דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "נשא" - א' סיון תש"ף

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת נשא תש"ף

נמסר ביום ראשון, א' סיון תש"ף (24.05.20 08:30)

 

"אשרי אדם הזוכה בתורה, ללכת לדבוק בדרכיה. שכאשר האדם הולך בדרכי התורה, מושך עליו רוח קדושה עליונה, כמו שנאמר: 'עד יערה עלינו רוח ממרום'. וכאשר האדם סר מדרכי התורה, מושך עליו רוח אחרת מסיטרא אחרא, שהוא צד הטומאה. וצד הטומאה מתעורר מצד נקב תהום רבה, ששם מדור הרוחות הרעות המזיקות לבני-אדם, הקרויות מזיקי עולם... כל מי שדבק בקדוש-ברוך-הוא ועושה את מצוות התורה, כביכול הוא מקיים את העולמות, העולם העליון והעולם התחתון. וכבר בארו מה שנאמר: 'ועשיתם אותם'. וכל מי שעובר על מצוות התורה, כביכול פוגם למעלה ופוגם למטה, פוגם את עצמו ופוגם את כל העולמות... אדם הראשון עבר על מצווה אחת שבתורה - גרם מיתה לעצמו וגרם לכל העולם, פגם למעלה ופגם למטה, ואותו חטא תלוי עד שיעמיד הקדוש-ברוך-הוא את העולם כמקדם, בתחיית המתים, ויעבור הפגם ההוא מן העולם. זה שנאמר: 'בילע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים' " (זהר נגלה נשא קכב.).

כשאדם עושה מצווה, הוא בורא מלאך שמפרסם אותו בכל יום ואת המצווה שעשה. ככל שירבה במצוות ובעשיית טוב, יגדיל את הכוח שיציל אותו מכל בעיה. לפני הכל, צריך להתחזק מאוד בקיום עשרת הדיברות. בורא עולם בחר ביהודים כדי שירחמו זה על זה, יאהבו זה את זה, יעשו חסד זה עם זה ויכבדו זה את זה. כל מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, וכל מה ששנוא על חברך אל תעשה.

אדם לא יודע מה צפוי לו, אם הוא עומד להיענש, זה מגיע לאט לאט וגם הטוב והשכר, מגיעים לאט לאט. בורא עולם בוחן לב וכליות, יודע מה מגיע לכל אחד ונותן לו בדיוק את מה שמגיע לו. הקדוש-ברוך-הוא נותן לנו רמזים ואנחנו צריכים להבין אותם. רמזיו של הקדוש-ברוך-הוא לאדם, בחלום, בחזיון או מקרה שקרה, הם לטובתו. לפני שקורה משהו ליהודי, יש סימנים. עם הסימנים הראשונים תעשה תשובה, צדקה וחסד ותתפלל ותבקש מהקדוש-ברוך-הוא. אל תגיד לא יקרה כלום, תעשה תשובה. הקדוש-ברוך-הוא מאותת לך.

התורה היא כושר למוח, עם הרוח והנשמה, לחוכמה בינה ודעת, כמו שספורט ופעילות גופנית הם כושר לגוף. קצת ספורט בכל יום מביא את האדם לכושר גופני טוב, כך גם לימוד תורה, כל יום מעט וקשה, מעט וקשה, מעט וקשה עד שנפתחת הדרך, נכנסים ל'כושר' והאדם מזכך את מוחו, רוחו ונשמתו, את העולם הרוחני שלו. פעילות גופנית מכניסה את הגוף לכושר, קביעת עיתים לתורה ותפילות מזככים את המוח, מורידים את הקליפות והאדם נהיה חכם ונבון, מלא דעת וחוכמה. הקדוש-ברוך-הוא רוצה בכל דבר את אהבת הלב ואהבת חינם.

הקדוש-ברוך-הוא שומע לימוד תורה ותפילה של כל יהודי. כל צבאות שמיים שומעים ומקשיבים עם הקדוש-ברוך-הוא לכל יהודי שלומד תורה, אם ביחיד, במניין או באלפים. כמו שיצא משה רבנו לקראת חותנו יתרו ויצאו אתו כולם ללוות אותו. אז אל יזלזל בעצמו יהודי שלומד תורה, בורא עולם מקשיב לו עם כל צבאות שמיים! כל יהודי ויהודי!

אנחנו נמצאים בתקופה יפה, נמצאים בסיום הקורונה שהולכת ודועכת, מעל 80% פחות או יותר. רואים כמה הקדוש-ברוך-הוא אוהב, מגן ושומר על עם ישראל. כשבורא עולם רואה את ילדיו מתפללים ומתחננים, מיד פותח שערי רחמים ומרחם עליהם שלא יהיו להם סיבוכים. יהודי שבוכה לקדוש-ברוך-הוא באמונה שלמה, בשמיים אומרים שעשה תשובה. יהודי שבוכה ומתפלל, מקבל בורא עולם את תשובתו.

הקדוש-ברוך-הוא מראה לנו איך כל עמי העולם נלחמים בקורונה ולא יודעים איך לצאת ממנה, וישראל מעל כולם, למרות הכאב שנפטרו צדיקים, הם כיפרו על הדור.

מה שקורה במזג האוויר, החום והקור, מנדנד אותנו הקדוש-ברוך-הוא ומנער אותנו, כדי שנשוב אליו. הקורונה, תנודות מזג האוויר וכל מה שקורה בעולם - כדי לפתוח דרך למשיח בגדול! הקדוש-ברוך-הוא אומר: אין דרך חזרה כי חזרה זה סוף העולם, חזרה זה חורבן העולם ולא יישאר ממנו זכר. הקדוש-ברוך-הוא עושה את הכל כדי שעם ישראל יתאחדו ויתלכדו ויחזרו כולם בתשובה. אמר הקדוש-ברוך-הוא כשהממשלה תקום תיגמר הקורונה. הקדוש-ברוך-הוא רוצה את עם ישראל באחדות, באהבת חינם וחסד, באהבה ורחמים זה על זה. בנימין נתניהו ובני גנץ - חמלה אחד על השני.

הקדוש-ברוך-הוא עושה הכל כדי שישראל תהיה במצב טוב מאוד, יותר מכל מדינה בעולם, במקום ראשון! כל אדם בעולם ובישראל, שרואה מה קורה אומר: יד ה' בדבר.

הקדוש-ברוך-הוא נתן בחירה והחידוש הוא, שהוא מראה לנו את הדרך! זה הדבר היפה והטוב בין אבא אוהב לילדיו היהודים!

ישראל לא צריכה לפחד מאף מדינה בעולם, תעשה את ההחלטות הנדרשות בלי להתחשב באף מדינה. מה שטוב לעם ישראל, כך תעשה ממשלת ישראל. לא לפחד מאף מדינה. הקדוש-ברוך-הוא מלווה, שומר ומגן על ארץ ישראל, רוצה שאנחנו נתחיל והוא יעזור ויסיים. מדינה שתלך נגד עם ישראל יכה אותה הקדוש-ברוך-הוא מכות שלא תקום מהן. נגמרה לבורא עולם הסבלנות לחכות ולחכות, יכה בכל מדינה או אדם שיפריעו לעם ישראל.

בישראל יש שפע מאין כמוהו, אין מחסור בכלום, לא במים ולא בכלכלה. הכלכלה טובה. בחודשיים האלה היו עליות וירידות והכל יחזור לתקנו, כולם יחזרו לעבודה.

הקדוש-ברוך-הוא רוצה שיאמינו בו. כל יהודי שיאמין בקדוש-ברוך-הוא, יפתחו לו כל הדלתות. שערי שמיים נפתחים למי שמאמין בקדוש-ברוך-הוא. נתפלל, נלמד תורה ונאמין בו שאין מלבדו, והכל יפתח.

אם הגויים ייכנעו ויאמינו שהקדוש-ברוך-הוא בחר בעם ישראל, יהיה להם טוב. מי שיתנגד, יתרסק.

איראן היא כמו הנחש שמכים אותו בזנב או בבטן והוא עדיין מתרוצץ, עד שמכים אותו בראש. אם העם האיראני לא יתעוררו ולא יקומו נגד השלטון, הם יסבלו קשות וירעבו לפת לחם. רעב כבד יהיה באיראן. האיראנים סומכים על הנשק והתחמושת שלהם ושכחו את העם ואת הרעב הכבד באיראן.

עיראק תיהרס מיום ליום.

סוריה תיהרס מיום ליום.

בירדן אין מים ואין מה לאכול.

מצרים, ישראל עוזרת לה והיא מקבלת כסף מארה"ב. הקדוש-ברוך-הוא עוזר לה מאוד בגלל שהיא בשלום עם ישראל.

רצועת עזה, הפלסטינים מתחילים להתקומם, לעשות יד אחת כדי להפריע.

חייבים לתת תדרוך לחיילי צבא הגנה לישראל איך להתנהג עכשיו בדרך החדשה.

בורא עולם אומר ליהודים שהאנטישמיות בעולם כולו תעלה ותעלה ותתגבר ויצטרכו לברוח משם לפני שיהיה מאוחר.

עם ישראל בהמתנה, מחכים. גם הגויים מחכים, רוצים לראות איזו מתנה נותן הקדוש-ברוך-הוא לעם ישראל. המשיח מתחבר לקדוש-ברוך-הוא ועם ישראל נעזר במשיח. משיח בא לעזור לעם ישראל. זה הדבר הטוב, התגלות משיח בפרהסיה בארץ ובעולם. רוצה שכולם יהיו מאוחדים, שיאמינו במשיח, ואז תפתח דרך טובה והכל יהיה טוב ומבורך לעם ישראל.

משיח פועל ועובד, חי וקיים. יש החלטות, התחייב לבורא עולם. משיח מושלם, יש בו הכל. משיח התגלה כבר בארץ ובעולם וכל יום מתגלה לעוד אנשים, ועוד אנשים, ועוד אנשים, ועוד אנשים, עד שיתחיל לעבוד בפרהסיה בעם ישראל, כדי להציל אותם.

ההכתרה תהיה כמו מעמד הר סיני, כשיבואו כל היהודים לארץ.

בכל אומות העולם, הכלכלה הרוסה. ישראל, לעומת כל העמים, חיה וצפה, ניסי ניסים! הקדוש-ברוך-הוא מחיה אותנו!

חג השבועות לפנינו, להתחזק ביראת שמיים! כל אחד ואחד ייקח על עצמו לתקן את מידותיו ולעשות רק טוב, להיות בטהרה וקדושה.

 

 

  מסר הרב שליט"א לפרשת "נשא" תש"ף להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד