דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "צו"- י' אדר ב תשע"ט

17/03/2019

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת צו תשע"ט

נמסר ביום ראשון, י' באדר-ב' תשע"ט (17.3.19) | 8:30

 

"וידבר ה' אל משה לאמר צו את אהרון ואת בניו לאמר זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו" (ויקרא ו' א'-ב').

קורבן העולה הוא קודש קודשים וכולו עולה לגבוה ואין בו חלק לחיצוניים. את קורבן העולה מקריבים על המחשבות של האדם. המחשבה היא רוחנית, מקורה בנשמה וברוח. קורבן העולה מטרתו לכפר ולהוריד את הקליפה שנכנסה למחשבתו של האדם בגלל חטא שנעשה במחשבה ולא עוזב אותו. קורבנות על נדר או נדבה, באים לעשות שלום בעולם, עד שגם החיצוניים נהנים מהם. כל מיני כתות חיצוניים שבכל העולמות, כולם נהנים מהקורבנות. מקורבן העולה לא נהנים החיצוניים, הוא עולה למקומות גבוהים ומזכך את הקליפה שבמחשבת האדם, את המחשבות השליליות. המחשבה של האדם משפיעה על הלב ועל כל האיברים. אם יהודי חושב דברים טובים וחיוביים, זה משפיע טוב על כל הגוף ואם הוא חושב מחשבות רעות ושליליות, המחשבות משפיעות על הלב שמשפיע על כל איברי הגוף. אדם שחושב לעשות חטא כל שהוא, המחשבה הראשונית שזו הנשמה, מעבירה את הביצוע ללב, שהוא הרוח, שמשפיע על כל איברי הגוף וכך אדם פועל. יש אנשים שיש להם דמיונות וזה מסוכן ביותר. ליהודי יש נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ויש לה כח לייצר דברים או מצבים. לכן לא טוב לדמיין דברים שליליים כי הם יכולים לקרות. לא צריך להיות נביא בשביל זה, כל אחד יכול. אדם צריך תמיד לחשוב מחשבות טובות, טהורות ומבורכות וכך ישפיע טוב על עתידו.

אסתר המלכה קיבלה נבואה משמיים וידעה שתפקידה לגאול את עם ישראל. מרדכי היהודי גם קיבל בנבואה משמיים שעליו לעזור לאסתר המלכה וביחד לגאול את עם ישראל, להציל את עם ישראל מהשמדה ומהכחדה. מרדכי היהודי נתן לאסתר את הסכמתו ונתן לה ביטחון ללכת לפגוש את אחשוורוש. מרדכי ידע שגם אסתר קיבלה את הנבואה לגאול את עם ישראל.

הכל התחיל בעצתו של המן הרשע, הקדוש-ברוך-הוא עזר למרדכי ואסתר לטפל בעניין. מלאכים ליוו את אסתר המלכה וכיוונו אותה על כל צעד ושעל. בשלושת ימי הצום קיבלו מבורא עולם טל משמיים, מזון רוחני, כדי שיוכלו להחזיק מעמד שלושה ימים ללא אוכל ושתיה. בדרך הטבע לא יכול אדם להימנע מאכילה ושתיה שלושה ימים רצופים ולא יקרה לו כלום. בגלל הכוונה הטובה שלהם לגאול את עם ישראל, נתן להם בורא עולם כמו טל משמיים, אנרגיה כמו למלאכים כדי שיהיה להם כח לצום בלי שיקרה כל נזק לגופם. מלאך הכשיל את המן, קרה מה שקרה עם אסתר, ואחשוורוש התהפך נגד המן, תלה אותו והציל את מרדכי ואסתר ואת כל בני ישראל והתבטלה הגזירה.

 

חוה הפילה את אדם הראשון לאכול מעץ הדעת ועד היום הזה נשים מדליקות נרות שבת כדי לכפר על החטא חוה שכבתה נרו של עולם. אדם הראשון היו בו כל נשמות העולם מתחילת העולם ועד סופו, וכשחטא הביא את כל הנשמות לידי קלקול. הנחש הטיל זוהמה בחוה ומאז ועד היום נולדים ילדים כשיצר הטוב ויצר הרע מעורבבים בתוך גופם, עד התיקון האחרון כשיצא מלך המשיח בפרהסיה.

שרה אמנו שמרה על עצמה לא ליפול בעצת הסיטרא אחרא. כשראתה שרה אמנו שהגר הביאה את ישמעאל לעולם, חשבה ששוב יהיה ערבוב של טוב ורע. חשבה שמאברהם אבינו הטהור והקדוש ייצא ישמעאל ושוב יחזור העולם לאחור כמו אצל אדם וחוה והנחש. התווכחה שרה עם אברהם אבינו, התפללה וביקשה, שיצא ממנה ילד זך, נקי וטהור, שימשיך את השושלת של אברהם ושרה. שרה אמנו נלחמה על העתיד של עם ישראל, גם רבקה אמנו נלחמה על העתיד של עם ישראל וגם רחל אמנו נלחמה על העתיד של עם ישראל. רחל רצתה ילדים, נלחמה כדי שיצא ממנה יוסף שיקבל את בניו של יעקב בשעבוד במצרים ומשה רבינו יוציא אותם משם.

נשים נלחמו להביא ילדים לעולם כדי להציל את עם ישראל על ידי ילודה. תמר, כלתו של יהודה, התעברה ממנו. תמר ידעה שיצא ממנה משיח. נשים צדקניות נלחמות כדי להציל את עם ישראל. דרך נשים נגאלו עם ישראל ממצרים. לנשים יש כוחות עצומים, הן באו לעולם כדי להביא חיים לעולם, כדי לדאוג לבעלים ולשלוח אותם ללמוד תורה ולהתפלל במניין כדי לעזור להם להתקדם ולהיטהר ולהיות נקיים וראויים לקדוש-ברוך-הוא. אישה לא באה לעולם כדי 'לנצח' את בעלה, היא באה לעולם כדי לעזור לו להצליח בעולם הזה בקדושה ובטהרה ולהדביק אותו לקדוש-ברוך-הוא. אשה שלא עושה את תפקידה, נמצאת בבעיה עם הקדוש-ברוך-הוא. יש מקרים מיוחדים שהם יוצאי דופן וזו בעיה קשה ביותר, אבל ברוב המקרים יש לאישה כוחות עצומים להביא את בעלה לטהרה וקדושה. זה תפקידה, להציל את בעלה ולהביא ילדים לעולם כדי לתקן את נשמות אדם הראשון.

אף אחד לא בא לעולם הזה כדי ליהנות, ואף אחד לא נהנה מהעולם הזה, כולם ללא יוצא מן הכלל סובלים, כולם מתייסרים, מעובר בבטן אימו ועד זקן בן מאה ועשרים, עשירים ועניים, כולם סובלים ייסורים קשים, של חולי, בעיות נפשיות, לחצים ומתחים בעבודה, בעיות עם השכנים, עם הבנקים, פחדים וחרדות. באנו לעולם הזה כדי לסבול ולתקן את חטא אדם הראשון עד שיגיע הזמן, בקרוב מאוד, בכל רגע ורגע - שיצא משיח צדקנו לאור בפרהסיה. אז ייפסק הסבל הזה לעולמים, ייפסקו המחלות וייפסק המוות ליהודים.

בארץ ישראל יש בועה קשה מאוד בגלל הבחירות. הקדוש-ברוך-הוא אומר: יעשו מה שיעשו - הימין ינצח. הקדוש-ברוך-הוא ימין. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שהימין ינצח כדי שלא ייקחו חלקים מארץ ישראל, כדי שיפתחו ליהודים דרך לעלות בהמוניהם לארץ הקודש, לבנות בתי כנסת, ישיבות, כוללים ומקוואות. ללכת לפי החוק, המוסר, היושר והאמת. המהלומות, הבלאגן, שנאת החינם, לשון הרע, רכילות, גידופים והלשנות - נוגד את הקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא קובע מה יהיה בסופו של דבר. כל המפלגות, הימין והשמאל צריכים לפעול ביושר ואמת, כל אחד יגיד מה הוא יכול לעשות בשביל עם ישראל. הקדוש-ברוך-הוא לא רוצה לשמוע את זה מרכל על זה, או זה מלשין על זה, לא לזה התכוון הקדוש-ברוך-הוא. זה לא בחירות, זה לשון הרע ושנאת חינם שלא יצא ממנה כלום, כי הקדוש-ברוך-הוא יקבע מה יהיה בסופו של דבר - קבע שהימין יעלה. הקדוש-ברוך-הוא ימין. שהשמאל והימין יהיו מלוכדים כולם בממשלה אחת גדולה.

בפרשת השבוע ובהפטרה של כל שבוע, יש את כל הפתרונות לאותו שבוע, יש את התשובות לכל השאלות של עם ישראל. מוטב שנחזור בתשובה ונלך בדרך הטובה והנכונה. נלמד מאבותינו שמסרו נפשם, רוחם ונשמתם על אדמת הקודש.

בכל העולם יש תוהו ובוהו, בארץ ישראל הכל טוב. היה גשם טוב ויהיה גשם טוב. היה חורף מלא. אף אחד לא האמין, לפני כמה חודשים הכל היה הזוי, לא האמינו שיהיה גשם וחורף טוב. יש מזג אוויר טוב, לא קר מאוד, קור נורמלי וגשמים בכל ארץ ישראל. עברה שבת יפה של גשמים יפים.

נורו שני טילים מרצועת עזה, זה היה נס גדול מאוד! כאילו טעות - לא הייתה טעות. הקדוש-ברוך-הוא עשה נס שלא קרה כלום במרכז הארץ. כמו ששיגרו שני טילים, היו יכולים לשגר גם מאתיים טילים בעשר דקות. הם אמרו טעות וכולם ירדו מהעץ הגבוה ונשארו לעשות שלום. יש פורים לפנינו, בחירות, פסח, מעדיפים להוריד את הראש כדי לא לקלקל את החגים ואת הבחירות.

העולם כולו מחכה בכל רגע לראות מה ילד יום בארץ ישראל. מי יעלה, ימין או שמאל. כאילו שאין עוד מדינות בעולם, רק מדינת ישראל. ארץ ישראל, המקום הקטן ביותר בעולם, שלא רואים אותו בכלל על המפה - שמונה מיליארד אנשים בעולם לא אוהבים אותה והקדוש-ברוך-הוא, מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא אוהב את ארץ ישראל!

מי שיתנגד לארץ ישראל, האדמה תבלע אותו. יקבלו מהלומות קשות ביותר, יסתבכו עם עצמם ויהיו עסוקים בעצמם. מדינת ישראל, מקום קטן בעולם, הכי מועיל בעולם, הכי טוב ומטיב ומשפיע על העולם כולו חיוּת, נותן אור לעולם ומחייה את העולם. הם חיים בזכות ארץ ישראל, המדינה הקטנה ביותר בעולם שיש בה אור המאיר את כל העולם.

הנוצרים באירופה ובעולם כולו התעוררו ורואים שהמוסלמים כובשים את אירופה. התחילו מלחמות ביניהם וימשיכו המלחמות ביניהם לפני שהמוסלמים יאכלו את כל אירופה, ימשלו באירופה ויסגרו את כל הנוצרים בתוך כלא.

ברצועת עזה גם התעוררו. שחרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה, יורים זה על זה. סוף-סוף הפלסטינים האומללים והמסכנים התעוררו וראו שהחמאס לוקח לכיס שמונים אחוז מהכסף ומרעיב את כל רצועת עזה. הם נלחמים ביניהם בשביל הכסף. כל מה שהם עושים בגדרות, מפריעים עם עשן ואש - הכל בגלל כסף. במדינות ערב יש מיליוני דונמים, מיליארד אנשים יכולים לגור שם. שיגורו איפה שהם רוצים, במצרים, תורכיה, סוריה, ירדן, עיראק, לבנון או אירופה. מה הם רוצים מארץ הקודש, מדינה קטנה כזאת שאין בה מקום לכלום, איפה יגורו פה? שיחפשו שם מקום למשפחותיהם לטובתם.

מדינות במזרח התיכון לא מעניין אותם פלסטינים, חמאס או ג'יהאד. לא אכפת להם מהם בכלל. אין דבר כזה פלסטינים, הפלסטינים באו ממצרים, זו המצאה. הם רוצים רק את ירושלים. סתם שנאת חינם.

אסונות טבע מתרחשים בתדירות גבוהה, מחרידה ומפחידה. יימשכו השריפות, התפרצויות הרי הגעש, שיטפונות, סופות, קרחונים יתפרקו מהקוטב, הים יתמלא יותר מים, גשמים קשים, רכבות יעופו מהמסילות, מטוסים יתבלבלו ויפלו, גם אוניות בים, לוויינים יתחילו לשדר הפוך. בורא עולם נותן לכל העולם להרגיש מה זו השגחה של הקדוש-ברוך-הוא, מה קורה כשהקדוש-ברוך-הוא לא משגיח על אונייה, מטוס, עיר או מדינה או על כל אחד ואחד בעולם הזה. מה קורה כשהקדוש-ברוך-הוא מפנה גב - הכל מסתבך.

הקדוש-ברוך-הוא כועס על כל המדינות שהולכות נגד ישראל ומסבך אותן בתוך עצמן, על ידי איתני הטבע, או על ידי עצמן.

תורכיה, כל מי שמפגין או בא בטענות, ארדואן פוגע בו. מהפכה תהיה בתורכיה. ארדואן עושה הכל כדי שלא תהיה מהפכה, לא יעזור לו כלום.

איראן לא תצליח להפריע לישראל כי המוסד והשב"כ מגלים כל פרט ופרט. צה"ל תוקף לפי הצורך את כל המשלחות של איראן ואת ההתבססות שלהם בסוריה. 95% מהאיראנים אוהבים אוהבים אוהבים את מדינת ישראל. שימשיכו להפגין שם להפיל את המשטר האכזרי הזה, נגד השלום. חיזבאללה נסראללה הרוס.

כל מדינות ערב מקבלות את המנה שלהן, כל אחת והמנה שלה.

סוריה נמחקת ותמשיך להימחק.

עיראק נהרסת ותמשיך להיהרס.

מצרים חכמה. סיסי חכם יותר מכולם. מתחבר לעם ישראל ומתחבר לארה"ב וככה הוא מרוויח ואזרחי מצרים מרוויחים לחיים.

רוסיה בעד ישראל. בשיתוף פעולה מלא עם ישראל. בשקט.

ארה"ב טראמפ אוהב את ישראל מאוד. אוהב בגלוי ומדבר בגלוי. פוטין מדבר בסתר.

האנטישמיות הולכת וגוברת מיום ליום בכל אירופה, בכל מדינה ומדינה. גם בארה"ב.

באירופה ובכל העולם מתגברים האנטישמיות והמוסלמים מיום ליום. הקדוש-ברוך-הוא עושה כל פעם הפסקה של חודש-חודשיים, מאט את הקצב של האנטישמיות כדי שהיהודים ימכרו את הבתים שלהם ויברחו. אם לא רוצים ולא מבינים, מחזיר הקדוש-ברוך-הוא את הכל בחזרה, את התוהו-ובוהו באירופה ובארה"ב, את הגוג-ומגוג, האנטישמיות והשנאה.

המוסלמים, הנוצרים והאנטישמיות, הכל מתערבב ומתבלבל כדי לגרש את היהודים מחו"ל שיבואו לגור בארץ ישראל.

הורים צריכים לשמור על ילדיהם מהתבוללות, שתייה חריפה, סמים והימורים. חבל על הילדים, זה הורס להם את החיים.

משיח בן דוד, המושיע של עם ישראל - זה הזמן שלו להתגלות. אין חזרה. רק קדימה לטוב להתגלות בפרהסיה. משיח פתח את כל הקשרים של הסיטרא אחרא, פרק את כל הקשרים, פתח את כל הקשרים שחוסמים את הפתיחה לשער השביעי ופתח את השער השביעי! המשיח פתח את השער השביעי! הסיר את הקשר החזק של הסיטרא אחרא, את הקליפות, הסיר את כל הקשרים, את הקשר החזק ביותר ואחר כך פתח את השער השביעי לגאולה ולהתגלות מלך המשיח בפרהסיה! המאמין יהיה במעגל הראשון, הלועג, הלא מאמין שילעג חס ושלום - שיחזור בו. חבל, צריך להיזהר מאוד. זה לא משחק. יש משיח פועל בעם ישראל ובורא עולם רוצה לגאול אותנו ולהציל את כל היהודים מכל שמונה מיליארד האנשים בעולם. אז משיח פתח את כל הקשרים של הסיטרא אחרא בארץ ישראל ופתח את השער השביעי! לגאולה של עם ישראל ולהתגלות מלך המשיח בפרהסיה בזמן הקרוב!

פורים שמח ומוגן לכל עם ישראל!

 

 

 

 

  מסר הרב שליט"א לפרשת "צו" תשע"ט להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד