוך עצמן. הקדוש-ברוך-הוא מזעזע את העולם כולו כדי להגיד להם שנגמר העולם החומרי, התאוות, הרוע, ההרג, הרצח ושנאת החינם. בורא עולם מתחיל לפגוע בעולם כולו מסביב בכדי שעם ישראל יראו ויחזרו בתשובה. עשר מכות נתן הקדוש-ברוך-הוא למצרים במצרים כדי שבני ישראל יראו, יחזרו בתשובה וידבקו בו.

כל מה שקורה בארץ ישראל, והבחירות, הכל מנוהל על ידי בורא עולם. אומנם נתן בחירה חופשית לאדם, אבל הקדוש-ברוך-הוא קובע מה יהיה. כמו שקבע הקדוש-ברוך-הוא שטראמפ ייבחר כשלא היה כל סיכוי, כשכולם חשבו שהילארי תבחר ונבחר טראמפ כי כך רצה הקדוש-ברוך-הוא כדי שיעזור לארץ ישראל. בבחירות שלנו בארץ ישראל, אם במקום שישים מנדטים היו שישים ואחד מנדטים, הייתה קמה ממשלה. בגלל מנדט אחד לא קמה ממשלה. לא יכול היה הקדוש-ברוך-הוא להביא עוד מנדט אחד? מה שקרה בבחירות, ליברמן רצה להפיל את הימין בגלל דברים אישיים עם הימין. כמה ששכנעו אותו, כמה שדברו איתו, כמה שהתחנפו אליו, לא עזר כלום. דיברו עם אנשים אחרים לא עזר כלום, כולם לא רצו ללכת עם הימין. הקדוש-ברוך-הוא הקשה את ליבו של ליברמן. הקדוש-ברוך-הוא מסנן ומנפה כדי שתהיה ממשלת ימין בלבד. רוצה בורא עולם שתהיה ממשלה חזקה של ימין בלבד, בלי שום מפלגה אחרת, ימין נקי. אומרים משמיים, אם ליברמן היה מצטרף לקואליציה - לליכוד והייתה קמה ממשלה - הייתה נופלת אחרי חודשיים-שלושה. כמו שהפיל את הממשלה בפעם הראשונה, יפיל אותה גם בפעם השנייה והשלישית. הקדוש-ברוך-הוא רוצה ממשלת ימין שהימין שולט חזק.

צריכים להבין, הימין זה בורא עולם, זה אבא שבשמיים. הימין זה לימוד תורה, תפילות, קיום עשרת הדיברות, שמירה על בתי הכנסת והישיבות, שמירה על כל סנטימטר מאדמת הקודש, שלא נותנים חלקים מארץ ישראל לאף אחד והבאת כל היהודים האמיתיים מהעולם לארץ ישראל. בורא עולם רואה את העתיד ולא רוצה שתקום ממשלה שתיפול שוב. רוצה ממשלת ימין חזקה כדי להוביל את עם ישראל בדרך הטובה והנכונה, הדרך הימנית.

בארץ ישראל יש עליות וירידות, אם זה דרך החמאס, אם זה דרך שונאי ישראל. שמונה מיליארד אנשים בכל העולם שונאים את העם היהודי שגרים בחוץ לארץ.

הימין יתחזק ויתחזק ויתחזק והשמאל ילך וידעך. כל מפלגות השמאל יסתבכו ביניהם, יריבו, יתווכחו, יתפרקו ויתפזרו. בורא עולם מצווה על כל מפלגות הימין, הקטנות והגדולות, להתאחד לאחד חזק, כדי שהקולות לא ילכו לאיבוד. די לחשוב על הכיסא, התקשורת והכסף, לחשוב על הקדוש-ברוך-הוא ומה הוא רוצה מכם. רוצה את אדמת הקודש, ימין, תורה, תפילות, שלא יגעו לו בסנטימטר מארץ-ישראל, מקוואות, בתי כנסת, ישיבות וכוללים. בורא עולם לא אוהב ניבול פה ושנאת חינם. שהימין יוכיח מה הוא עושה טוב לעם ישראל. שהימין יתעלם מכל המפריעים למיניהם שרוצים לפגוע בימין, לא לענות להם. להגיד מה מתכננים טוב לעם ישראל ולא להכפיש ולהפיל את השמאל בדיבורים. לברוח מהשמאל, להתעלם ממנו, לא להשיב מלחמה ולא לפגוע זה בזה.

הקדוש-ברוך-הוא נתן לנו לחיות בחסד, לא לחכות לנדבות של אף אחד. עם ישראל חי בזכות ולא בזכות של אף אחד. הקדוש-ברוך-הוא נתן לכל יהודי לעשות חשבון נפש. מפלגה או אדם שרוצים להיבחר מאינטרס אישי, הקדוש-ברוך-הוא ינפה אותו. כל מפלגה תעשה בדק מפלגתי ולפתור את הבעיות.

אסור להשמיץ את בתי המשפט, הפרקליטות והשוטרים. לתת להם לעבוד לפי החוק שיהיו יציבים, בלי לחץ מאף אחד. תפסיקו לשגע אותם, ללחוץ עליהם, לבלבל אותם ולהוציא אותם מאיזון, ממילא בורא עולם מכוון הכל מלמעלה ויחליט מה יהיה במשפט, אז למה לבלבל את הראש לכל השופטים והשוטרים והפרקליטות.

בחוץ לארץ האנטישמיות קשה וחזקה מאוד, מתגברת ומתגברת, אי אפשר לעצור את הסחף. פעם היה בסתר, היום בגלוי. היום נותנים כבוד גדול למוסלמים ומזלזלים ביהודים שגרים בחוץ לארץ. יהודים שגרים בחוץ לארץ הקדוש-ברוך-הוא מצווה עליכם שתעלו לישראל! מצווה עליכם שתעלו לישראל! מצווה עליכם שתעלו לישראל! מדינת ישראל זה הלכות ודינים, עשרת הדיברות, תורה, תפילה ותרי"ג מצוות. רק בארץ ישראל הקדושה אפשר להצליח לקיים את עשרת הדיברות, מצוות תפילה ותורה, רק בארץ-ישראל אפשר להצליח! בארץ הקודש בלבד! שכולם יגיעו לארץ ישראל ועם ישראל יהיו מלוכדים בטבעת אחת, יש בזה ברכה גדולה בארץ ישראל, הצלחה וחיים טובים וארוכים. כשיש אגודה אחת, יחידה אחת לקדוש-ברוך-הוא, זה כוח אין סופי. כשיש התפרצות, הכל מתפרק. צריך לדעת מה לעשות טוב ורע. בארץ הקודש צריכים כל עם ישראל להיות מלוכדים ומאוחדים. אין לנו מדינה אחרת, אסור לנו לריב בינינו בתוך עצמנו. מי שהוא יהודי אמיתי, נלחם על הימין. לכל עם הדת שלו, איטלקים באיטליה, מצרים במצרים ובישראל יהודים. ליהודים יש את הקדוש-ברוך-הוא, יהדות, תורה, מעשים טובים, תרי"ג מצוות ועשרת הדיברות, זה יהודים, זה ימין.

איראן מתחכמת יותר מידי. הם לא יודעים שאם ימשיכו כך, ארה"ב תיתן להם מכה לעולמים שלא יקומו ממנה 50 שנה. אם איראן לא תשתוק ולא תפסיק להפריע, ארה"ב וישראל יכו אותה מכה לעולמים.

חיזבאללה הכלכלה שלו מתה, הצבא שלו מתפורר, לא מאמינים בו עוד ולא סומכים עליו. לא יודעים שם מי נגד מי. אין מי שיחזיק את חיזבאללה ונסראללה כלכלית, סוריה סדום ועמורה ומתה, נשק ותחמושת שמגיעים מאיראן, צה"ל מפוצץ, אין להם כסף, יש להם רק דיבורים, ברבורים ודיבורים.

פוטין וטראמפ עוד לא מעכלים את מה שקרה בכנסת ישראל, שיש אדם שגרם לצער ולפיזור הכנסת. לא מבינים למה אין חוק לעצור דברים כאלה, להכשיל ממשלה, חברי כנסת ומדינה שלמה. במקום להיכנס לשמחה, לימין חדש, טוב, חזק, נכנסה כל מדינת ישראל לעצבות, כמו אבל, חס ושלום. קשה ביותר לכל יהודי ויהודי, שמאל או ימין.

אף אחד לא ישנה שום הלכה ודין בתורה, עשרת הדיברות ותרי"ג מצוות. לא קם האדם שיכול לשנות דברים כאלה, לא קם ולא יקום לעולמים.

פוטין וטראמפ מאמינים בראש הממשלה בנימין נתניהו. הם אומרים שבנימין נתניהו מתפקד מצוין. לא צריך הפגנות בגלל הקנאה והתחרות. רוב ארצות העולם מאמינות בבנימין נתניהו ובימין חזק בישראל. לא צריך לשון הרע, לא צריך שנאת חינם ודיבה, בסופו של דבר הקדוש-ברוך-הוא בוחר מי יהיה, לב מלך ביד ה'. חבל לכם על הדיבורים והברבורים בסוף נכשלים סתם, בושה.

טראמפ מזועזע, מחובר לישראל מאוד. טראמפ רוצה את הימין, לא סומך על השמאל, כי לא כולם בשמאל יהודים.

החמאס ברצועת עזה ממשיכים לחפור מנהרות בקצב אש, 24 שעות. מגיעה להם תחמושת בלי סוף מאיראן דרך מדבר סיני ודרך הים. נותנים להם טילים מפורקים והם מרכיבים אותם. יש להם מדענים איראנים, אנשי תחמושת של איראן שמרכיבים להם פצצות בתוך רצועת עזה.

סיסי מלך מצרים חכם ונבון יותר מכולם, מכל הנשיאים שהיו. צריכים לשמור עליו שימשיך להיות מלך מצרים כי הוא הטוב והמועיל למצרים, ל-100 מיליון בני האדם שלחצי מהם אין מה לאכול. נותן שקט מקבל שקט, מקבל כסף, מקבל הכל. חכם, מבין מה לעשות בעולם הזה. הבין שמארץ ישראל יהיו לו אוכל ופרנסה וחיים ארוכים וטובים לכל מצרים. הברכה מארץ הקודש תמלא את מצרים כוח, אוכל, ברכה והצלחה.

ירדן מחכה לתוכנית המאה. טראמפ ימשיך לשפר אותה. בעיכוב שנוצר, טראמפ ימשיך לשפר אותה לטובת מדינת ישראל.

מזרח ירושלים ובכל מיני מקומות, רוב הגויים בעלי תעודת זהות כחולה, מסוכנים מאוד, יותר מאלה שמחוץ לגבולות ישראל.

צפון קוריאה, רעב גדול פוקד אותם, רוצים את הכסף של ארה"ב.

עיראק, ייקחו שנים רבות להחזיר אותה לעצמה.

סוריה סדום ועמורה, עמורה וסדום. תודה לאל שסוריה מתכלה מן העולם והאוייב הכי קשה בעולם והכי אכזרי בעולם לא עומד מול גבולות ישראל. סוריה לא קיימת. היא תלך ותימחק. תודה רבה לקדוש-ברוך-הוא שמפרק את כל סוריה וישראל מוגנת ושמורה מהקדוש-ברוך-הוא!

תורכיה, דאע"ש שולט בארדואן. מי שמפריע ארדואן מעלים אותו. או שתהיה מהפכה או שארדואן עוזב.

מפלגות הימין הקטנות להתלכד ולהתאחד. בורא עולם עושה כך כדי שיתעוררו כל הימנים וכל עם ישראל ויבינו שלא כולם נאמנים לארץ הקודש ולקדוש-ברוך-הוא. עכשיו יידעו כולם מי לטובת עם ישראל ומי לא, מי לטובת קדושה וטהרה ומי נגד, בדיוק כמו שאומרים 'מי לה' אליי'.

המשיח המשיח המשיח שה' יוציא אותו בפרהסיה! הקדוש-ברוך-הוא הוא מלך העולם ואין מלבדו. בורא עולם מדבר דרך גרונו של המשיח, מכוון ומדריך את כל ארץ ישראל. ממשלת הימין שתקום – יהיה לה קושי והתמודדויות רבות עד שמשיח ייצא לאור בפרהסיה. צריך להיות חיבור עם המשיח כדי לחיות ביושר ואמת בארץ ישראל. הקדוש-ברוך-הוא מכוון את המשיח, משיח מעביר ומדבר מכוון את עם ישראל. כל אלה שדיברו לשון הרע, רכילות ודיבה, הקערה התהפכה על פיה והתגלו כולם. כל הגנבים, אנשי הזימה, המלשינים, שנאת חינם, גנבים, שקרנים, רמאים, אנשי שוחד צווארון לבן ושחור, כולם יתגלו הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים. עשרת הדיברות - מדינת ישראל. כל ההלכות והדינים - כל העולם מכבד את דתו של עם ישראל. ישראל צריכה לשמור על הגחלת, על היהדות, ההלכות, תרי"ג מצוות ועשרת הדיברות. משיח צדקנו ממשיך לעבוד ולפעול ולא כולם יודעים שזה המשיח שמכוון בעם ישראל.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל ידע בדיוק מי זה המלך המשיח והוא לא אמר את זה. ידע איפה מלך המשיח גר, מי הוא, מה שמו, מה שמה של אמו ומה שם משפחתו. ידע עליו הכל ולא דיבר. נתן לו מתנה הקדוש-ברוך-הוא, את הבחירה הכי טובה בעולם שהוא יגלה את מלך המשיח. הוא פחד וחרד, איבד את הביטחון, פחד שאם יגלה מי זה מלך המשיח, הכל יתהפך עליו ולא היה כל כך מוכן.

דוד המלך היה רועה צאן, משה רבנו היה רועה צאן במדבר, אלישע הנביא החורש, שמשון הגיבור בא מהורים פשוטים ביותר וכל האנשים החזקים, השליחים של בורא עולם באים ממקומות שונים ומשונים. מלוט ובנותיו יצא משיח. מיהודה ותמר כלתו יצא משיח. בדרך לא דרך יוצא משיח. זה מה שהפריע לרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, פחד שתהיה התקוממות אם יגיד 'זה המשיח' ויגידו 'לא יכול להיות', ולא יאמינו. אז עלה לשמיים לפעול מלמעלה לעזור פה שיתגלה מלך המשיח. אנשים מחפשים חומר, הצגות ותלבושת, ולא מחפשים את הענווה, את היושרה ואת התמימות. זו הטעות של האנשים. עוד מעט זה יתגלה בפרהסיה! זה יהיה כוח חזק חזק בעם ישראל ואף אחד, אף עם, לא יוכל עוד לפגוע בעם ישראל. כל העמים יתכופפו, כל העמים יבואו להשתחוות לקדוש-ברוך-הוא ולחזור בתשובה ויגיעו לארץ הקודש, להר המוריה. בהר סיני קיבלו בני ישראל את התורה ואמרו 'נעשה ונשמע' וחזרו בתשובה. כשייצא משיח שלנו בפרהסיה ועם ישראל יתחזק יותר, כל העמים יתכופפו, יבואו לארץ ישראל להשתחוות לקדוש-ברוך-הוא, לכרוע ברך ולחזור בתשובה!

 

  מסר הרב שליט"א לפרשת "נשא" תשע"ט להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד