דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "ואתחנן"- י' אב תשע"ט

11/08/2019

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת ואתחנן תשע"ט

נמסר ביום ראשון, י' אב תשע"ט (11.8.2019) | 10:30

 

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר" (דברים ג, כג)

הקדוש-ברוך-הוא לא מבדיל בין אנשים בעם ישראל, לא נוהג באופן שונה עם אנשים מכובדים, גדולי תורה, רבנים או עמך ישראל, הקדוש-ברוך-הוא עובד ביושר, אמת וצדק עם כולם.

בחר בורא עולם במשה רבנו לגאול את עם ישראל ממצרים ולמרות כל הסבל והייסורים שעבר משה עם עם ישראל, לא ויתר לו הקדוש-ברוך-הוא כשהיכה בסלע במקום לדבר אליו. משה רבנו היה צריך להיות משיח ובכל זאת לא שינה הקדוש-ברוך-הוא.

בורא עולם נותן הזדמנויות לכל אדם ואדם, נותן פתח לאדם לגאול את עצמו. בכל רגע נפתח לאדם חלון הזדמנות לצאת מהמצוקה בדרך טובה וזה תלוי בו, בחוכמה, בינה ודעת שלו. הקדוש-ברוך-הוא נתן פתרון לכל בעיה וצרה, ותרופה לכל מחלה. כשאדם לא עושה תשובה או שחטא בחטאים קשים ביותר שהביאו עליו, חס ושלום, את המחלה הארורה, אז אין פתרון ואין תרופה. לפעמים זה תיקון של האדם בעולם הזה כדי לכפר על הדור, לכן אנחנו לא יכולים לשפוט. יש סיבה לכל דבר ואנחנו לא יודעים. אין שום טעויות אצל הקדוש-ברוך-הוא.

אדם הראשון התפלל ועשה תשובה. חמישה עשר אלף איש, האחרונים מדור המדבר שהיו צריכים למות בשנה הארבעים, ידעו בוודאות שימותו באותה שנה והם התפללו והתחננו כל השנה לקדוש-ברוך-הוא, עשו תשובה ונכנסו לארץ ישראל. משה רבנו הכיר את כל הדברים האלה, ידע שיש תשובה בעולם והתחנן לקדוש-ברוך-הוא חמש מאות וחמש עשרה תפילות. אבל כאן העניין היה אחר.

כבר כשפגש משה את הקדוש-ברוך-הוא בסנה, ידע ברוח הקודש שלא יכנס לארץ ישראל ואמר לקדוש-ברוך-הוא, "שלח נא ביד תשלח". משה התכוון שהקדוש-ברוך-הוא ישלח את אהרון אחיו שנשמות בניו, נדב ואביהוא, התחברו לפנחס. הקדוש-ברוך-הוא לא הסכים ואמר למשה שיפגוש את אחיו בדרך.

שמע הקדוש-ברוך-הוא שהוא אמת וצדק, את תפילות משה איש האלוקים שיודע להתפלל, ואמר לו: משה, רב לך שדבקת בשכינה, מכאן והלאה אל תוסף. ידע בורא עולם כמה חזקים כוחותיו של משה שיכול לכופף דברים ולשכנע את הקדוש-ברוך-הוא לבטל גזרות ולהכניס אותו לארץ ישראל.

צדיק גוזר והקדוש-ברוך-הוא מקיים - מדובר על בני אדם אחרים, אבל על עצמו לא יכול הצדיק לגזור, הקדוש-ברוך-הוא לא נותן לו, הקדוש-ברוך-הוא בעצמו גוזר לצדיק. כשהקדוש-ברוך-הוא גוזר, חס ושלום, גזירה קשה, צדיק יסוד עולם יכול לבטל את הגזירה. יש בעולם ל"ו צדיקים ויש 'צדיק יסוד עולם' כשנאמר "אין צדיק שלא יחטא" מדובר על ל"ו צדיקים. צדיק יסוד עולם לא יחטא לעולם.  

לכן היה משה רבנו יכול לבטל גזרות מעל כולם אבל לא מעל עצמו, מה גם שהגזרה הזאת שמשה לא יכנס לארץ ישראל הייתה בגלל שהעם לא היה מוכן. כדי שמשה רבנו יכנס לארץ ישראל היה צריך להיות משיח והעם לא היה מוכן. משה לא היה יכול להיכנס לארץ כאיש אלוקים כמו שהיה במדבר, אלא היה צריך להיות משיח, שיבנה את בית המקדש שלא יחרב לעולם, אבל העם לא היה מוכן לזה. משה לא היה יכול להתאים את עצמו לרמה הרוחנית של העם, ולטפל בהם כמו שטיפל בהם יהושע בן-נון. יהושע היה אדם רגיל שמשה רבנו סמך עליו את ידיו ונתן בו כוח להכניס את העם לארץ ישראל בטבע. משה היה בדרגה גבוהה מאוד, הוא לא היה יכול לרדת בדרגתו אל העם ולהיות כמו יהושע, לא מורידים בקדושה. לא יכול היה להנמיך עצמו ולא להיות איש אלוקים, זה לא הולך, היה צריך לקחת אותו למעלה ומישהו אחר יחליף אותו.

אמר לו הקדוש-ברוך-הוא למשה 'משה רוצה אתה לשנות מנהגו של עולם? שהשמש תשמש את הלבנה? שהלבנה תשלוט בעוד השמש קיימת?'

לפעמים אנשים רואים צדיקים שסובלים מאוד ולפעמים עוזבים את העולם ולא מבינים למה הצדיקים סובלים. זה לא שהם לא צדיקים או שהקדוש-ברוך-הוא לא אוהב אותם, זה כדי לכפר על הדור.

חמש מאות וחמש עשרה התפילות של משה רבינו לא הלכו ריקם, הוא התפלל בשביל עם ישראל והן נשארו להגן על עם ישראל. מתוך דאגתו לעם ישראל שיהיו שמורים ומוגנים, מוכיח אותם משה גם בפרשת דברים.

תשעה באב יהפוך לחג.

בממשלת ישראל צריכים להתאחד והעם צריך לבחור בימין. הקדוש-ברוך-הוא זה ימין ה' עושה חיל ‏ולא מי יהיה ראש הממשלה, בנימין נתניהו או מישהו אחר. ימין זה ימין. לא בטוח בכלל שהמנהיגים של הימין וראש הממשלה יכולים להישאר, לא בטוח כלום. אבל העיקר זה הימין, זה לא בני האדם המרכיבים את הימין. ימין זה הסמל, זה הדגל של הקדוש-ברוך-הוא.

הערבים לא רוצים שלום הם רוצים לפגוע בנו, לזרוק אותנו לים וליהודים אין לאן ללכת. שום 'תוכנית מאה' לא תעזור, לא יהיה שלום.

מי שהוא יהודי, צריך להאמין בריבונו של עולם ולקיים את עשרת הדיברות שציווה אותנו במעמד הר סיני.

צבא הגנה לישראל מגן על היהודים ועל ארץ ישראל במלוא כוחו. לתת להם גיבוי ולשמור עליהם. ישראל וכל העולם נמצאים בטלטלה גדולה. הקדוש-ברוך-הוא מנפה ומנפה, מנקה ומסנן להכין שטח, מצע להתגלות מלך המשיח בפרהסיה. משיח צריך לצאת בכל רגע ורגע כחוט השערה! כשיתגלה מלך המשיח צדקנו, הערבים לא יוכלו לדבר לעולם. עם משיח יהיה שלום. רק שייצא משיח לאור, כשיהיה מפורסם בארץ ובעולם - אז יהיה שלום בעולם! משיח פועל ועובד עשרים וארבע שעות. שום תוכנית לא תעזור, רק שמשיח יצא לאור יהיה שלום בעולם! נשמתו של משיח עובדת בלילה וביום, בלילה עובדת וביום עם בני ישראל. נשמתו של משיח עובדת ופועלת דרך הקדוש-ברוך-הוא. כל אחד יכול להרגיש הגנה ושמירה משמיים על ארץ הקודש.

בורא עולם מבקש מכל היהודים שגרים בארץ הקודש לא לטוס לקברי צדיקים בחו"ל! אלוקים יש אחד בשמיים ובארץ ישראל, אין שני אלוקים. יש אבא שבשמיים שהוא בחר את אדמת הקודש והוא גר איתנו בארץ ישראל בלבד. כל מי שטסים לחו"ל לקברי צדיקים - חבל על הכסף. עצם הלוז של כל הצדיקים שנפטרים בחו"ל, מגיעה אחרי שנה דרך מחילות למערת המכפלה. אף צדיק שהוא צדיק אמיתי לא ירצה להיקבר בחו"ל באדמה טמאה. אנשים מתמכרים לנסיעות האלה ונוסעים מתוך התמכרות. לא קצרה יד ה'! כל אדם יכול לדבר עם הקדוש-ברוך-הוא מכל מקום, מהבית, מהמשרד, מהמכונית, הקדוש-ברוך-הוא שומע אותו בכל מקום, לא צריך להיעזר בקולבים ומתווכים, אין צורך בכלל. כל הצדיקים נמצאים במערת המכפלה והקדוש-ברוך-הוא מבקש מהיהודים ללכת למערת המכפלה ולרחל אמנו, שם יש קדושה בכל פינה. אברהם, יצחק ויעקב והאימהות, הם ההורים שלנו. כל בוקר אנחנו מזכירים את אברהם, יצחק ויעקב בברכה הראשונה של תפילת שמונה-עשרה, גם במנחה, ערבית וברכת המזון, אף צדיק אחר לא מוזכר, רק הם. זאת אומרת שצריך ללכת אליהם למערת המכפלה! מי שאמונתם חלשה ילכו למערת המכפלה ויבקשו את עזרת הצדיקים, מי שאמונתם חזקה יידבקו בקדוש-ברוך-הוא ויבקשו ממנו ישירות, הקדוש-ברוך-הוא ישמע אותם ויעזור להם הרבה יותר חזק, פי כמה וכמה מאשר בקברות צדיקים. הצדיק לא יכול לבקש בשבילך כלום מהקדוש-ברוך-הוא אם אתה לא עושה תשובת אמת במקום לעולמי עולמים.

החמאס והפלסטינים מתכננים כל הזמן איך לפגוע ביהודים. אסור להאמין בהם. בורא עולם אומר לעם ישראל לא להאמין בגויים. אל תאמינו בחמאס, ולא באבו מאזן ובפלסטינים. תפסיקו לרחם עליהם ולתת להם מה שהם רוצים. אין בהם אמונה, אי אפשר לסמוך עליהם ואי אפשר להאמין בהם. למה צריכות להיות בעיות כדי להבין שהפלסטינים והחמאס הם אנשים רעים? 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'.

האנטישמיות בעולם מחרידה וקשה מאוד אונסים ורוצחים ברחובות ולא עושים חשבון לאף אחד. הגויים בעולם מרגישים שמשיח צריך לצאת והם משתגעים ומתפרעים. האנטישמיות תמשיך להתגבר ולהתגבר. הגויים יורים על הגויים וזה אזהרות ליהודים! זה לא יפסיק עד שאחרון היהודים האמיתיים יגיע לארץ ישראל.

סוריה נהרגים ונהרגים, זה לא יעצור.

נסראללה וחיזבאללה יש לו תחמושת ישנה, הוא מוגבל.

איראן יודעת שישראל וצה"ל יכולים בקלי-קלות להרוס את כל מפעלי האטום שלהם. אתם תחרישון ואני אלחם לכם.

מצרים מקבלים הגנה טובה ושמירה, כסף טוב, מארה"ב וישראל. סיסי הוא חכם ונבון אבל הוא עושה טעות אחת, נותן לחמאס לעבור דרך המנהרות ממצרים לכיוון רצועת עזה. אם ימשיך עם זה, בסופו של דבר זה יתנקם בו ויעלה לו ביוקר.

ירדן מחכה לתוכנית המאה, שתחכה לתוכנית מאתיים.

תורכיה אין לה המשכיות, דאע"ש וכל המחתרות רוצים להפוך אותה.

ארה"ב עוזרת לישראל הכל מכל. טראמפ מעדיף שלום מאשר מלחמה.

רוסיה פוטין מוכר הרבה הרבה תחמושת.

איתני הטבע לא יפסיקו עד שאחרון היהודים יבוא לישראל.

האנטישמיות לא תפסיק עד שאחרון היהודים יבוא לישראל.

ההפרעות שיש בעולם כולו, כולן בגלל שיהודים גרים בחו"ל. כמו שהספינה של יונה הנביא התפרקה בגללו מהסערה בים, עד שהבינו וזרקו אותו לים. רק אז שקט הים. אנשי נינווה חזרו בתשובה  ובורא עולם הציל אותם. זו דוגמה ליהודים שגרים בחו"ל, לא ייפסקו האנטישמיות, האיומים, המכות והרצח, לא ייפסקו אסונות הטבע, הגשמים העזים, השיטפונות, הסערות, רכבות שעפות מהמסילות, אוטובוסים מתהפכים, התפרצויות הרי געש, אש ושריפות. כדור הארץ משתולל כדי שהיהודים יגיעו לארץ ישראל! זו הסיבה.

יהודים יקרים, תשמרו על ילדיכם מהימורים, התבוללות, שתיה חריפה, סמים וסמארטפונים. חבל עליהם, הם נהרסים. הם צריכים ללמוד בגרות, ללמוד מקצוע, להתגייס לצבא, להביא ילדים לעולם.

כל אנשי הצווארון הלבן מ-א' ועד ת', כל אנשי השוחד מ-א' ועד ת', כל הגנבים אנשי זימה ורמאות מ-א' ועד ת',  יתגלו כולם במערומיהם.

בורא עולם רוצה להוציא את המשיח לאור יותר מאשר אתם רוצים! הרבה אנשים לועגים לעניין של משיח. מי שלועגים על משיח וגאולה - לא יהיו במעגל הראשון ויסבלו כל ימי חייהם שעשו טעויות בגלל הגאווה. אבא שבשמיים רוצה להביא משיח יותר מאיתנו. רוצה שגם אנחנו נבקש משיח שנהיה שותפים לקבל משיח. כמו שהיינו שותפים בבניית המשכן שכך נהיה שותפים גם לביאת המשיח!

  מסר הרב שליט"א לפרשת "ואתחנן" תשע"ט להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד