דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - חג הפסח - ב' ניסן תשע"ט

14/04/2019

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לחג הפסח תשע"ט

נמסר ביום ראשון, ט' ניסן תשע"ט (14.4.19) | 8:30

 

"וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני ה' וימתו" (ויקרא טז, א).

שתי מיתות היו להם לנדב ואביהוא, האחת שלא היו להם בנים, ואדם שאין לו בנים אין לו המשך בעולם הזה ואחת לפני הקדוש-ברוך-הוא. מתו לפני הקדוש-ברוך-הוא בגלל חטאם, ובאין להם ילדים, נחשבים הם כמתים. למרות שהיו בניו של אהרון הכהן, שהיה אחיהם של משה רבנו ומרים, ולמרות שנאמר שהיו גדולים בנשמתם כמו אהרון ומשה ויותר, בכל זאת לא התחשב בזה בורא עולם. אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, היה זך, נקי וטהור כמו מלאך ה', בלי קליפות ובלי הפרעות. ליצר הרע לא הייתה שליטה על אהרון הכהן, אהרון שלט שליטה מלאה ביצר הטוב וביצר הרע ולא היה מי שיפריע לו, לכן אמר בורא עולם למשה שאהרון ימשיך את עבודת פיטום והקטרת הקטורת ואת הדלקת המנורה כל ימי חייו בעולם הזה. לא שמעו בניו, נדב ואביהוא, בקול איש האלוקים משה רבינו שלימד אותם את כל הלכות עבודת המשכן וכליו, קמו ופעלו והקדימו את אביהם בפיטום הקטורת. ככל שיש ליהודי מידות טובות, ככל שהוא נקי יותר, זך וטהור, כך יש לו עוצמות גדולות יותר וכח להעלות את תפילתו, את תורתו ומצוותיו הרבה יותר גבוה מאדם שהוא כלי לא טהור מספיק, או שגופו לא טהור מספיק. היה הבדל עצום בין אהרון - כלי נקי, זך וטהור מכף רגל ועד ראש, נקי במחשבותיו ללא קליפות, לבין בניו נדב ואביהוא שלא היו כלים נקיים ומוכנים מספיק, כי לא היו נשואים ולכן לא הייתה בהם שלמות. יש אומרים שהיו שתויים והקדימו את השעה כי היו צריכים להחליף את אהרון אביהם רק בסיום תפקידו בעולם הזה.

ביום הכיפורים תקנו חכמים לקרוא פרשה זו לכפר על ישראל. לפיכך עבודת סדר יום הכיפורים מובאת בתורה בסמוך למיתת בני אהרון, כדי שמיתת בני אהרון תכפר על ישראל. כל מי שמצטער על ייסורי צדיקים, מסלקים לו את חטאיו מן העולם. כל המצטער על אבידת צדיקים ומוריד דמעות עליהם, הקדוש-ברוך-הוא מכריז עליו ואומר 'ויוסר עוונך וחטאתך תכופר' ולא עוד אלא שלא ימותו בניו בימיו. בכל זמן שצדיקים מסתלקים מן העולם, הדין מסתלק מן העולם. מיתת צדיקים מכפרת על חטאי הדור. על כן פרשת בני אהרון נקראת ביום הכיפורים שתהיה כפרה לעוונות ישראל.

למרות הכאב הנוראי על מות שני בני אהרון, למרות הקושי הגדול להמשיך הלאה בעבודת המשכן, הקדוש-ברוך-הוא נותן הוראה למשה ואהרון להמשיך את עבודת המשכן. מעשה נדב ואביהוא בא גם כדי ללמד לעתיד את כל העוסקים במלאכות המשכן ובית המקדש, שייזהרו במידותיהם ובהתנהגותם. למרות האזהרה הקשה הזאת, נחרבו שני בתי המקדש. לא למדו לקח מנדב ואביהוא ונהגו בשנאת חינם, לשון הרע ודברים קשים נוספים. לא הייתה בהם יראה.

 

תוצאות הבחירות היו כפי שרצה הקדוש-ברוך-הוא - 'ימין ה' עושה חיל'.

ימין ה' זו בחירה בקדוש-ברוך-הוא, בקיום המצוות, מקוואות, אברכים, ישיבות, לימוד תורה, בתי כנסת, עולים חדשים לארץ ישראל, אהבת חינם בארץ ישראל, סיוע לנזקקים, הגדלת תורה והאדרתה. מי שלומד תורה מכל הלב - שילמד. מי שכאילו לומד תורה - שילך לצבא. 'ימין ה' עושה חיל' זה התנגדות למסירת חלקים מארץ ישראל ושמירה על הכותל המערבי שעליו צריך להיבנות בית המקדש השלישי. שני בתי מקדש נחרבו בגלל טעויות של בני-אדם שהתעסקו עם הסיטרא אחרא. נשאר הכותל המערבי, המקום הקדוש הזה, האדמה הקדושה. כל הרחבה שלפני הכותל היא קודש קודשים ואסור שיתקלקל המקום הזה. אסור שתהיה בו ערבוביה של זימה ולכלוך. כל מקום שיש בו ערבוב של נשים וגברים, ערבוביה של זימה וצחוקים, לעג לקדוש-ברוך-הוא כמו שהיה בזמן העגל, זה מזכיר לקדוש-ברוך-הוא את חטא אדם הראשון וחווה שהטיל בה הנחש זוהמה ופיתה אותה לאכול מעץ הדעת טוב ורע. יהודים הם עם מיוחד ויש להם הלכות מיוחדות שאין לאף עם אחר בעולם. צריך ללכת לפי ההלכות והכל יהיה טוב לעם ישראל.

הקדוש-ברוך-הוא מראה לעם ישראל, למרות כל ההפרעות ועם כל הבעיות שהיו בעם ישראל בגלל הבחירות - בורא עולם בוחר את הימין! היו לשון הרע, רכילות, השמצות והכפשות, הוצאת שם רע - והקדוש-ברוך-הוא החליט - הימין! שיבינו אחת ולתמיד, בורא עולם בוחר את דרך המפלגה שהיא ימין. בני האדם מתחלפים, היום חיים ומחר כבר לא. את בורא עולם מעניין רק שהימין יצליח 'ימין ה' עושה חיל - ימין ה' רוממה' הקדוש-ברוך-הוא אמת ויציב וימין. הקדוש-ברוך-הוא רוצה את ירושלים, בית המקדש, גאולה ומשיח, זה ימין. מי שנגד זה, לא טוב. הקדוש-ברוך-הוא בוחר את הכח והדרך של המפלגה, בוחר את הימין. את דוד המלך בחר הקדוש-ברוך-הוא ישירות, את משה בחר ישירות, את אלישע בחר ישירות, את יוסף בחר ישירות, ללא צורך במפלגות ובבוחרים. איש אלוקים ונביאים בוחר בורא עולם בעצמו, גם את המשיח בחר כבר הקדוש-ברוך-הוא. משיח עובד, חי וקיים ומחכה להוראות של הקדוש-ברוך-הוא. כל עם ישראל מחכים שייצא משיח לאור, אין כבר על מי לסמוך, אין על מי לסמוך.

אם 'הבית היהודי' היה נשאר בשלמותו ולא מתפרק לחלקים, היו מקבלים 12 מנדטים! לא 5 מנדטים, 12 מנדטים! הקדוש-ברוך-הוא לא רוצה 'כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה', הקדוש-ברוך-הוא רוצה אחדות, רוצה שהימין יהיו מאוחדים ומלוכדים. אם לא יהיו מלוכדים ומאוחדים, יהיו להם סיבוכים עם הקדוש-ברוך-הוא. רוב המתמודדים בבחירות נלחמו ביניהם איך להפיל זה את זה, לא נלחמו על הדרך הטובה ביותר לנהל את ארץ-ישראל. רבו על הכיסאות בלשון הרע והכפשות. לא דברו על העיקר, על אדמת הקודש, על הישיבות, בתי הכנסת ומקוואות ולהביא עולים חדשים לארץ ישראל. אז הקדוש-ברוך-הוא נכנס לעניינים ובחר את הימין. מי שחושב שהשמאל מתאים, טועה טעות חמורה. צריכים לשמור על אדמת הקודש, אין ליהודים לאן ללכת, יש להם את ארץ ישראל וכל היהודים בעולם עולים לארץ ישראל. אי אפשר להפריד ולחלק את אדמת הקודש, לקחת ממנה חלקים. ארץ ישראל היא מדינה קטנה ביותר בעולם והכי חשובה בעולם.

הקדוש-ברוך-הוא אומר למפלגות הימניות להתאחד עם הליכוד. לא להתגאות ולא להתנפח, לא להעמיד יותר מידי תנאים ולהילחם על תיקים. לחזק את הגוף הימני, את המפלגה הימנית החזקה בישראל. לא בגלל בני האדם, אלא בגלל הימין, בשביל אדמת הקודש, בשביל ארץ-ישראל. בורא עולם מצווה אתכם, כל המפלגות הקטנות להצטרף לליכוד למפלגת ימין אחת גדולה. לא בגלל השרים, לא בגלל ראש הממשלה, לא כלום, רק בגלל שצריך ימין חזק וחזק וחזק כדי להציל את אדמת הקודש ואת היהודים בישראל. להציל את ישראל שלא ייקחו ממנה סנטימטר אחד ולהביא את היהודים מחו"ל לישראל. לשמור על היהדות והתורה, על בתי הכנסת והתפילות, על הישיבות והאברכים, זה מה שרוצה הקדוש-ברוך-הוא! בסופו של דבר זה יהיה, תרצו או לא תרצו זה יהיה, וזה יהיה במחיר כבד לכל מי שמתנגד. הקדוש-ברוך-הוא בחר את הימין כדי שתהיה שלמות בעם ישראל. מפלגות השמאל לא להפריע לימין, מפריעים לימין - מפריעים לקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא רואה עתיד ויודע מה יהיה בעתיד, אתם יודעים רק מה שקורה עכשיו. להודות לקדוש-ברוך-הוא יום יום ולקיים את מצוותיו של הקדוש-ברוך-הוא שמבקש מאיתנו. אלה שנבחרו צריכים להוכיח לקדוש-ברוך-הוא שהם עושים טוב לעם ישראל. יהיו התנגחויות, שמאלה וימינה, פה ושם, בסוף תקום ממשלת ימין!

מדינות ערב, מדינות המזרח התיכון ושאר המדינות, היו בשוק חייהן. ראו את כל ניבולי הפה, לשון הרע וההכפשות נגד הימין ובסוף הימין עלה. כי הימין זה הקדוש-ברוך-הוא! ימין זו המפלגה הימנית. זה לא ראש המפלגה. רוב העולם באכזבה וכאב גדול, כולם רצו שהשמאל יעלה כדי להרוס את ארץ הקודש. הקדוש-ברוך-הוא אומר לכל העולם: 'אל תתעסקו עם ילדיי ועם ארץ הקודש'. הקדוש-ברוך-הוא שומר על ילדיו ושומר על ארץ ישראל הקדושה, אף אחד לא יכול לפגוע בהם. מי שינסה, ייפגע קשות. אל תהיו בדמיון שאין כלום, זה טעות, יש בורא עולם והוא מנהיג את העולם! השמש לא באה לבד. מטיפה ברחם פתאום נוצר תינוק עם עצמות, גידים, עיניים, כליות, לב, ריאות וציפורניים וממשיך את החיוּת בעולם. יש מי שמנהל את העולם! אומר הקדוש-ברוך-הוא זה דור אחרון שצריך לסבול, משיח צריך לצאת. הקדוש-ברוך-הוא עושה הכל טיפין טיפין עד גילוי משיח, הכל בטבע לאט לאט ולא מרגישים עד שיבוא היום המיוחל לעם ישראל. היו בחירות ועכשיו גילוי משיח בפרהסיה! הכל זורם רגיל בטבעיות, יש משיח שנמשח, נבחר.

בגלל הזמן המודרני, קשה להאמין בעניין משיח. לא מבינים שמשיח זה הדבר הכי מודרני בעולם, הכי פלא פלאים וניסי ניסים. משיח זה הפלא הכי גדול שיכול להיות. אין שום אדם או מכונה בעולם שיכולה לעשות מה שמשיח עושה ויעשה. עולם של גאולה ומשיח זה עולם אחר לגמרי, זה עולם שכולו טוב וחיים לעולמי עולמים, לא מתים לעולם, אין רצח והרג וכולם חיים באחדות, אהבה ושלום כל ימי חייהם.

'בזיעת אפיך תאכל לחם' פרושו שהלחם יגדל על העצים, גם לחמניות וחלות של שבת, כמו המן שירד משמיים. תאמינו, כדאי לכם להאמין, זה לא דמיוני.

עכשיו יש ימין חזק ויותר דתיים, זה יותר כח בעם ישראל להתגבשות ולהתגלות משיח צדקנו. היום הרוב מודעים והרוב שרים שירים על משיח וגאולה, הנשמה שבתוכם שרה מעצמה. לא מבינים מה כל השירים האלה על משיח ועל גאולה - זו תקופה של משיח!

לפנינו שבוע לקראת פסח, לקראת שנה חדשה וטובה וציפייה להתגלות משיח. מחכים לשלבים מתקדמים הרבה יותר עד לגילוי משיח. משיח מתגלה שלב אחרי שלב, משיח עובד ופועל, מגן ומגונן, שומר ומשמח את עם ישראל.

אסור ליהודים להיות בשאננות, באפתיות, חוסר אחריות וכאב עמוק, זו סכנת חיים. להיות כל הזמן עירניים ושמחים.

הרבה אנשים מהעולם שמעריכים ואוהבים את ישראל, מעריכים שהימין עלה. יודעים שיש בימין משהו עיקרי וחזק ולא טפל, יש בו חידה גדולה מאוד. הימין זה העם היהודי שיודע לשרוד. היו בחירות קשות ביותר שלא היו מעולם, המלחמה הקשה בין הטוב והרע. בסוף הימין עלה 'ימין ה' עושה חיל' עוד פעם, הימין זה לא בני האדם, זה הגרעין זה הכח. בני אדם מתחלפים אבל הימין נשאר, הדרך של הימין נשארת, הדרך של הקדוש-ברוך-הוא נשארת.

אנחנו נמצאים בחג החירות, חג הפסח והקדוש-ברוך-הוא רוצה שנזכור אותו תמיד, להאמין בו. בזכות זיכרון אבותינו, עד היום הזה מחזקים את היהדות, המסורת ודת ישראל. מחכים ומצפים למשיח צדקנו. בתקופה שלנו נמצא משיח. יודעים שיש כח משיח - זה הקדוש-ברוך-הוא. יודעים שיש מישהו שמדבר עם הקדוש-ברוך-הוא, שהקדוש-ברוך-הוא מדבר אתו. משיח גוזר והקדוש-ברוך-הוא מקיים. הקדוש-ברוך-הוא גאה ושמח במשיחו כי משיח לא עושה רע, אין בו אינטרס ולא לוקח לעצמו כלום, עושה הכל אך ורק לעם ישראל, להציל את עם ישראל.

יהודים כדאי לכם להישאר בליל הסדר עם הקדוש-ברוך-הוא, להישאר בחג הפסח עם הקדוש-ברוך-הוא פה בארץ ישראל. הקדוש-ברוך-הוא לא נמצא בחו"ל. יהודים שגרים בחו"ל צריכים לבוא לישראל לחגוג את הפסח עם היהודים בארץ ישראל, לא ההפך חס ושלום.

חמאס, פלסטינים, ג'יהאד וכל המשוגעים כל התקוות שלהם נפלו לבור. לא עזר להם כלום, הימין עלה.

חמאס שיתפוצצו עם הפלסטינים ברצועת עזה ועם השנאה שלהם. ממשיכים לחפור מנהרות. לא יעזור להם כלום.

הערבים שלא בחרו ביום הבחירות, זו השפעה של הקדוש-ברוך-הוא. בדרך הטבע, הם לא רצו לבחור במפלגות הערביות כי הם יודעים שחברי הכנסת הערבים לא טובים להם. יודעים שהם אינטרסנטים לעצמם, שהחמאס ממלא אותם בכסף כדי להפריע לישראל והם לא עוזרים לאזרחים שלהם.

רוסיה, פוטין אוהב את ישראל מאוד. הכל בשיתוף פעולה עם ישראל, כי עם ישראל מיוחד וחכם יותר מכולם ופוטין אוהב אנשים כמו היהודים בארץ ישראל, שהם חכמים, נבונים ומיוחדים. יש עוד סודות בדבר.

טראמפ אוהב את היהודים בישראל בלבד. עם כל מה שטראמפ עובר, הוא אוהב את היהודים והקדוש-ברוך-הוא עושה לו ניסים ונפלאות גם בארצות הברית בשבילו. הקדוש-ברוך-הוא שם מלאך בטראמפ, בפוטין והם מנהלים את העולם. בורא עולם מכוון את טראמפ בדרך הטובה לעזור לארץ ישראל, ליהודים בארץ ישראל.

צריכים להבין שהקדוש-ברוך-הוא הוא מנהל את העולם ולא בני אדם. די עם הרוע ושנאת החינם. לרחם זה על זה, שתהיה אהבת חינם בין היהודים.

מצרים חיה וקיימת בזכות ארה"ב שנותנת לה כסף וישראל ששומרת על סיסי וממשלתו. סיסי שותק, טוב לו עם חלקו.

ירדן בדיכאון עמוק כשראו שהימין עלה, לא רק ירדן, עוד הרבה מדינות. שיישארו בדיכאון.

סוריה נשלטת על ידי רוסיה וכל המטורפים שאוכלים אותה כל יום ויום. הקדוש-ברוך-הוא מנהל את המלחמה בסוריה. שאף אחד לא יתערב מול הקדוש-ברוך-הוא.

תורכיה מסובכת. ארדואן מסובך עם עמו.

איראן מקבלת מכות טבע קשות ביותר, תמשיך לקבל מכות יותר קשות, עד שתפסיק כליל להפריע לעם ישראל, לא דרך סוריה ולא דרך חיזבאללה. תבין שלא מתעסקים עם ישראל ארץ הקודש, ועם היהודים בארץ ישראל בלבד. הקדוש-ברוך-הוא הגביר, נתן לה אזהרות על ידי איתני הטבע. הפסיקה - מה טוב, לא הפסיקה - תקבל עכשיו מהלומות קשות פי מאה ממה שקיבלה. לא תפסיק, יחריב את איראן לגמרי.

את הקדוש-ברוך-הוא מעניין רק ארץ ישראל הקדושה והיהודים שנמצאים בארץ ישראל בלבד. בורא עולם רוצה לפתוח עולם חדש של אהבה ושלום, בלי נשק, בלי מטוסים, בלי מלחמה, בלי טנקים ובלי שנאה. עולם חדש של אהבה ושלום.

חיזבאללה מת וחי כל יום, פוחד פחד מוות מישראל. כשהקדוש-ברוך-הוא בחר את הימין הוא נכנס לעוד יותר פחד.

לבנון רוצה חיים טובים.

צפון קוריאה רוצים את העזרה של ארה"ב, כסף וחיים.

צה"ל הצבא הכי חזק בעולם מלווים אותו משמיים מלאכים.

חיילי צה"ל, משמר הגבול, שוטרים ואנשי ביטחון, שיהיו צמודים להוראות החוק, יהיו עירניים בשמירה ולא יזלזלו בתפקידם בזמן המשימה - מלאכים ילוו אותם. אם חס ושלום חייל צה"ל יזלזל בזמן תפקיד, בזמן משימה - שישמור על עצמו, הוא בסכנה. אם הוא לא יכול שיגיד שהוא לא יכול, לא מרגיש טוב ויצא.

יהיה לנו חג פסח כשר ושמח וטהור לכל עם ישראל.

איתני הטבע ימשיכו להכות בעולם כולו.

בורא עולם מבקש מההורים היהודים לעצור את ילדיהם מהימורים, סמים, שתייה חריפה והתבוללות. להיזהר מבשר טרף ולא כשר. לבדוק טוב את הכשרות בחנויות ולא איזה תמונה של צדיק שתלויה שם. להסתכל טוב על תעודת הכשרות, על התאריכים והחותמת, מי חתם עליה. אם זה בשר מהדרין, בשר חלק ואם יש להם משגיח.

משיח מחכה להוראות של בורא עולם בכל רגע ורגע. כמו שהפתיע בורא עולם ומשה יצא פתאום מול הסנה בגיל שמונים שנה, שלא ידע בכלל מה העניין, לא אנשים בחרו אותו. כמו שאמר הקדוש-ברוך-הוא לשמואל אל תראה את אליאב ואת הגובה שלו, לא אותו בחרתי. בחרתי את דוד שבא מהמדבר. כמו שבחר את יוסף שהיה בבור שתים עשרה שנה. כמו שבחר באלישע שהיה חורש בשדות. כך ממשיך בורא עולם גם עם משיח, איש אלוקים, משיח צדקנו. פתאום יבוא היום וייתן לו הקדוש-ברוך-הוא הוראה לצאת מול כולם! את התאריכים של גילוי משיח שייצא בפרהסיה - רק הקדוש-ברוך-הוא יודע. עוד לא הוציא את זה החוצה. אף אדם לא יודע, אף מלאך לא יודע, לא שרפים ולא חיות הקודש, לא שכינה ולא 'מתת'. בורא עולם לא העביר, לא הוציא ולא מוציא את התאריך. באותו רגע שהקדוש-ברוך-הוא מחליט 'עכשיו' - זה עכשיו! באותה אלפית שניה! הקדוש-ברוך-הוא לא מתכונן ולא מכין את עניין גילוי משיח בפרהסיה!

חג שמח לכל עם ישראל והגנה ושמירה בכל חג הפסח!

  מסר הרב שליט"א לחג הפסח תשע"ט - להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד