דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "וירא" תשע"ט

24/10/2018

בס"ד

 

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת וירא תשע''ט

 

כי אמרתי עולם חסד יבנה

"וירא אליו ה' באלוני מַמְרֵא והוא יושב פתח האוהל כחום היום" (בראשית יח, א).

הקדוש-ברוך-הוא נתן לאברהם אבינו את הניצוץ הקדוש וכוחות הנפש העצומים, כדי להפעיל בו את האמונה, הטהרה והקדושה, ונתן לו גם את הבחירה החופשית ואברהם אבינו בחר להתחבר לקדוש-ברוך-הוא ולקדש שם-שמיים ברבים במלחמת אמונה נגד כל העולם. לא היה בעולם אדם מאמין כאברהם אבינו. אברהם עשה מהפך בעולם. עולם חומרי של עובדי פסלים, עצים ואבנים, הפך לעולם של מאמינים בקדוש-ברוך-הוא שלא רואים ולא שומעים. זו אחת הסיבות שאמר לו הקדוש-ברוך-הוא "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך...".

כשראו אנשי אור-כשדים שאברהם יצא בריא ושלם מכבשן האש, עברו מנמרוד שמרד בה' והלכו אחרי אברהם, עשו ממנו אלוקה חס ושלום. בהיכנסו לכבשן האש הייתה כוונתו של אברהם אבינו לפרסם שם-שמיים, שעל-ידי כך יחזרו בתשובה, אבל אם אותו הם עושים אלוקה - לא עשה כלום. אמר לו הקדוש-ברוך-הוא: 'לא בי הם מאמינים שעשיתי נס והצלתי אותך - אותך הם עושים אלוקה, כי היו רגילים לפסלים. לכן, "לך לך...", באור-כשדים לא תצליח'.

יצא אברהם אבינו מאור-כשדים לחרן והתחיל לפעול יחד עם שרה, לגייר את בני האדם, "ואת הנפש אשר עשו בְחָרָן" (שם יב, ה). דרך האהבה הרוחנית של אברהם ושרה, אהבה של נשמה לנשמה, הם הולידו נשמות חדשות לכל המתגיירים והחוזרים בתשובה.

אברהם אבינו הוא שהתחיל להפוך את העולם מעולם של גזל, רמאות ובהמיות, לעולם של אנשי חסד ומכניסי אורחים. זה היה מנוגד לרוח התקופה, אנשים שחיו על גניבה וגזל, פוגשים פתאום אדם הזוי שמזמין אורחים לביתו בכוח, מאכיל אותם בלחם ובשר ומגייר אותם. לכן נאמר "עולם חסד יבנה".

 

בתקופה הזו של גאולה, שמשיח צריך לצאת בפרהסיה בכל רגע, שכל העולם בסיבוכים ותסבוכות, כעסים ומתחים, שיצר הרע והטומאה משתוללים על בני האדם בצורה קשה מאוד, שהטהרה נלחמת בטומאה ובני האדם מבולבלים ומסובכים בתוך עצמם, נתקלים בקשיים, כועסים ורוגזים. מה נשאר לנו לעשות? - אמונה ללא חקירה, חסד ללא קבלה, תפילה ולימוד תורה. אמונה, חסד, תורה ותפילה – זה מה שיגן וישמור עלינו מכל התסבוכות בעולם ויביא אותנו להיות במעגל הראשון. זה הפתרון של כל יהודי!

 

כעת חיה והנה בן

הרבה סיבות מדוע לא התעברה שרה בצעירותה והיא עצמה אומרת לאברהם כשהיה בגיל 85: "בוא נא אל שפחתי אולי אִבנה ממנה" (שם טז, ב). תפקידה של הגר היה לקחת מאברהם את הקליפה הקשה ביותר של העורלה ולהעבירה לישמעאל. שרה חשבה שלא רק לה יש בעיה להביא ילדים, גם לאברהם, וכשראתה שהגר התעברה כעסה על אברהם. הכעס והקנאה של שרה והכאב של אברהם – הביאו אותם להתפלל לקדוש-ברוך-הוא להיריון.

מבקש הקדוש-ברוך-הוא מאברהם לעשות ברית מילה. הקדוש-ברוך-הוא הסנדק והקדוש-ברוך-הוא מל את אברהם בהיותו בן 99 שנה. הקדוש-ברוך-הוא מבקש והבחירה היא בידי אדם. ביקש אברהם לשמוע את דעת האנשים שאיתו, לא בגלל שלא האמין בקדוש-ברוך-הוא חס ושלום, אלא כדי לפרסם את עניין הברית בעולם, משהו שלא היה מאז אדם הראשון. שאל אברהם את עָנֵר והאנשים שאיתו והם ניסו להניא אותו מלעשות ברית. ממרא אמר לו: 'אל תשכח הכרת הטוב, הקדוש-ברוך-הוא הציל אותך מכבשן האש ועשה לך ניסים ונפלאות, תשמע בקול הקדוש-ברוך-הוא'.

בגיל 99 עושה אברהם ברית מילה וישמעאל בגיל 13, "וכל אנשי ביתו יְליד בית ומקנת כסף מאת בן-נכר נימולו איתו" (שם יז, כז). אברהם הגדול מכולם עשה ברית - עשו גם הם כמותו ונימולו. עם הסרת העורלה, הקליפה הקשה ביותר, נתעלה מאוד אברהם אבינו בקדושה ובטהרה, הקדוש-ברוך-הוא עשה נס לשרה אימנו הטהורה והקדושה שתוכל להתעבר וכששניהם קדושים וטהורים - יצא מהם יצחק.

כשברא הקדוש-ברוך-הוא את העולם, תִכנן במחשבה מה יהיה בכל יום מימי השבוע וביום השישי ברא בעצמו את האדם, מעשה ידיו, יציר כפיו, בלי עורלה ובלי טבור. נתן לו הקדוש-ברוך-הוא בחירה חופשית וחיכה לראות במה יבחר. אם היה אדם הראשון נכנס לשבת זך וטהור, בלי לאכול מעץ הדעת, היה אוכל מעץ החיים וחי לעולמים. במצב כזה היה גם העולם זך וטהור, האדמה טהורה וקדושה, החיות טהורות וטובות, כל העצים הפירות והירקות ובעלי החיים היו בלי יצר הרע בדיוק כמותו. לפי האדם - כך כל הבריאה. חטא האדם – הסתבך הכל. זוהמת הנחש סיבכה את כל העולם. חווה הביאה מוות לא רק לאדם, אלא לכל הנבראים והברואים.

 

בזֵעת אפיך תאכל לחם

תוצאות החטא: צריך אדם לעבוד את האדמה מאוד מאוד קשה כדי לאכול לחם וחווה – "בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך" (שם ג, טז). אמר הקדוש-ברוך-הוא לחווה: בגלל ששלטת בבעלך והפלת אותו לאכול מעץ הדעת, מעכשיו הוא ימשול בך, מעכשיו את תהיי מתחתיו ולא מעליו, תשמעי בקולו ותעזרי לו לתקן את החטא. עד היום צריכה כל אישה להיות עזר לבעלה. תפקידה לעזור לו לתקן את חטא אדם הראשון, להיות טהור וקדוש וללכת בדרך הטובה והנכונה הדרך בה רוצה הקדוש-ברוך-הוא. זה תפקידה של האישה בעולם הזה.

האישה מביאה נשמות לעולם כדי לעזור לבעלה לזכך את אדם הראשון, כמה שיותר נשמות – יותר תיקון. היא שומרת טהרה וקדושה כדי שבעלה לא יחטא. כל מה שקִלקלה חווה בהפילה את בעלה בזוהמת הנחש - תפקידן של הנשים לתקן על-ידי שיעזרו לבעליהן להגיע לתיקונם. "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך" (שם ג, טז) כך כתבה התורה. האיש עמל לפרנסה והאישה ייעודה לגדל את הילדים בבית ולעשות הכל כדי שבעלה יתקן את חטא אדם הראשון.

אנחנו נמצאים בסוף התיקון של העולם הזה. מחסן הנשמות התרוקן כמעט כליל. הנשמות שבאות עכשיו הן נשמות מתנדבות שבאות לסייע בגאולה ומשיח.

 

אחרי הברית, שהוריד אברהם את העורלה להיות כמו אדם הראשון לפני החטא, יותר קל לאדמה, היא נעשתה פחות מקוללת. אברהם הִיטהר והִתקדש ואיתו כל הבריאה, האדמה, הפירות והירקות, הצאן והבקר, הכל נעשה יותר קל. בזכות השינוי שעשה אברהם, השתנתה גם אדמה ויש שיפור, יותר קל לִחיות בעולם, יש פחות 'בזֵעת אפיך'. בתקופת אברהם כבר חרשו עם מחרשות ובהמות והיה הרבה יותר קל לעבוד את האדמה.

מעניין מאוד שבמאה השנים האחרונות כבר לא חורשים עם בהמות, העולם התקדם, הטכנולוגיה התקדמה ויש טרקטורים וכלים כבדים, שחורשים בעצמם, זורעים, קוצרים, טוחנים וגם אופים! הכל בעזרת ציוד מכני, משאיות וטרקטורים, תנורים ומאפיות המכוונים על-ידי מחשבים! העולם התקדם מאוד והאדם כבר לא עובד 'בזֵעת אפיך', במקוש ומעדר כדי לאכול ולחיות. עכשיו האדם נמצא ברמה גבוהה מאוד וצריך להשקיע הרבה פחות מאמץ כדי לאכול. מאז שהתקללה האדמה אחרי החטא, העולם והאדם רק עולים ברוחניות. זה מתבטא בטכנולוגיה, בטלפונים ומחשבים המחוברים ללא חוטים ללוויינים, הכל רוחני - כדי להסביר ליהודים ולעולם כולו שיש הקדוש-ברוך-הוא שמנהל את העולם. מחוברים לקדוש-ברוך-הוא ללא חוט!

 

זו תקופה של גאולה לפני גילוי משיח!

יש גאולה משנת תש"ח (1948). אחרי כל התסבוכות בארץ ובעולם, אין שום פחד לישראל מאף מדינה בעולם. ישועת ה' כהרף עין, לסלק כל בעיה אפשרית, לטובת עם ישראל. אל תדאגו יהודים, אל תהיו בחששות! באים מאות אלפי יהודים לארץ, מאות אלפי יהודים בדרך לעלות לישראל, הכל מנוהל על-ידי הקדוש-ברוך-הוא, מא' עד ת'.

אנחנו תפקידנו להיות אנשי אמונה, חסד, תפילה ותורה, לקיים את עשרת הדיברות ולהפוך ממר למתוק, מרע לטוב, משנאה לאהבה, ממחלוקת לאחדות.

לבקש מהקדוש-ברוך-הוא שימליך את מלך המשיח. צריך לעורר למטה כדי שיתעורר למעלה. משיח תחתון אצל רחל אימנו, ומשיח עליון אצל לאה אימנו. רחל ולאה מחוברות. קרובה הישועה של עם ישראל לגילוי משיח בפרהסיה. קרובה מאוד!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד