דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "פקודי"- כ"ו אדר א תשע"ט

3/03/2019

בס"ד

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת פקודי תשע"ט

נמסר ביום ראשון, כ"ו באדר-א' תשע"ט | 8:30

 

אמר הקדוש-ברוך-הוא למשה: 'עשה לי מקום לשכון בתוכו'. משה רבנו לא הבין, הקדוש-ברוך-הוא שהוא גודל אין-סופי שעוטף את כל העולמות, איך אפשר לִבנות לו מקום, כל העולמות שבעולמות לא יספיקו בשבילו. הבין משה שלקדוש-ברוך-הוא אין בעיה של מקום, אלא ודאי צריך לעשות לו מקום קטן בכמות וגדול באיכות. עד שהראה לו הקדוש-ברוך-הוא למשה צורת כל דבר ודבר של כלי המשכן, אותה הצורה הרוחנית שלמעלה לפי ערך השכנת השכינה עליהם. כל הכלים של המשכן ובית המקדש היו למעלה וכל אחד מהאומנים היה עושה צורת הכלי כצורתו למעלה. בְצַלְאֵל וְאָהֳלִיאָב והאומנים ראו מה הצורה למעלה וככה עשו למטה.

המשכן למעלה לא נתקן ולא הסתיים כראוי, עד שנעשה והורכב המשכן למטה. על ידי האומן שגמר את הכלי למטה, נתקן ונגמר כלי דוגמתו למעלה - צורתו למטה כצורתו למעלה. משה רבנו התלבט כיצד אפשר לעשות את המקום הקדוש - המשכן, שיתחבר עם המשכן העליון. על מנת שירדו הכוחות הרוחניים מלמעלה, יתלבשו על הכלים החומריים ויהפכו אותם לרוחניים, קדושים וטהורים, כדי שיהיה לקדוש-ברוך-הוא משכן לרדת למטה. זו הסיבה שהקדוש-ברוך-הוא ביקש ממשה לקחת תרומה למשכן רק מבני ישראל.

כשהסתיימה עבודת המשכן וכל הכלים, היה צריך משה רבנו למנות את כל נדבת המשכן וכליו, את כל הכסף, הזהב והנחושת שתרמו בני ישראל, כדי שלא יאמרו שנשארו תרומות ונמנעו מלקחת אותן לעבודת המשכן. כדי להוריד את השכינה שתשכון במשכן למטה, היה צריך להישמר מכל חטא שהיה יכול לגרום לעצירת ירידת השכינה למשכן. אם חס ושלום היו בני ישראל חושדים, מתלוננים, מרננים ומתמרמרים, מכל סיבה שהיא, הייתה יכולה להימנע ירידת השכינה למשכן. אם בני ישראל היו חושדים במעשיו של משה רבנו בעבודת המשכן, היו מעוררים את הסטרא אחרא שהיה משוטט שם במטרה לפגוע במשכן.

מה עשה הקדוש-ברוך-הוא? אמר למשה רבנו לִמנות ולעשות חשבון מדוקדק, לנקות אותו ואת האומנים בפני בני ישראל, כדי להסיר ולמנוע כל חשד חס ושלום, כדי שיהיו כל בני ישראל נקִיים לה'. לכן כתוב: "אלה פקודֵי המשכן, משכן הָעֵדֻת" (שמות לח, כא) שֶמָנו כל משקלות של נדבת המשכן ומנו את כל כליו ואת כל עבודתו. כי רוח הקודש הראתה לכל ישראל את החשבון של כל הזהב והכסף שנדבו ישראל, ורוח הקודש הייתה אומרת, "כל הזהב העשוי למלאכה... וכסף פקודי העדה..." (שמות לח, כד-כה). לפי שהקדוש-ברוך-הוא היה מרוצה ממעשה האומנים ורצה להוציא ולהראות את הנאמנות שלהם לפני כל בני ישראל. 'אלה פקודי המשכן', אפילו הסטרא אחרא, שהיה לו כל ההוכחות, הסכים על מניין מלאכת המשכן ונאמנות משה והאומנים. הסטרא אחרא לא מצא שום עלילה על הנאמנות של האומנים, כי כולם עשו מלאכתם באמונה. כל החשבונות שעשו היו מדויקים מאוד במאת האחוזים, וכך התפרסמו כל האומנים שעבדו ביושר ובאמת והיה המשכן נקי וטהור ולא היה בו שום דבר לא טוב, לא תקין או לא מדויק. כל מה שנתנו בני ישראל למשכן הספיק בדיוק ובני ישראל קיבלו את החשבון הסופי מדויק, מא' עד ת', מי שתרם ונידב כל אחד ואחד. כך הוריד משה את כל ההפרעות, את כל החשדות והתלונות.

למדו מחטא העגל - ביום הארבעים, שש שעות לפני ירידת משה רבנו, הצליחו הערב-רב להשפיע על בני ישראל שמשה בושש לבוא ורצו אלוהים אחרים. כדי למנוע נזק כזה שוב, ביקש הקדוש-ברוך-הוא שיבדקו את כל התרומות והנדבות שתרמו עם ישראל למשכן ויראו כולם שהכל נקי ומדויק. שלא יישאר ספק ולו הקטן ביותר, שאולי יש משהו לא תקין בתרומות, או שמישהו ממקבלי התרומות לקח חס ושלום, משהו לעצמו. הכל נבדק מא' עד ת' והכל נמצא מדויק בתכלית הדיוק, שלא תהיה שום סיבה בעולם למישהו מבני ישראל להתלונן, גם לא מהסטרא אחרא.

הקדוש-ברוך-הוא עשה לבני ישראל הרבה ניסיונות כדי לבדוק אם הם מוכנים למשכן, אם הם מוכנים לקבל אותו ולעבוד בו. הקדוש-ברוך-הוא עושה לבני האדם ניסיונות כל הזמן כדי לבדוק אם הם בסדר. באמצעות הניסיונות בודק הקדוש-ברוך-הוא מה כוחו של משה רבנו, מה כוחם של בני ישראל או כוחו של כל אדם ואדם, כדי לקדם אותו בעולם הזה.

גם היום אנחנו עוברים ניסיונות בכל שניה ושניה, כדי לעלות במדרגות הרוח. בורא עולם עושה לאדם ניסיונות כדי להעלות אותו יותר ברוחניות ולקרב אותו אליו. ניסיונות זה מבחן, בוחנים את האדם אם הוא יכול לקבל דרגת קדושה יותר גבוהה. בכל רגע יש לאדם ניסיון, כמה לאכול, כמה לישון, אם להתפלל, ללמוד תורה ולקיים את עשרת הדיברות או להתפתות חס ושלום, לדברים של טומאה ולכלוך. אדם עובר ניסיון כדי להתקדם בחיים, כדי להידבק בקדוש-ברוך-הוא.

בימים אלה כוח הטהרה וכוח הטומאה נלחמים ביניהם והקדוש-ברוך-הוא נותן את הבחירה בידי האדם. הקדוש-ברוך-הוא לא מעניש אף אחד, כי נתן לאדם את הבחירה לבחור בטוב או ברע - ובחרת בחיים ובברכה. אבל אותו רע שאדם עשה - חוזר אליו פי-עשר. לא ייצא מן העולם הזה אדם שעשה רע וניצח את הקדוש-ברוך-הוא. כולם משלמים ומתקנים בשלב כלשהו בחיים, משלמים את החוב שיצרו בעולם הזה על הדברים הרעים שעשו. זה לא עונש מהקדוש-ברוך-הוא. הסטרא אחרא מביא עדות לפני הקדוש-ברוך-הוא ואומר אדם זה גונב, נואף, סוטה, רמאי, לא שומר שבת והקדוש-ברוך-הוא מאשר לו לפגוע בו. הקדוש-ברוך-הוא לא פוגע באף אחד. מי שמתקרב לקדוש-ברוך-הוא, פותחים לו שערי שמיים להידבק בעולם הקדוש.

יהודים, במקום לחפש מגלי עתידות ומְתַקשרים למיניהם, קוראים בקפה ובקלפים, או כל מיני אנשים שפתאום 'רואים' ויודעים דברים, אומר לכם בורא עולם: תעזבו אתכם מכל הדברים האלה, אל תרדפו אחרי עתידות, אל תחפשו תשובות לָמָה קרה ככה ואחרת, אל תתמרמרו ואל תתלוננו על ייסורים, תקלות ובעיות שקורות יום-יום. אדם שלא נפתחים לפניו החיים, שמרגיש שמסובך עם עצמו - הוא עצמו יוצר את כל זה, החטאים והמעשים הרעים שלו, יוצרים מלאכים רעים שחוסמים לו את כל הדרכים הטובות להתקדם בחיים. סוגרים לו את כל הברזים, סוגרים לו את הפרנסה, סוגרים את הבריאות והוא מסתבך ומתבלבל, יש לו בעיות קשות בבית ובעבודה. החטאים מתהפכים עליו, הופכים לו לנגף ולרועץ וחוסמים לו את החיים, הפרנסה, הבריאות, ההצלחה - חוסמים כל דבר. אז אומר הקדוש-ברוך-הוא, במקום ללכת לכל המְתַקשרים למיניהם, כל היועצים המזויפים שמשקרים בשביל כסף, אתם צריכים לעשות דבר אחד: לקיים את עשרת הדיברות! זה הכל. תשתדלו לקיים את עשרת הדיברות וזה הפתרון והברכה הגדולה ביותר בעולם! זה יפתח לכם את הדרך הטובה ביותר בעולם. זה יביא לכם ברכה והצלחה בכל, הגנה ושמירה, בריאות טובה, חיים טובים וכל הדברים הטובים שתִרצו – תקבלו. כשמקיימים את עשרת הדיברות מקבלים את כל הטוב, הברכות וההצלחות מהקדוש-ברוך-הוא ישירות, בלי צורך במתווכים.

מצוות הפרשת חלה לכבוד שבת קודש, עושים אך ורק ביום שישי לכבוד שבת. בכל בית ובית יעשו הפרשת חלה בזמנה, זו מצווה גדולה מאוד.

הטוב לעם ישראל זה הימין. לשמור על אדמת הקודש, על כל סנטימטר באדמת הקודש. ימין זה ימין ה' עושה חָיִל. הקדוש-ברוך-הוא ימין. ימין זה בתי כנסת וכוללים, מקוואות, צדקה ומעשר, עזרה לזולת והגנה על אדמת הקודש ועל היהודים שגרים בארץ הקודש. כי עוד מעט יתחילו מיליוני יהודים לבוא לגור בארץ הקודש, תהיה רכבת אווירית. צריך לדאוג למיליוני יהודים לאדמה ומקום להתיישב בארץ ישראל. אף יהודי לא יוכל לטוס לחוץ לארץ, כי האנטישמיות תגבר בכל כדור הארץ בכל סנטימטר וסנטימטר - חוץ מארץ ישראל הקדושה שתהיה מוגנת ושמורה על ידי הקדוש-ברוך-הוא ומשיח עבדו. כל מי שיגיע ויעלה לארץ ישראל הקדושה, יחיה ויהיה בגאולה. משיח יגן על ארץ ישראל ועל העולים החדשים, תהיה פרנסה לכולם.

נמצאים עכשיו במאבק בין הימין והשמאל. הקדוש-ברוך-הוא אומר: מי שנלחם להיות בכנסת בשביל הכיסא, הגאווה, שנאת החינם, או שרוצה לחלק את ארץ ישראל, לפגוע ביהדות ובקדושה של עם ישראל - הוא לא יעלה לעולם, הוא יתפרק. חתום וסגור. מי שיגן על אדמת הקודש ועל כל סנטימטר מאדמת הקודש, לא יחלק את ארץ ישראל וישמור על הכוללים והאברכים, על בתי הכנסת, המקוואות, על היהדות והקדושה, מי שיפתח דרך, ערוץ חזק לעולים חדשים שבאים לארץ ישראל - הוא יהיה ראש ממשלה, הוא ינהיג את עם ישראל.

כל הגויים בעולם מחכים לקחת חלקים מארץ ישראל. אם חס ושלום ירצו לתת חלקים מארץ ישראל, לא יהיה לזה סוף, הם ירצו לאכול את כל ארץ ישראל. אי אפשר לעשות איתם שלום. אי אפשר להאמין בהם, הם רמאים, נוכלים, שקרנים ורוצים להשמיד את ארץ ישראל. הבעיה היותר קשה היא שיזרקו את כל היהודים שמגיעים מחוץ לארץ ולא יהיה להם מקום לבוא אליו, הם יצטרכו לגור בים. אז מי שעיניו בראשו, שיחשוב פעמיים לפני מה שהוא עושה.

אומרים בשמיים - מי שרוצה את הימין הוא יישאר בימין, לא ישתנה כלום. אדם לא ישנה את עורו ויעזוב את הימין בגלל אדם אחד. מי שהחליט ללכת עם הימין תמיד ימשיך עם הימין. אנחנו בתקופה שיהיו דברים הזויים, דברים שונים ומשונים והקדוש-ברוך-הוא מעורב בבחירות ישירות, שיידעו כולם. כמו שהתערב בבחירות בארה"ב כשעלה טראמפ שרוצה את ארץ ישראל - כך יהיה גם עכשיו. הקדוש-ברוך-הוא מתערב בכל מקום ומקום.

בארץ-ישראל הגשם בשפע. הקדוש-ברוך-הוא נתן ברכה גדולה מאוד של גשמים, לזיכוך האוויר בארץ ישראל, להרוות את האדמה כי המים מֵחַיִים את הכל. לא רק לשתייה, המים מנקים, מזככים ומטהרים. בזכות תפילת היהודים נתן לנו הקדוש-ברוך-הוא מתנה, גשם טוב ולא יחסר כלום. הכנרת לעולם לא תתייבש ולא יחסר בה מים, כי הרוח של מרים הנביאה נמצאת בכנרת, כל הזכות של מרים נמצאת בכנרת. באר מרים שהייתה לבני ישראל במדבר, זו זכותה של מרים. זו מתנה שקיבלה מרים בשביל עם ישראל ומתנה לא מחזירים, משאירים לעולמים.

בארץ ישראל הכל טוב. הפרנסה והכלכלה טובה, צה"ל הצבא הטוב ביותר בעולם. חיילי צבא-הגנה-לישראל להיות ערניים. תהיו מוגנים ושמורים כשאתם ערניים. לנמנם אסור. גם בבית הכנסת אסור לישון עם תפילין או בכל תפילה.

אסור לצה"ל להיות מושפע מהבחירות האלה. תמלאו את תפקידכם כראוי - בורא עולם מחבק אתכם, אוהב אתכם, שומר ומגן עליכם.

חמאס, פלסטינים וג'יהאד ממשיכים עם מאגרי הנשק והתחמושת ומכשירים חיילים אכזריים. הם ממשיכים עם המנהרות ומחכים שהימין חס ושלום... לא יצא להם מזה כלום. שיחכו כמה שהם רוצים.

אבו מאזן ממשיך לשכנע ולפגוע באזרחי ישראל.

פלסטינים יכולים לחכות. כל האויבים של ישראל יכולים לחכות ולחכות. לא יעזור להם כלום. הימין יעלה.

חיזבאללה ונסראללה משותק בתוך עצמו. צה"ל מפוצץ כל תחמושת שמגיעה מכיוון איראן. צה"ל, המוסד והשב"כ מפוצצים כל מה שמגיע מאיראן לכיוון חיזבאללה. המוסד והשב"כ מכוונים את צה"ל איפה בדיוק לפוצץ. נסראללה ממשיך עם המנהרות, לא רוצה לוותר, רוצה להוכיח שהוא כן יכול למרות הסלעים. עובדים קשה, יותר חזק. בגלל שהוא פחדן גדול, הוא רוצה להוכיח שהוא אמיץ גדול. צה"ל לשים לב, הם ממשיכים לחפור מנהרות בצפון. לנסראללה היה כמעט התקף לב כשכל התוכניות שלו של עשר שנים, נפלו לתהום. המנהרות שעשה לא הצליחו, אז הוא ממשיך לקדוח מנהרות מכל מיני כיוונים אחרים.

לבנון רוצה שלום.

סוריה מקוללת, מקוללת, מקוללת. קללה מרחפת על סוריה.

עיראק אותו דבר כמו סוריה, מקוללת.

איראן ממשיכה עם ה'מחבואים' שלה. לא מתנגחת מול ישראל ישירות, דרך סוריה כן מתנגחת. כשתהיה תחמושת בכמות גדולה מספיק – צה"ל יפוצץ, בזמן הנכון.

ירדן מחכה לבחירות. שתחכה עוד אלפיים שנה. מלך ירדן חי ולא חי, לא רוצה שום פליטים.

כולם קיבלו זריקת הרגעה ומחכים לראות מה יהיה עם טראמפ עם התוכנית לקחת חלקים מארץ ישראל.

מצרים סיסי משתף פעולה עם ארץ ישראל לטובתו ולטובת אזרחי מצרים. הוא מרוויח מכל הכיוונים.

ארה"ב אם טראמפ ילך עִם ישראל ולא יחלק חלקים מארץ ישראל, תהיה לו ברכה והצלחה בכל דרכיו והצלחה בארה"ב. אם התוכניות שלו יהיו נגד ישראל, לקחת חלקים מארץ ישראל, בגלל הפלסטינים, יהיה עסוק בארצות הברית עשרים וארבע שעות, הוא וכל הצוות שלו. טראמפ נבחר כדי להגן ולשמור על ארץ ישראל בטבע, שאף אחד בעולם הזה לא יגע בה ולא ייקח חלקים ממנה. לזה הוא נבחר. אם ילך בדרך הזאת תהיה לו ברכה עד בלי די, אם לא - תהיה לו בעיה. טראמפ מנסה כל דרך ודרך עם צפון קוריאה, עם קים, קשה להשגה. קים מדבר אמת, לא מפחד לדבר אמת. רוצה שמדינתו לא תהיה רעבה ללחם. טראמפ רוצה להוכיח לכל העולם שהוא מביא שלום לעולם ושהוא הכי טוב בעולם.

רוסיה פוטין אוהב את ישראל. לפעמים יש לו עקיצות כדי שמדינות ערב לא יברחו ממנו. מוכר להם תחמושת נשק, זו הפרנסה של רוסיה.

האנטישמיות חזקה מאוד בארצות הברית, באירופה ובכל מקום בעולם. זה ילך ויתגבר. עד עכשיו זה היה מתחת לשולחן ומתחת לשטיח, עכשיו זה בגלוי, והגלוי נותן ביטחון לאנשים להתגלות עוד יותר. כשהם רואים את היהודים מצליחים - האנטישמיות מתגברת ומתגברת.

הקדוש-ברוך-הוא קורא לכל היהודים בעולם לעלות לארץ ישראל - זה הבית שלכם, אני נמצא בארץ ישראל! אסונות טבע רואים יום-יום וכואב הלב. אסונות הטבע לא יפסיקו. יהיו דברים הזויים שהאדם עוד לא מבין מה זה.

הקדוש-ברוך-הוא ברא את עם ישראל בשבילו! לא בשביל מלחמות, לא בשביל מריבות, לא בשביל שנאת חינם ולא בשביל קנאת חינם, אלא אך ורק להודות לקדוש-ברוך-הוא על כל הטוב שנותן לנו. לזה ברא אותנו. משיח יעלה ויצליח ויעלה ויצליח. כל הערפול, הנדנוד, כל המלחמות בעולם - הכל כדי שיתגלה מלך המשיח בפרהסיה. הם עסוקים בעצמם ומלך המשיח מתקדם ומתקדם לצאת לאור. נמצאים בתקופה קשה, מבולבלת ומסובכת, לא יודעים מה יילד יום. כולם שואלים מה הבלבולים האלה, מה הסיבוכים האלה, מה שנאת חינם הזאת - הכל זה עניין של גילוי משיח בקרוב. כשהקדוש-ברוך-הוא יראה את עם ישראל מוכן - יוציא משיח לאור בפרהסיה. הקדוש-ברוך-הוא רחמן רחמן, מרחם על ילדיו ורוצה שכל היהודים יבואו מרצונם לבקש מהקדוש-ברוך-הוא משיח עבדו. לא שהקדוש-ברוך-הוא יבקש מהם, אלא שיבקשו ממנו לגלות משיח. כמו שנתן גשם, ברכה גדולה ענקית לעם ישראל, כמו שמגן ושומר ומחריב את כל מדינות ערב, כך גם ייתן משיח, לגלות משיח בפרהסיה בדרך הטובה והנכונה. הסיבוכים והבלבולים, התסבוכות ושנאת החינם, חוסר בושה וחוצפה אין-סוף, הדבר הזה חייב להיגמר וצריך לצאת דבר טוב ומועיל - משיח צדקנו ייצא לאור!

 

 

  מסר הרב שליט"א לפרשת "פקודי" תשע"ט להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד