דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "בהר-בחוקותי" - ט"ז אייר תש"ף

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת בהר בחוקותי תש"ף

נמסר ביום ראשון, ט"ז אייר תש"ף (10.5.20)

 

"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר... שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר" (ויקרא א'-ד')  'והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך וגו'. מפני מה 'ואכלו אביוני עמך' הרי הכל הפקר אף לעשירים? לפי שהעניים תלויים במקום זה (במלכות שהיא בחינת שמיטה) ולפיכך הניח להם לאכל. ועל כן, מי שמרחם על העני, עושה שלום במידת מלכותו ומוסיף ברכה בעולם, ונותן שמחה וכח למקום הנקרא צדקה, להריק ברכה לכנסת ישראל' (זוהר נגלה שם).

שש שנים מחזיקים בעלי השדות את שדותיהם ומשאירים ומחלקים לעניים ולנזקקים לקט שכחה ופאה. בשנה השביעית שובתת האדמה, שבת שבתון ובאים הנזקקים בעצמם לקחת מהשדות, כי הכל הפקר. שש שנים נבדקים בעלי הרכוש אם הם נותנים צדקה ומעשרות לנזקקים ובשנה השביעית באים הנזקקים ולוקחים בעצמם מן ההפקר. בעלי השדות מפקירים את האדמה, כי גם האדמה צריכה לנוח, כך ציווה הקדוש-ברוך-הוא. כל דבר נעצר ונח בשביעי. האדם עובד שישה ימים ובשביעי שובת, שבת מנוחה. שש שנים מעבדים את האדמה ובשנה השביעית שובתים, שנת שמיטה. יש חשבון לשבות בשנה השביעית. לאדם נתן הקדוש-ברוך-הוא שבת אחרי ששה ימי מעשה ולאדמה נתן שנת שבתון בכל שנה שביעית. 'וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית וגו' רבי יהודה פתח: 'בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה'. לעולם יהיה אדם זהיר בקונו וידבק לבו באמונה העליונה, כדי שיהיה שלם בקונו. שכאשר יהיה שלם בו, לא יוכלו להרע לו כל בני העולם. בוא וראה: 'בטח בה' ועשה טוב', מהו ועשה טוב? אלא, כך שנינו: במעשה שלמטה יתעורר מעשה למעלה'. וכבר בארוהו. 'ועשיתם אותם' – כביכול אתם תעשו אותם, משום שבהתעוררות שלכם, שאתם עושים למטה, מתעורר למעלה. ועל כן נאמר 'ועשה טוב'... כיון שאתם עושים כך, ודאי הטוב יתעורר' (זהר נגלה בהר). בשנה השביעית ילמדו תורה בנחת, מה שלא הספיקו לעשות בשנות עיבוד האדמה.

הקדוש-ברוך-הוא רוצה שנלמד תורה. כשהיהודים לומדים תורה, הם מורידים משמיים אור שיש בו גם אור-הגנוז המנקה את החושך, הטומאה והקליפות מכדור הארץ. ככל שילמדו יותר תורה ויתפללו, כך יתמעטו הקליפות. במקביל ללימוד התורה, צריך אדם גם לתקן את מידותיו, כי לימוד התורה שורף את הקליפות והחושך אבל  החטאים מחזירים אותם, אז אם אדם לא יתקן את מידותיו במקביל ללימוד התורה, לא יגמרו הקליפות לעולם. שילוב של לימוד תורה ביחד עם תיקון המידות, קיום עשרת הדיברות והתרחקות מהחטא, מביא הרבה אור וככל שמרבים במצוות, קטנות וגדולות, גדל האור ונוצרת בעולם פעולה רוחנית חזקה. יהודי צריך לקיים 'סור מרע ועשה טוב', לעזוב את החטא ולהדבק בקדושה ובטהרה. לימוד תורה ותפילות, יחד עם ריבוי מצוות, מגדילים את כוח האור ומגרשים את החושך והטומאה מן העולם.

אנו נמצאים בתקופה שאף אחד לא יודע לאן הולך העולם, רק בורא עולם יודע ומעביר למשיח צדקו מה יקרה ומה יהיה.

הביא בורא עולם את הקורונה כדי שכל העולם יעשה חשבון נפש, 'ג'י.פי.אס' לחישוב מסלול מחדש ולהראות לכולם כמה הקדוש-ברוך-הוא אוהב את ילדיו. רוצה הקדוש-ברוך-הוא שבישראל יהיו כולם מלוכדים ומאוחדים. היה בזבוז נוראי של כסף בבחירות שהיו. שוב בחירות ושוב בחירות ושוב שנאת חינם ולשון הרע. כל הזמן מאשימים אחד את השני ואינסוף לבחירות. אז הביא הקדוש-ברוך-הוא את הקורונה, להפחיד את כולם  ולהחזיר את כולם עשרים שנה לאחור. בזכות הקורונה הממשלה תקום. אם לא הייתה קורונה, היו בחירות רביעיות, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. עם הקורונה עצר הקדוש-ברוך-הוא את הטירוף של הבחירות.  אם היו, חס ושלום, בחירות רביעיות, היו אותן תוצאות. הקורונה זה פתחו של משיח. דרך הייסורים הקשים נפתח הפתח למשיח צדקנו. הקדוש-ברוך-הוא הביא את הקורונה כדי לקדם את הדרך להתגלות משיח, על-ידי-זה עם ישראל יתעורר ויחזור בתשובה וכולם יראו כמה הקדוש-ברוך-הוא אוהב אותנו מכל העמים. חזרה בתשובה היא תיקון המידות, קיום עשרת הדיברות ולימוד תורה.

נגיף הקורונה שלא רואים, שיגע את כל העולם, יד אלוקים בדבר, כדי שכולם יהיו כפופים לקדוש-ברוך-הוא. בישראל יש קורונה אבל פחות, כדי שירגישו מה מרגיש העולם. הקורונה באה לישראל מחו"ל, מאנשים שבאו לארץ ולא שיתפו פעולה כדי לא להיכנס לבידוד. בארץ-ישראל יצליחו לפתור את הבעיה של הקורונה, להמציא את התרופה נגד כל הנגיפים. בבתי חולים התחילו לסגור את מחלקות הקורונה. אמרנו שעד פסח הקורונה תגמר, תיחלש. הממשלה שלנו לא עוזבת אף אחד, כל אחד מקבל את מה שמגיע לו. כל העולם בבעיות קשות, לא מספרים את האמת ואין להם כל הטבות, בישראל מאוד מיטיבים. הקורונה גרמה ותגרום לכל יהודי העולם לעלות לישראל. זו אזהרה נוספת. הביא להם בורא עולם את כל המוסלמים, הפליטים המסתננים ואנטישמיות, ולא עזר מספיק. הקורונה תעזור מאוד.  

הייתה תקופה של חודשיים וחצי לפשפש במעשים, תצאו החוצה בדרך חדשה, בדרך ארץ. מה שהרבה מחזירים בתשובה לא הצליחו לעשות, הצליחה הקורונה, החזירה את כולם בתשובה. כולם עשו חסד, הייתה עזרה הדדית ואהבת חינם, היה חשבון-נפש, הרבה לימוד תורה, הרבה תפילות ושלום בית.

אף אחד לא האמין שבני גנץ יעזוב את כחול לבן. אמרו שלא ישבו עם נתניהו וכולם ישבו עם נתניהו, כי זה רצון ה'. בעוד שנה וחצי, ירחם ה' מה יכול לקרות עד אז.

משיח נמצא חי וקיים, עובד, עובר סבל וייסורים כדי להגן על היהודים, שיתחזקו ויהיו מוגנים, כדי שיהיה כוח להפיץ תורה. הקדוש-ברוך-הוא ברא אותנו לכבודו. בהתחלת העולם דיבר בורא עולם עם נשמתו של משיח, 'היחידה', שלוקחת על עצמה מה שהתחייבה לקדוש-ברוך-הוא בהתחלת העולם, כדי להציל את היהודים עד האחרון.  

מחכים למשיח כל יום ויום ולא מתייאשים. כל יום מחכים, עד שהקדוש-ברוך-הוא יחליט שכולם יכירו אותו בגלוי, כל היהודים, כל גדולי התורה, אלה שבעד ואלה שנגד, כולם יכירו אותו. משיח לא שייך למגזר מיוחד, הוא שייך לכל עם ישראל, כולם מתחברים למשיח, כל העדות וכל המגזרים מתחברים למלך המשיח. אלפים יבואו לחצרו של המשיח, רוצים את הקדוש-ברוך-הוא דרך המשיח.

דאע"ש התעורר פתאום, נמצא במדבר סיני עם המוסלמים הקיצוניים, כדי לפגוע בסיסי ולהפיל את המשטר. הם מכינים בסיסים במדבר סיני ורוצים להפתיע פתאום את מצרים ולעשות מהפכה. שסיסי ישמור על עצמו, הם מתכננים לפגוע בו בזמן הקרוב. שתהיה לו הגנה ושמירה ושלא יגעו בו. הם רוצים להתנקם בסיסי כי הוא עם האמריקאים ועם העולם המודרני. לישראל הם פוחדים להגיע, צה"ל שומר עשרים וארבע שעות, כל יהודי ויהודי שומר על המדינה שלנו, ושומרים ודואגים אחד לשני. אין לנו ארץ אחרת.  

עם ישראל נרדף בעמים, נרדף ונרדף, ולא עזר כלום לאף אחד, תמיד צומח מחדש, עד גילוי משיח. בגלל שכולם רודפים את עם ישראל ורוצים להרוס אותו ועם ישראל לא נהרס, בזכות זה הם יקבלו את המשיח.

סוריה בעיות קשות.

האיראנים עושים הצגות כאילו הם יוצאים מסוריה, עושים סיבוב כדי לבלבל את צה"ל וחוזרים לסוריה. שחקנים, עושים כאילו הם בורחים וחוזרים חזרה ממקומות אחרים. צה"ל מפוצץ אותם בכל פעם. כולם בעולם שמחים שישראל מפוצצת את כל שיירות התחמושת של איראן.

הערבים במזרח התיכון לא מוצאים את עצמם, כולם מתלהבים מישראל ושמחים מארץ ישראל.

בישראל לא תהיה מגיפה כמו שהמבול לא היה בישראל. נותן בורא עולם טעימה ליהודים כדי שיתעוררו. בורא עולם הכניס במוחם של היהודים בישראל את כל הפטנטים והמציאו את התרופה - הקדוש-ברוך-הוא הכניס אותה במוחם.

משיח עובד בלילה וביום הוא עוזר לאנשים רגיל. בלילה עובד כדי שעם ישראל יתרפא, כדי שעם ישראל יהיה מוגן. משיח נמצא קיים, הקדוש-ברוך-הוא אוהב את המשיח. הקדוש-ברוך-הוא יחליט מתי לגלות את מלך המשיח בפרהסיה. כולם מחכים, הצדיקים בשמיים והצדיקים בארץ, להתגלות מלך המשיח. הצדיקים בארץ-ישראל פוחדים לדבר. כולם מחכים לתקיעת שופר, לגילוי משיח. בישראל הכל טוב, ישראל תמשיך לשלוט. התרופה שהמציאו בישראל, תחזיר את כל הכספים החסרים בקופת המדינה. הקדוש-ברוך-הוא לא בא לפגוע בכלכלה של ישראל, לא בכיס ולא בכסף של אף אחד. הביא את הקורונה כדי שאנשים יחזרו בתשובה, שיקיימו את עשרת הדיברות, יתפללו, ילמדו תורה וידבקו בקדוש-ברוך-הוא.

תתעוררו יהודים! כדי שתזכו כולם להיות במעגל הראשון!

תתעוררו יהודים! אל תפסידו את העזרה הגדולה שנתן הקדוש-ברוך-הוא שהביא את הקורונה כדי להחזיר אותנו בתשובה שנדבק אליו.

מחכים בכל רגע ורגע לאות של בורא עולם למלך המשיח שיתגלה!

  מסר הרב שליט"א לפרשת "בהר-בחוקותי" תש"ף להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד