דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "נצבים"- כ"ב אלול תשע"ט

22/09/2019

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת נצבים תשע"ט

נמסר ביום ראשון, כ"ב אלול תשע"ט (22.9.2019) | 8:30

 

"אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלוקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל" (דברים כט, ט).

בורא עולם החליט בבריאת העולם לתת בכל שנה ליהודים את ראש השנה, יום הדין. אחרי שנים-עשר חודשים של עשייה, של מצוות ושל חטאים, של הפרעות ודברים קשים שעוברים על האדם, בודק אותו הקדוש-ברוך-הוא, עושה לו ניקיון ונותן לו הזדמנות לחזור בתשובה. ללא ראש השנה, היה העולם מלא אלימות ופשע. ללא תורה, תפילה, קיום עשרת הדיברות ותרי"ג מצוות, היה העולם נחרב כמו בתקופת נח.  

בורא עולם נתן ליהודים גם את השבת, יום מנוחה אחרי ששת ימי עבודה. ביום שישי, אחרי חצות היום, צריך יהודי להתכונן כדי שלא יכנס לשבת עצבני, עצוב ומדוכדך, חס ושלום. צריך להכין את עצמו לקבל את השבת, לקבל את הנשמה היתרה, הרוח היתרה והנפש היתרה, לקבל את כל הטוב של השבת, לקבל מהקדוש-ברוך-הוא את כל האנרגיה העצומה, הקדושה והטהרה. צריך להתלבש לכבוד שבת, להיות רפוי, שקט ושמח, ללמוד תורה, חוק לישראל, שניים מקרא ואחד תרגום, לעשות מצוות ככל שאפשר, וטוב לטבול במקווה לכבוד שבת. בשבת יהודי פוגש את המשפחה, את האישה והילדים, רואים אחד את השני פנים מול פנים שלא כמו בימי החול - זו שבת. את החגים נתן לנו בורא עולם כדי שלא נשכח את מה שעברו אבותינו ולא נשכח מאיפה באנו.

בראש השנה עוברים כל באי עולם לפני הקדוש-ברוך-הוא 'כבני מרון'. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שיעברו לפניו בראש השנה בביטחון מלא, בלי 'זנבות' של עוונות וחטאים - נקיים, זכים וטהורים, ולא כמו מסכנים שמתביישים בעוונותיהם וחטאיהם. לכן נתן את חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, כדי לחזור בתשובה ולהזדכך ונתן לנו עוד עשרה ימים 'עשרת ימי תשובה' לפני יום כיפור כדי שיגיעו היהודים ליום הכיפורים בביטחון אחרי שעשו תשובה. יום כיפור זה החותם, לכאן או לכאן, 'מי יעני ומי יעשר, מי ישפל ומי ירום'. יום הכיפור נועד לכפר על האדם שיתוודה 'חטאתי, עוויתי, פשעתי, טעיתי במעשי'.

זמנים קשים עוברים על ישראל עכשיו. הקדוש-ברוך-הוא לא יוותר לאף אחד. הקדוש-ברוך-הוא ברא את העולם בשבילו ולכבודו בלבד. אין לאף אחד זכות לשלוט בעולם הזה רק לקדוש-ברוך-הוא. מי שרוצה לקחת את ההגה ולשלוט בעולם הזה, הקדוש-ברוך-הוא ייקח אותו אליו למעלה. הקדוש-ברוך-הוא הוא ימין! 'ימין ה' עושה חיל, ימין ה' רוממה', רוממה זו ירושלים. רוצה הקדוש-ברוך-הוא שהימין יעלה בעם ישראל. רוצה בורא עולם שכל מפלגות הימין הקטנות יתלכדו למפלגה אחת גדולה. לרדת מהאגו, לרדת מהגאווה. לכאוב ולרחם על מיליוני היהודים שסובלים בגלל הבחירות, סובלים בגלל התקשורת ושנאת החינם. כולם כואבים על שנאת החינם, על הרוע, על שאחד רוצה לאכול את השני. למה כל זה? על מה ומדוע? מה זה ייתן? מה זה חבר כנסת? פועל בניין יותר טוב ממנו. נגר יותר טוב ממנו. חייל יותר טוב ממנו. רופא יותר טוב ממנו. העיקר זה הפרסום בתקשורת בארץ ובעולם?! העיקר הגאווה, הכיסא והכסף?! ריבונו של עולם שואל את כל חברי הכנסת: האם יש ביניכם חבר כנסת אחד שאכפת לו מאדמת הקודש? שאכפת לו מהקדושה והטהרה של ארץ-ישראל? שאכפת לו לא לתת חלקים מארץ ישראל? שאכפת לו להביא את היהודים מהעולם לישראל? שאכפת לו שיהיו בארץ ישראל תורה, תפילה, מקוואות ובתי כנסת? אומר בורא עולם אולי יש שבעה שאכפת להם באמת! בורא עולם אומר: רוב חברי הכנסת נלחמים על הכיסא, על כבודם ועל עורם, לא נלחמים למען אזרחי ישראל! אזרחי ישראל בחרו בהם והם נלחמים לאינטרס שלהם בלבד, על האגו והגאווה שלהם. רק שבעה חברי כנסת נלחמים באמת על יישוב הארץ ועם ישראל, נלחמים באמת בשביל להביא יהודים עולים חדשים לישראל, להקים כוללים, ישיבות ובתי ספר קדושים וטהורים, לסלק את המסתננים הסודנים והאריתראים מארץ הקודש. אלה נקראים יהודים בעולם הזה. ההבדל בין יהודים לגויים זה התורה, התפילות והמעשים הטובים. אם אין שמירת שבת, כשרות ולימוד תורה, אם אין עשרת הדיברות ותיקון המידות, ברית, בר מצוה וחתונה על פי ההלכה, אז מה ההבדל בינינו לבין הגויים?! זה ההבדל בין יהודים לגויים, ואם את ההבדל הזה הורסים - נחרב העולם!

העולם קיים בזכות היהודים, בזכות לימוד תורה ותפילות. הפלא הגדול שהגויים יודעים את הכוח של עם ישראל, את כוח התפילה והתורה, השבת וקיום המצוות, וחלק גדול מהיהודים בארץ-ישראל לא יודעים מה זה יהודי, ולא אכפת להם בכלל. יש שהם לא יהודים, יש שדין יהודאין, יש ערב-רב. בכל זאת אומר בורא עולם ליהודים: תתפללו אליי, אני טוב ומטיב! אני יקר לכם מאוד! אני הקדוש-ברוך-הוא יקר לכם מאוד! אני מחייה וממית, אני מעלה ומשפיל, אני מעשיר ומוריש. אני לא אוהב את אנשי האגו הגאווה והזימה, אני שונא אותם. בקרוב תכירו טוב טוב את הקדוש-ברוך-הוא! חברי הכנסת, לרדת מהעץ הגבוה, מהאגו. כל אחד נלחם על כלום, להציל את עצמו, להיות מנהיג, כסף, פרסום וכיסא. רוע ושנאת חינם, לאן הגענו?! לאיזה מצב הגענו יהודים יקרים?! יהודים שונאים יהודים, ה' ישמור! ה' ירחם! בית המקדש הראשון והשני נחרבו בגלל שנאת חינם, שונאים זה את זה סתם, לחינם, אין להם שום תועלת מהשנאה הזאת.

אומר בורא עולם לכל היהודים בישראל להתלכד, להתאחד וללכת לצד ימין. שמפלגות השמאל יתפרקו ויעברו לימין. כדאי לכם, יהיו לכם חיים טובים בשמיים ובארץ. אם לא, פה לא יהיה לכם טוב ובשמיים יהיה לכם רע מאוד. בורא עולם אוהב את כל היהודים ולא אוהב מחלוקת בין יהודים, זה מכאיב לו מאוד. בורא עולם רוצה אהבת חינם בין היהודים בישראל, רוצה שירחמו זה על זה ויעזרו זה לזה. עולם חסד יבנה. עולם רחמים יבנה. עולם צדקות ומעשרות יבנה. זה עם קטן, נקודה קטנה בעולם ושמונה מיליארד אנשים שונאים את היהודים שנאת מוות, לא אוהבים את היהודים בכלל, ופה היהודים רבים ביניהם. כל הגויים מסביבנו צוחקים, לועגים ואומרים: זה המוח היהודי? זה היהודי החכם? זה היהודי הנבון? זה היהודי המדען שממציא פטנטים? זה היהודי שקיבל פרס נובל ותואר כבוד בעולם? אלה היהודים? אנשים בעלי תפקידים בכירים, בשמאל או בימין שרבים ביניהם כמו ילדים קטנים בפעוטון עם שנאה ורוע בעיניים? שבמקום להתאחד ולאהוב זה את זה, שאין ברירה כי כל העולם שונא אותם, הם רבים ומתווכחים וצריכים גננת? אלה היהודים שהקדוש-ברוך-הוא בחר? עד כדי כך יהודים בשפלות?!

בורא עולם נתן שופטים ובתי משפט בארץ ישראל והוא יחליט מה יעשה עם כל חבר כנסת או שר בממשלה, אל תתערבו. יש שופטים ושוטרים והם יטפלו בכל העניינים. אתם לא צריכים להפיץ שנאת חינם כי אתם לא יודעים את האמת על כל אחד, יש דברים שהם עלילה והכל שקר.

לא משנה מי יהיה ראש ממשלת ישראל, העיקר שיהיה ימין. לבחור בימין ושהימין יהיה מפלגה אחת גדולה. אדם הולך לישון ולא יודע אם יקום או לא יקום בבוקר, אף אחד לא יודע. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שכל חברי הכנסת והשרים יידבקו בו ויקיימו את עשרת הדיברות. בעברם של רוב חברי הכנסת מוסתרים דברים קשים שנעשו. די עם שנאת החינם והלעג, בורא עולם יגיע לכל אחד ואחד. עשרים וארבעה אלף מתלמידיו של רבי עקיבא, שהיו כולם גדולי עולם בתורה, מתו בגלל שנאת חינם. צריכים לשמור ולעשות את מה שציווה אותנו ה', תורה, תפילה, עשרת הדיברות ותרי"ג מצוות, זה ההבדל בינינו לבין הגויים.

עם ישראל עולה ויורד, יש הפרעות קשות ביותר בכל מקום ומקום, העם דומם, לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, לאן לבוא ועל מי לסמוך. כבר לא סומכים על אף חבר כנסת או שר בממשלה. אין לנו על מי לסמוך רק על אבינו שבשמיים! יש הרבה הפרעות קשות ביותר, בגלל שמשיח צריך לצאת לאור! פתאום יבוא בורא עולם למשיח, כמו שבא למשה רבינו בסנה, וידבר אתו ישירות! משיח יודע שהוא משיח עכשיו. מחכה להוראות של בורא עולם.

אסור ללעוג ליהודים, אסור לקלל יהודים ואסור תאוות בצע. כל מה שאדם יעשה יחזור אליו.

טראמפ לא מעניין אותו מי עלה לשלטון בישראל. לא מעניין אותו בכלל מה שקרה בבחירות, למרות הקשר הטוב עם בנימין נתניהו, אוהב אותו מאוד. טראמפ רוצה לקיים את המטרה שלו - שלום בעולם. אוהב את היהודים שגרים בישראל יותר מאשר את היהודים שגרים בארה"ב. יש לו זיקה ליהודים, הלב שלו בעם ישראל. כך קבע הקדוש-ברוך-הוא.

פוטין חושב שאם יעלה ראש ממשלה אחר, הוא יעשה שלום עם הפלסטינים. טעות גדולה מאוד, טעות אין סוף. הפלסטינים והחמאס לא רוצים שלום. רק הקדוש-ברוך-הוא קובע אם יהיה שלום איתם.

אירופה מלאה פליטים. יש פליטים שבאים מתורכיה.

תורכיה מקבלת מאות מיליונים כדי להחזיק את הפליטים. לוקחת את הכסף ומשחררת את כל הפליטים שיאכלו את אירופה. בוקר אחד יתעוררו היהודים באירופה ולהפתעתם יראו מאות מיליוני מוסלמים ואנטישמיות מול הפרצוף שלהם. הם יברחו משם ברגל לארץ ישראל. כמו המסתננים שבורחים מאפריקה לאירופה, כך יהיו היהודים שיברחו מאירופה לישראל שלא יהרגו אותם.

כל המדינות סביב ישראל שמאיימות כל יום ויום, לא יצליחו לפגוע בארץ ישראל כי הקדוש-ברוך-הוא מגן ושומר. כל מי שמגן ושומר על ארץ ישראל, שמדבר טוב על ישראל, הקדוש-ברוך-הוא מגן עליו.

עיראק נגמרה ומוכרת סודות לישראל.

מצרים סיסי חכם מכולם, עובד עם ישראל בשקט-בשקט. מקבל כסף מארה"ב.

ירדן מחכה ל'תוכנית מאה' שלא תתקיים.

חמאס, פלסטינים, ירושלים המזרחית, חברון, בית לחם, רמאללה, ג'נין, שכם מייצרים תחמושת, המון. רוצים לפגוע בצה"ל ובאזרחי ישראל. לא רוצים להפסיק.

החמאס והפלסטינים יורים וצה"ל לא יורים.

מלחמה, אם תהיה חלילה - עם חיל האוויר בלבד! אסור שחיילי צבא הגנה לישראל יכנסו.

בורא עולם מבקש שהימין יעלה, זה רצונו של ה'. הקדוש-ברוך-הוא לא אמר נתניהו או גנץ, אמר שהימין יעלה. אם בני גנץ רוצה לעזוב ולהיות ימני - ברוך הבא. אם גבי אשכנזי רוצה להיות ימני - ברוך הבא. אם משה יעלון רוצה להיות ימני - ברוך הבא. יהיה להם עתיד טוב בימין. שיעזבו את השמאל, ילכו לימין ויעזרו שם. בורא עולם רוצה ימין.

כל מי שיעשה דברים רעים, מעשים מגונים, שוחד, רמאות, נוכלות, גניבה, יתפסו כולם במערומיהם. נמצאים בתקופה של מתח ולחץ.

יהודים מכל העולם, לעלות לארץ ישראל דחוף! הגויים, האנטישמיות, המוסלמים וכל הרוע שבעולם רודפים את היהודים בחו"ל. בורא עולם קורא לכם: 'בניי היהודים תחזרו הביתה לארץ-ישראל ומהר! ומהר! אין להם שם שמחה, אין להם פרנסה, אין להם רוחניות, אין להם חיים, הם חיים בפחד ומי שבפחד הוא חי ולא חי.

צריכים תפילה המונית בכל רחבי הארץ כדי שהימין יעלה. כדי שהימין יעלה צריכים לפעול ללא אינטרס, רק לשם שמיים, גם חברי כנסת וגם אזרחים.

ימשיכו שיטפונות, אש, רעידות אדמה, סופות, התפרצויות הרי געש, דברים שונים ומשונים בעולם. לשמור על ילדינו מסמים, התבוללות, שתיה חריפה והימורים.

כל ההפרעות בארץ, זה הזוי ממש. אנשים מתהלכים בשוק קבוע, בהלם קבוע. זו תקופת משיח! זה צירי לידה! משיח בפתח וצריך לצאת לכן הכל מבולבל. בורא עולם אומר: תנפו בנפה את מאה ועשרים חברי הכנסת ותגלו שרק אחוז אחד מהם יודעים מה תפקידם, הם לא יודעים מה תפקידם בכנסת.

משיח נמצא ופועל, הקדוש-ברוך-הוא מראה לו דברים נפלאים ומופלאים למעלה ולמטה, ומה יהיה קדימה, מחזק אותו יום יום, מעצב אותו, בונה אותו, מצמיח אותו, מגדל אותו ומלטף אותו. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שהמשיח ימשיך לפעול רגיל, לא יתייחס בכלל למה שקורה בבחירות ההזויות האלה שבארץ ישראל.

שנה טובה ומבורכת בכל לכל עם ישראל!

  מסר הרב שליט"א לפרשת "נצבים" תשע"ט
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד