דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "ויקרא"- ג' אדר ב תשע"ט

10/03/2019

 

בס"ד

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת ויקרא תשע"ט

נמסר ביום ראשון, ג' באדר-ב' תשע"ט (10.3.19) | 8:30

 

"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור" (ויקרא א, א).

כשהגיע המשכן לשלמות, הסתיימה העבודה והכל היה מוכן לעבודת ה', הלויים, הכוהנים, כל הכלים - הכל הושלם במלואו, הקדים הקדוש-ברוך-הוא וירד מיד ושכַן בתוך המשכן, לפני שיכנס הסטרא אחרא - כוח הטומאה להפריע.

את כל המשכן וכל כלי המשכן בנה הקדוש-ברוך-הוא בכבודו ובעצמו. האומנים אהליאב ובצלאל התחילו בעזרת משה רבינו, עם התרומות מבני ישראל, שהיו שליש מהכמות הדרושה, והקדוש-ברוך-הוא המשיך את הכלי מאליו. הקדוש-ברוך-הוא בעצמו היה שותף בבניית המשכן, כי אף אחד לא יכול לִבנות בית לקדוש-ברוך-הוא, בית בו יוכל לשכון. רק הקדוש-ברוך-הוא בעצמו יכול לִבנות בית לעצמו שיגיע למצב של שלמות.

אמר הקדוש-ברוך-הוא למשה מענייני השכינה נקראת אוהל מועד שעתידה להתמשכן בעוונותיהם של ישראל, עד שיבואו ויגאלו ולא יתקיימו בקיומו. אבל רפואה לזה שלא יצטרכו ללכת בגלות, על ידי זה יתכפרו עוונותיהם, על ידי הקורבנות המגינים על הכל, על ידי כפרת עוונותיהם.

הקדוש-ברוך-הוא אומר למשה רבינו לקרוא לעם ישראל ולְמַנות ראשי שבטים. ללויים נתן מתנה - לשיר ולהנעים במשכן ובבית המקדש, כי הם לא התערבבו ולא חטאו בחטא העגל ושמרו אמונים לקדוש-ברוך-הוא ולמשה רבינו. לשאר השבטים נתן משה רבינו להיות עצמאיים ולהסתדר.

הגיעו לשלב של קורבנות ועבודת המשכן. בורא עולם אמר למשה רבינו לִמנות את כל חלקי המשכן כדי שלא יהיו שום הפרעות ושעם ישראל לא יחשדו חס ושלום במשה רבינו או באומנים שלקחו כסף או כל דבר אחר מהתרומות למשכן. כי הקדוש-ברוך-הוא לא אוהב שאנשים מתלוננים ומתמרמרים. הכל נספר ונמנה ונמצא שכל מה שהביאו בני ישראל - הכל היה בשלמות ולא היה חסר דבר. יצא שכולם, משה רבינו והאומנים נקִיים. בורא עולם לא יבוא לשכון במשכן, אם יש לעם ישראל התמרמרות ותלונות חס ושלום. עבודת הקמת המשכן הייתה צריכה להיות נקיה ומושלמת, הכל בנקיות - המשכן, העובדים, התורמים, הכוהנים והלווים.

 

כמו שהגוף שלנו צריך מזון חומרי לאכול ולשתות, גם הנשמה והרוח צריכות מזון, מזון רוחני שהוא תורה, תפילות, מעשים טובים וקיום עשרת הדיברות. יהודי צריך לבקש בקשות מהקדוש-ברוך-הוא, אבל גם להודות על כל הטוב שהוא מקבל, גם אם הוא לא מודע לזה. יהודי צריך להודות לה' על כל נשימה ונשימה, על שהוא הולך, נושם, מְדבר, אוכל ושותה וחי. לא רק לבקש שהקדוש-ברוך-הוא יעזור וייתן. כשמודים לקדוש-ברוך-הוא, הוא נותן וממשיך לתת לך, כי הבין שהאמנת והבנת שמה שקיבלת זה מהקדוש-ברוך-הוא. מכוח זה, הקדוש-ברוך-הוא מוסיף לך עוד דברים טובים, עוד שמירה, הגנה, כסף, פרנסה, בריאות, חיים טובים וממלא את משאלות ליבך לטובה ולברכה.

את יום השבת צריך לקיים בדיוק לפי ההלכה. כשאדם מקיים את השבת כהלכתה, מתפלל, לומד תורה, סעודות וזמירות שבת, עבודתו בכל השבוע מקבלת חיות ומתברכת ונפתח לו פתח חדש, לשבוע הבא לברכה והצלחה בעסקיו. אדם שלא שומר את השבת, כל מעשיו לבטלה ובסופו של דבר ייפלו ויתרסקו, שבוע שבועיים, חודש חודשיים, שנה שנתיים. כשאדם לא שומר שבת כהלכתה, הוא פוגע בכל מה שעשה בשבוע שעבר ובמה שיהיה בשבוע הבא. למרות שהוא חושב שהוא מצליח והכל בסדר, בסוף הוא נופל ומתרסק ולא יודע איפה הברכה.

בורא עולם מבקש מעם ישראל, מהיהודים שגרים בארץ ישראל, לא ללכת לטייל לקברי צדיקים בחו"ל ולא לנסוע לחו"ל בפסח. יש לנו המון צדיקים שקבורים בישראל שהם ישנֵי-עפר ויש גם צדיקים שחיים בישראל. יש לנו גם את קברי האבות שהם מעל כל הצדיקים שבעולם - אברהם, יצחק ויעקב שאנחנו מזכירים אותם בכל תפילת שמונה-עשרה. כל הצדיקים שנפטרו מן העולם, עצם הלוז שלהם, הנשמה והרוח הגיעו דרך גלגול מחילות ונמצאים מתחת למערת המכפלה.

המפלגות בארץ ישראל אין להם ברירה, המצב מבולבל ומסובך. פוגעים זה בזה, מכפישים זה את זה ומדברים לשון הרע זה על זה. בורא עולם כועס על הימין ועל השמאל. כל אחד ידבר על מה שהוא רוצה לעשות ולא יכפיש את השני. מי שיוכיח מה הוא יעשה, בלי לשון הרע ובלי הכפשות, מי שישמור על ארץ ישראל ולא ייתן לקחת חלקים מארץ ישראל, מי שיגדיל תורה ויאדירה, יעזור למקוואות, בתי כנסת וישיבות, מי שיפתח פתח גדול ליהודים לעלות לארץ ישראל - הוא שישלוט בארץ ישראל. חבל לכם על הוויכוחים, בסופו של דבר הקדוש-ברוך-הוא מחליט מי יעלה.

למה הקדוש-ברוך-הוא הסכים שיהיו מפלגות ערביות בכנסת? כדי שחברי הכנסת היהודים בישראל לא יכנסו לשאננות ויתעוררו, כדי שיראו אותם בפעולתם ובהתנהגותם הקשה, ויראו כמה הם קשים וכמה הם רוצים לפגוע בארץ הקודש. הערבים בממשלה רוצים לפגוע בארץ ישראל ולקחת את ארץ ישראל. הם עצמם עושים הרס לעצמם כשמעוררים את היהודים לדעת עם מי הם מתעסקים. לשמור על ארץ ישראל בשלמותה! עם כל הבלאגן והסיבוכים, הקדוש-ברוך-הוא מחליט מה יהיה.

אומר הקדוש-ברוך-הוא, כל יהודי ויהודי יודע מה זה יום הכיפורים, שבו הקדוש-ברוך-הוא מחליט איזו מדינה להרס, איזו מדינה לרעב, איזו המדינה לשובע, איזו מדינה תחרב ואיזו לא תחרב, מי לחיים ומי למוות, מי לעושר ומי לעוני. גם בבחירות, כמו ביום הכיפורים, הקדוש-ברוך-הוא מחליט. כל המועמדים לכנסת צריכים לשמור על הפה שלהם. חבל על שנאת חינם, ההכפשות והרוע. אומר הקדוש-ברוך-הוא, תסמכו על היהודים בישראל שיודעים במי לבחור, לא צריך לשכנע אותם. לכל המועמדים הסתבך הפה, מסובכים עם עצמם, מבולבלים, לא יודעים מי נגד מי.

היהודים לא צריכים להיכנס להפרעות ולהתלבטות, תנו לקדוש-ברוך-הוא לנהל את המשפטים בישראל. ישראל היא מדינת חוק למטה ולמעלה. הולכים לפי עשרת הדיברות. בעשרת הדיברות יש את כל הפתרונות ואין הבדל בין שומר מצוות לבין מי שלא שומר מצוות, עשרת הדיברות מתאימים לכולם. מי שמקיים את עשרת הדיברות יפתחו לו כל הצינורות: עושר וכבוד, בריאות, חיים טובים, זיווגים, פרנסה טובה והצלחה בכל דרכיו, הגנה ושמירה.

לצה"ל אסור לנהוג בנועם עם מה שקורה ברצועת עזה. אסור שיבזו חיילי צה"ל, יגנבו ציוד וישמיצו את צה"ל.

בארץ ישראל לא חסר כלום, יש גשמי ברכה ומזג אוויר נעים וטוב. הקדוש-ברוך-הוא מראה לעם ישראל כמה שהוא רחמן. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שיקיימו את התורה, יתפללו ויקיימו את עשרת הדיברות וייתן להם עד בלי די. בישראל יש הכל - תבואה, מתכות, יהלומים, זהב, כסף, נפט, גז ועוד... - הכל יש בישראל. בארץ ישראל יש עבודה לכולם, כל עבודה מכבדת את בעליה. לעבוד זה כבוד, זו לא בושה. גם הַתַנאים והאמוראים, משה רבינו, דוד המלך, אברהם, יצחק ויעקב, עבדו כולם בחקלאות ובצאן, בחריש ובקציר. למדו חצי יום ועבדו חצי יום.

במים של הכנרת יש סגולה מיוחדת של בריאות וחיים ארוכים וטובים, ומגינים על עם ישראל. המים מטהרים את עם ישראל.

כל חיילי צבא-הגנה-לישראל, השוטרים ומשמר הגבול, אם יהיו ערניים בעת מילוי תפקידם - מלאך יתחבר לגופם. אם ינמנמו ויירדמו בשעת תפקיד, או ישחקו בטלפון או בדברים אחרים - המלאך יעזוב את השמירה עליהם. המלאך מותאם לשמור רק אם הם ערניים ומקיימים את התפקיד שלהם במדויק. יש שמירה של מלאכים משמיים על מטוסים, טנקים, תותחנים, חֵיל רגלים, חֵיל הים, כל חיילי צה"ל, שוטרים, משמר הגבול ואנשי כוחות הביטחון.

סוריה תמשיך להימחק כליל ויהיו עסוקים עם עצמם.

לבנון רוצה שקט ושלום.

חיזבאללה חצי משוגע. עוד מעט יהיה משוגע שלם. צה"ל הורס את כל חיזבאללה ואת כל התחמושת מפרק בדרך.

תורכיה, ארדואן מעלים אנשים כדי שלא יעשו לו מהפכה.

מצרים, סיסי תישאר בדרך הטובה עִם ישראל ועם ארה"ב. אם חס ושלום תרצה להשתנות ותשנה את דעתך - מצרים בסכנת חיים. הִתחלת בדרך טובה, אל תעזוב את ישראל ולא את ארה"ב לעולם, זה ההגנה של מצרים. סיסי אדם חכם מאוד.

ירדן אוכלים זה את זה.

סעודיה חצי מודרנית.

ארה"ב, האנשים סביב טראמפ מרשים לעצמם לדבר על תוכנית השלום בין ישראל לפלסטינים, כי טראמפ והם יודעים שהערבים לא רוצים שלום עִם ישראל. הוא יודע שהערבים, הפלסטינאים והחמאס רוצים להרוס את כל ארץ ישראל. שנאת חינם. אז הם מפרסמים את תוכניות השלום, מה עושים, מה לא עושים. הבינו שלא ייצא מזה כלום, כי הפלסטינים והחמאס לא רוצים שלום, רוצים רק להרוס את מדינת ישראל. לא אכפת להם שמאל או ימין, אחורה או קדימה, אין להם נשמה ואין להם רחמים.

רוסיה פוטין אוהב את ישראל. פעם היה בסתר, עכשיו בגלוי. פוטין שמח שמחה גדולה מאוד להגיע לישראל.

לאיראן יש פה פתוח ולא מועיל. הם יודעים שישראל חזקה מאוד והיא סכנה גדולה לאיראן. האיראנים יודעים שהמוסד שולט במפעלי האטום שלהם. יודעים שיש מי שמחכה במפעלי האטום להוראה לפוצץ והם לא יכולים למצוא אותם.

כל אזור אסיה רוצים שקט עם ארה"ב.

צפון קוריאה, קים מייקר את עצמו כדי לקבל יותר אחוזים מטראמפ. הרגיש שטראמפ להוט לשלום ומנצל את זה. טראמפ אוהב את ישראל ואת היהודים שבישראל בלבד. יודע שישראל חזקה מאוד ויודע שהקדוש-ברוך-הוא נמצא בישראל ועוזר ליהודים.

ימשיכו אסונות הטבע, שריפות, התפרצויות הרי געש, רעידות אדמה, סופות קשות, רוחות קשות, תקלות ברכבות ומטוסים, צונאמי, בניינים ייבלעו באדמה, דברים משונים והזויים. בורא עולם מביא דברים קשים.

האנטישמיות באירופה קשה ביותר. כל אירופה תהפוך למוסלמית, היהודים יעקרו את עצמם משם וגם הגויים יעקרו אותם מבתיהם, הם יעברו מבית לבית. היהודים יברחו ברגל מצרפת או מכל מקום אחר באירופה, יעזבו את המכוניות שלהם ויברחו ברגל להגיע לארץ הקודש. חבל להם לחכות, חבל על כל רגע ורגע.

הקדוש-ברוך-הוא עושה ניסים ונפלאות לעם ישראל, יש משיח מתחתיו, נותן לו, מלמד אותו ושומר עליו, להגן, לשמור, להתפלל ולברך את עם ישראל. יבוא יום וקרוב היום, שכל כנסת ישראל, חברי הכנסת והשרים, יישמעו לשליח ה' שהוא משיח צדקנו. למרות שחלק יודעים מיהו, חלק בסתר וחלק בגלוי, חלק פוחדים להודיע, חלק מהם מתייעצים וכולם מאמינים. יבוא היום ויידעו מיהו ומה כוחו, יידעו שהקדוש-ברוך-הוא מדבר מגרונו.

הוא ינהל את חברי הכנסת והשרים ואת מדינת ישראל ואת כל העולם. בלי משיח אין בסיס לעולם. בלי משיח כולם יהיו מבולבלים מסובכים. משיח עובד ופועל, מגן ושומר על עם ישראל, עוד מעט אין ברירה וייצא בגלוי. הלחץ שיש בכל העולם ובישראל, התסבוכות, הבלבולים ולא יודעים מי נגד מי, מה יילד יום - זה יעשה לחץ בשמיים ובארץ ואין ברירה וייצא משיח בגלוי! וזה יוסיף טוב, על טוב, על טוב לכל היהודים בארץ ישראל ולעולם כולו!

 

 

  מסר הרב שליט"א לפרשת "ויקרא" תשע"ט להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד