דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "קורח"- כ' סיון תשע"ט

23/06/2019

 

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת קורח תשע"ט

נמסר ביום ראשון, כ' סיון תשע"ט (23.6.19) | 8:30

 

"ויקח קורח" (במדבר טז, א), מה 'ויקח'? נטל עצה רעה לנפשו.

אחרי פרשת מרים שלקתה בצרעת על שדיברה על משה רבינו, אחרי פרשת המרגלים שלא שמעו בקול הקדוש-ברוך-הוא ומשה והוציאו דיבה על ארץ הקודש, קם קורח והחליט גם הוא להפריע למשה רבינו ונכנס למחלוקת. מהי מחלוקת? פירוד וחלוקה. פירוד למעלה ופירוד למטה. מי שמבקש להפריד את תיקון העולמות, ייזרק מכל העולמות. מחלוקת היא פירוד מהשלום. מי שחולק על השלום, חולק על שמו של הקדוש-ברוך-הוא כיוון ששמו של הקדוש-ברוך-הוא 'שלום'. אין העולם מתקיים אלא על השלום. בלי השלום העולם לא יכול להתקיים. לא קם העולם הזה - רק בזכות השלום. בשבת יש שלום בעליונים ובתחתונים, אז מתקיים העולם. השבת עושה שלום בינינו לבין הקדוש-ברוך-הוא. מי שלא שומר שבת, לא רוצה שלום. בורא עולם ציווה לשמור שבת קודש כדי להתחבר לקדוש-ברוך-הוא ולחבר שמיים וארץ. מי שלא שומר שבת, פותח מלחמה עם הקדוש-ברוך-הוא.

עם ישראל יצאו ממצרים אחרי עשר המכות, ראו את קריעת ים-סוף, ראו את הניסים במלחמה בעמלק ובכל זאת, הגיעו לגבול ארץ כנען וביקשו לשלוח מרגלים. כאב בורא עולם שלא האמינו בו ובמשה עבדו. אחרי כל הניסים והנפלאות שראו, עין בעין, בכל זאת לא האמינו. אם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל זה אומר שלא מאמינים בקדוש-ברוך-הוא. הם הפרו את שהבטיחו לקדוש-ברוך-הוא בהר סיני 'נעשה ונשמע'. ביקשו קודם לבדוק, לשמוע מה יש בישראל ואחר כך 'נעשה'. בדיוק הפוך.

משה רבינו ברך את יהושע בן נון והוסיף לשמו את האות י' להושיע אותו מעצת המרגלים וגם שישפיע עליהם לחזור בהם מהתוכניות שתכננו ולהחזיר אותם בתשובה בתוך ארבעים יום. כלב בן יפונה הלך לקבל ברכה מהאבות שלא ייפול עם המרגלים וכדי לקבל כוחות שיוכל להשפיע על המרגלים ולהפוך את עצתם לטובה וכך יבואו לעם ישראל, ידברו טוב על ארץ הקודש ויגידו: 'הכל טוב, אפשר להיכנס לארץ ישראל'. אם חס ושלום, היה יהושע מושפע מהמרגלים ומדבר גם הוא דיבה על הארץ, לא יכול היה להיות ממשיכו של משה רבינו ולא היה מי שיכניס את עם ישראל לארץ. הוסיף משה רבינו את האות י' לשמו ובזה נתן לו, בלי שהרגיש, את הסמכות להחליף אותו כשיגיע הזמן. ליהושע בן נון וכלב בן יפונה היו שני תפקידים, האחד לא ליפול בעצת המרגלים והשני לשכנע אותם שיחזרו בהם מעצתם ויעשו תשובה. בתפקיד השני לא הצליחו. איזה כח יש לסיטרא אחרא, ליצר הרע, ללשון הרע להשפיע על בני אדם לא לשנות את דעתם.

הקדוש-ברוך-הוא לא אוהב לשון הרע, שנאת חינם, צרות עין, חמדנות ומי שלא שמח בחלקו, זה מביא את האדם להרס ונפילה.

הקדוש-ברוך-הוא נתן ליהודים נשמה ורוח קדושה וטהורה, שיהיו כמו מלאכי שמיים. נתן להם בחירה חופשית ורוצה שידבקו אליו, 'סור מרע ועשה טוב'. רוצה הקדוש-ברוך-הוא שנחשוב חיובי בכל בוקר, איזה טוב נעשה היום בעולם, למי נעזור, למי ניתן צדקה. שנעסוק כל היום בחסד, אהבה ושלום. לזה נבראנו, לזה בחר אותנו הקדוש-ברוך-הוא במעמד הר סיני ב'נעשה ונשמע', שנלחם בטומאה, שלא נשמע בקול הסיטרא אחרא והיצר הרע ונשפיע גם על אחרים שלא ישמעו בקולם. זה תיקון העולם. הקדוש-ברוך-הוא כעס מאוד על קורח ועדתו, לא רצה לראות אותם וקבר אותם מתחת לאדמה. הם לא האמינו ולא סמכו על הקדוש-ברוך-הוא ועל משה. הם חשבו שמשה רבינו הוא אדם חומרי ורגיל כמותם. משה היה איש אלוקים בגוף אדם שמלאך מחובר לגופו והייתה לו רוח הקודש, רוח גבורה, עצה ודעה. היה משה צריך להיות משיח על ישראל והם זלזלו בו, לעגו לבחירה של הקדוש-ברוך-הוא. מי שנוגע או פוגע בשליחים של בורא עולם, בנביאים האמיתיים, פוגעים בו קשות משמיים, בגופו, במשפחתו, בילדיו. הקדוש-ברוך-הוא לא בוחר דבר בטעות ואם בחר הקדוש-ברוך-הוא את משה רבינו לגאול את עם ישראל, הוא אוהב אותו ואל תגעו בו, הוא בא להציל אותכם. כל כך כאב לקדוש-ברוך-הוא שפתח את האדמה שתבלע את קורח ועדתו. לא רצה שישמעו אותם, לא רצה שיראו אותם, הם נבלעו ונעלמו מן העולם, הם לא בשמיים ולא בארץ.

צריך אדם לחשוב כל יום מה טוב יעשה היום לבני אדם. במקום לקלל - לברך שיחזרו בתשובה. במקום לגנוב - לעזור לבני אדם. לא לחמוד. לא לנאוף. לא לפגוע באנשים. רק להחמיא ולעזור במקום שמותר, זו זכות גדולה בשמיים וייפתחו לו שערי שמיים.

אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד, לא קשה בביטחון או בכלכלה, חס ושלום, קשה מאוד בשמיים ובארץ. קשה לקדוש-ברוך-הוא שחלק מהיהודים לא שבעים ולא שלמים בחלקם, חומדים ורוצים עוד ועוד. חברי כנסת הורסים זה את זה בשביל כבוד, פוגעים והורסים אנשים בלשון הרע ורכילות חמורים מאוד בשביל כבוד, כיסא או תפקיד. כואב לקדוש-ברוך-הוא שאין ענווה.

הקדוש-ברוך-הוא אומר לעם ישראל, לכל היהודים: מי לה' אליי! יבוא אליי! אל תחכו, אל תפסידו. אל תחכו עד שייצא משיח לאור. עכשיו תבואו! תבואו עכשיו - תזכו למעגל ראשון ולחיי עולמים! גם 'חצי דתי'. כל היהודים צריכים לחזור בתשובה, דתיים, חרדים, חרד"לים ולא דתיים, לכל אחד יש המון מה לתקן ולחזור בתשובה.

הקדוש-ברוך-הוא משחק בעולם הזה כמו בשח-מט, מזיז חיילים, מתמרן שמאלה ימינה לפי מה שצריך. מתאים ומכין הכל לגאולה ולגילוי מלך המשיח בפרהסיה. משיח נמצא חי וקיים עוזר ועובד, זה קורה בכל רגע ורגע. אם אין משיח חי וקיים שעוזר כל רגע ורגע, העולם לא היה מתקיים. הקדוש-ברוך-הוא אומר, צריך משיח שאדבר דרכו וכולם ישמעו אותי דרך משיח.

אדם רגיל לא יכול לנהל את מדינת ישראל ואת העולם. אריק שרון היה ראש הממשלה האחרון שיכול היה לקבוע בעצמו מה שרצה ואף אחד לא יכול היה להזיז אותו ממילה שאמר. כל ראש ממשלה אחריו לא מתפקד בעצמו, הוא צריך להקשיב למפלגות, לשרים ולקבינט, הוא חותמת גומי, בובה. זאת אומרת יש ראש ממשלה אבל הוא 'בובה'. ולמה זה? כי צריך לצאת משיח לאור בפרהסיה!

משיח לא יהיה ראש ממשלה ולא רב ראשי, לא שייכים אליו כל העניינים האלה. משיח לא צריך אף אחד, דרכו מדבר הקדוש-ברוך-הוא מלמעלה והוא עושה פעולות, בעולם כולו, בדיבור ובמחשבה. משיח מדבר והכל מתפרסם בתקשורת, מה שהוא אומר קורה באותו רגע! הכל לטובת עם ישראל ולניקוי העולם לטהרה וקדושה. כל העמים שמפריעים לישראל - משיח יטפל בכל אחד ואחד מהם ישירות, לא צריך ריגול, שב"כ, מוסד ומטוסים. משיח יחליט שנשיא איראן ימות עכשיו - הוא ימות עכשיו, באותו רגע, וזה יהיה בשידור חי. משיח יחליט שנסראללה ימות עכשיו - ימות עכשיו. יחליט שאבו-מאזן ימות עכשיו - ימות עכשיו. משיח צריך לקבל כל רגע ורגע את השרביט, את המלכות מהקדוש-ברוך-הוא ולהתחיל לפעול בפרהסיה! כשזה יקרה, יהיה נחת ושקט לחיילי צבא-הגנה-לישראל ולכל עם ישראל לעולמים. לא יהיה אחד שיצייץ או יוציא אות אחת נגד עם ישראל, מי שידבר, ימות במקום. כל ראש ממשלה או נשיא או שר בעולם שידבר רע על עם ישראל, על אדמת הקודש, על ארץ ישראל הקדושה - יקבל חלחלה ורעד בגופו, זיעה קרה, הוא יתבלבל בדיבורו ואם ימשיך, הוא ימסור נפשו, ימות או ישכב בבית חולים.

הקדוש-ברוך-הוא רוצה שכל יהודי ויהודי יבקש רק מהקדוש-ברוך-הוא ישירות. הקדוש-ברוך-הוא שומע כל פה וכל לשון, דתי, חצי דתי, רבע דתי או לא דתי, רוצה שיבקשו ממנו ישירות כל דבר. לא לחפש 'קולבים', ולא לנסוע לחו"ל לקברי צדיקים. כל הצדיקים הקבורים בארץ ישראל ובמערת המכפלה שמחים מאוד, מאוד שמחים, שיהודים ויהודיות יבקשו ישירות מהקדוש-ברוך-הוא, כלום לא מהם. ואם בכל זאת מגיע יהודי לקברי צדיקים, צריך להתפלל על כלל עם ישראל ולא על עצמו. יתפלל על כלל עם ישראל, תתקבל תפילתו, יתפלל על עצמו – ישמעו אותו רק אם יעשה תשובה שלמה.

הקדוש-ברוך-הוא רוצה שנודה לו בכל רגע ורגע, על כל רגע ורגע שאנחנו חיים. כל מי שלא מאמין בקדוש-ברוך-הוא, חרב עליו עולמו. אמונה בקדוש-ברוך-הוא זה לא להגיד 'אני מאמין בקדוש-ברוך-הוא'. אמונה בקדוש-ברוך-הוא' זה לקבל את הייסורים באהבה ובשמחה, בלי להתלונן ולהתמרמר, להגיד 'חטאתי, פשעתי והקדוש-ברוך-הוא מתקן אותי', זה נקרא להאמין בקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא לא מעניש אף אחד, אנשים מענישים את עצמם בעצמם. כשאדם עושה וידוי, מבקש סליחה מהקדוש-ברוך-הוא, לא מתלונן, לא מתמרמר ולא מתמסכן, אומר 'חטאתי, טעיתי, מגיע לי הייסורים' - ייפתחו לי שערי שמיים. התמרמרות לחינם היא כמו הבכייה שבכו דור המדבר כשחזרו המרגלים ואמר להם הקדוש-ברוך-הוא 'אתם בכיתם בכיה של חינם, אני אקבע לכם בכיה לדורות'. מאז, בוכים כל עם ישראל על שני בתי המקדש שנחרבו בתשעה באב ועל אדמת הקודש. לקדוש-ברוך-הוא אדמת הקודש היא הדבר הראשון בעולם כולו, לפני הכל ולפני כל אדם.

יהודים שגרים בחו"ל, תלמדו ממה שקרה למרגלים שהתנגדו להיכנס לארץ ישראל. כדאי לכם לבוא דחוף לארץ הקודש. הקדוש-ברוך-הוא לא רוצה שיהיה כמו שהיה בתקופת קורח ועדתו. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שכל המפלגות הימניות ייכנסו לענווה, יוותרו על הכיסאות ותהיה אחדות ביניהם. הערבים מנצלים את הבעיות בכנסת. חברי כנסת ערבים יוצרים תשתית חדשה וחזקה כדי להביא הרבה מנדטים. זו שיטה כדי לאזן את כנסת ישראל שתהיה להם זכות, שיהיו להם הרבה מנדטים בכנסת ישראל, מה שלא הצליחו בפעם הקודמת.

הקדוש-ברוך-הוא אומר לכל מפלגות הימין תתעוררו! תתעוררו אם אתם רוצים את אדמת הקודש ואם אתם אוהבים את הקדוש-ברוך-הוא! המפלגות הקטנות והגדולות להתאחד כולם! די להתווכח. להקים ממשלה כרצון ה' 'ימין ה' עושה חיל!'

החמאס צוחק.

הפלסטינים צוחקים ולועגים.

ג'יהאד לא רוצים שלום, לא אכפת להם מחמישים מיליארד דולר, לא מעניין אותם שיקום רצועת עזה, רוצים להרוס ולהרוג את היהודים, זה מה שיש להם בראש. יש בערבים המוסלמים שנאה וקנאה ליהודים. רוצים רק להשמיד את היהודים. גם בשואה הם עזרו לנאצים לפגוע ביהודים. הם לועגים ועושים צרות צרורות ומקבלים כל מה שהם רוצים.

לממשלת ישראל אסור לוותר לחמאס, חמאס זה עמלק.

כל אב ואם צריכים להסביר לילדיהם שלא תהיה התבוללות, כדי לא להרוס את עם ישראל. ההתבוללות עושה הרס גדול בעם ישראל.

היהודים בחו"ל סובלים ייסורים קשים, גונבים מהם, מכים אותם, מבטלים את דת ישראל והם חיים באשליות שיהיה טוב. לא יהיה לכם טוב! רק רע ורע כל יום יותר מאתמול! אל תחכו כמו בתקופה שלפני 70-80 שנה, אל תחכו למכה שתהיה! יש שמונה מיליארד אנשים בעולם, השנאה מתגברת מיום ליום והגויים מכשילים את היהודים יום יום. בורא עולם מבקש שוב ושוב לעלות לישראל!

כל היהודים, אשכנזים, ספרדים, כולם ילדיו של יעקב מארבע האימהות. צריך להפיץ תורה ולהאדירה בתפילות ולא לריב. כל אחד ומנהגו.

יהודים בארץ ישראל: ענייך קודמים! כספי תרומות ומעשרות לתת רק בארץ ישראל הקדושה. יהודי צריך לרחם לפני הכל על יהודי. לא חסרים יהודים שזקוקים לעזרה. יהודים אמידים לתרום אך ורק בארץ ישראל הקדושה, אם יתרמו לחו"ל תבוא עליהם קללה. תורמים ליהודים בארץ ישראל - יש ברכה בכספם, תורמים לאנשים בחו"ל - יש קללה בכספם, ייפלו, יפשטו רגל ויהיה להם עוני.

לקנות ולבנות בתים - רק בארץ ישראל. אנשים ועסקים שהתעשרו לפני שנים בארה"ב ובעולם – לא יחזור, נגמר, מת, לא יהיו עשירים חדשים, רק בישראל.

מזרח ירושלים, אנשי אבו מאזן שקט שלפני הסערה. הם גוזלים את הכסף מעניי עזה, גונבים להם את הכסף ונותנים להם פרוטות.

איראן מתגרה בארה"ב. טראמפ לא רוצה מלחמות ואיראן מנצלת את זה. אם איראן תנסה לשלוח טילים לישראל, צה"ל מחסל אותם! האיראנים פוחדים מצה"ל יותר מארה"ב.

טראמפ רוצה לרסק את איראן דרך הכלכלה ולא במלחמה. דרך מלחמה קרה. טראמפ הוא איש שלום ולא מוכן להביא להרג של בני אדם בעולם. טראמפ מנסה בכל דרך למוטט את איראן ללא מלחמה. באיראן יודעים שצה"ל מכיר כל מקום ומקום סודי וחשוב להם ביותר. יודעים בוודאות שמטוסים ישראלים שיוצאים מישראל יכולים להגיע לכל נקודה ונקודה באיראן ולהשמיד אותה. המוסד שתול עמוק-עמוק במפעלי האטום באיראן. אם רק יחשבו לשלוח טילים לישראל, חס ושלום, הכל יתפוצץ להם במפעלי האטום.

סין וצפון קוריאה כאילו מעצמה, אין כלום, הכל סתם.

פוטין עִם עם ישראל בסתר.

לסוריה לא תהיה שעה אחת של שקט, לא תהיה להם מנוחה לא ביום ולא בלילה. ההרס ימשיך וימשיך וימשיך.

מצרים, סיסי צריך לשמור על עצמו מאוד כי מורסי מת ויש שיגעון לנקום בסיסי. סיסי איש חכם ונבון, מנהל את מצרים בדרך היפה והטובה, ויש לו מתנגדים.

ירדן מחכה לתוכנית המאה, שתחכה למאתיים.

עיראק מתה.

חיזבאללה ונסראללה אין להם תחמושת ונשק חדשים. שיסתבכו ביניהם שם והחיילים של חיזבאללה יהרגו זה את זה. כל תחמושת שבאה מאיראן – צה"ל מפוצץ.

תורכיה, ארדואן משחק אותה 'יפה נפש' בסוף העם שלו ייתן לו מכה בראש. גם דאע"ש.

רוב ההרג בתאונות הדרכים תוצאה של שאננות וזלזול בנהיגה, אם בטלפון ובהודעות, או שעוברים על חוקי התנועה. אין הגנה לעוברים על חוקי התנועה, החוקים שנקבעו פה, בעולם הזה, נקבעו גם בשמיים. כמו שאסור לחלל שבת, אסור גם לנסוע ברמזור אדום, או לעקוף על קו לבן. בתמרור עצור, צריך לעצור. יש מהירות מותרת, צריך לנסוע לפי הכתוב בתמרורים, מעבר לזה אין אחריות למה שיקרה לאדם. הלכה פה היא ההלכה למעלה, גם בתנועה, לא רק בהלכות שבת, טהרה וקדושה. אם לא נוהגים כמו שצריך, רוצחים אנשים. זו הבחירה של האדם לקחת סיכונים בנסיעה או בכל דבר אחר, הוא בוחר אם לקחת סיכון. הקדוש-ברוך-הוא לא מעוניין לפגוע באף אחד, רוצה שכולם יחזרו בתשובה. הקדוש-ברוך-הוא אומר 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'.

כל איתני הטבע בעולם ימשיכו להכות בכל העולם, אש, שריפות, הרי געש, סופות קשות, שיטפונות, רעידות אדמה, תאונות של אוניות, מטוסים, אוטובוסים ורכבות, סיבוכים וסכסוכים, הכל כדי שיעזבו את ארץ הקודש בשקט ולפתוח דרך למשיח להמשיך לצאת.

משיח נמצא בימינו, הוא ייצא לאור! הדור הזה משיח יהיה! זה סוף הגלות של היהודים, זה סוף הגלות של הסבל של העם היהודי ושל המשיח גם כן! כל סימני השאלה מי זה המשיח הכל ייגמר בדור שלנו. כולם יזעקו לבורא עולם 'רוצים משיח'. חלק מכירים אותו, חלק לא מכירים. שיקבל את השרביט, את המלכות, יראו בשידור חי את כל פעולותיו של מלך המשיח, בהבנה, בראייה ממש, עין בעין. הוא לא יבוא לתקשורת. ידבר דרכו הקדוש-ברוך-הוא והדיבור ייכנס לכל הערוצים, לכל תחנות הרדיו והטלוויזיה בלי שיצלמו אותו, וכולם יכירו בוודאות שזה המשיח! הוא יחריב את כל רצועת עזה, באותה שניה שיגיד: 'רצועת עזה תחרב עכשיו', בלי צה"ל, יראו בתקשורת ובטלוויזיה איך רצועת עזה נחרבת! אם בצונאמי, רעידת אדמה או שיטפונות בלי שייפגע סנטימטר אחד באדמת הקודש! כשמשיח יחליט שנשיא איראן ימות, משיח ידבר, זה יעבור אוטומטית לתקשורת, באותן שניות, בלי שיצלמו אותו, וכולם יראו וישמעו שהוא מדבר וממית את מלך פרס, או כל אחד בעולם!

גבולות ישראל יהיו מוגנים, צבא הגנה לישראל ינוח, וכל עם ישראל יחזרו בתשובה שלמה! כל עם ישראל ילכו לבתי הכנסת, כל היהודים. בזמן שמשיח יוצא לאור, כל הערבים שגרים בארץ ישראל, כל מי שלא יהודי, יברחו מפה כולם, לבד יברחו!

כל אחד ואחד שיבקש משיח מהקדוש-ברוך-הוא, שיתגלה מלך המשיח! שמלך המשיח יקבל את השרביט, את המלכות וינהל את העולם! די עם הייסורים! די עם הסבל!

 

 

 

  מסר הרב שליט"א לפרשת "קורח" תשע"ט להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד