דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "משפטים"- כ"א שבט תשע"ט

27/01/2019

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת משפטים תשע''ט

נמסר ביום ראשון, כ"א בשבט תשע"ט (27.1.19) | 8:30

 

הקדוש-ברוך-הוא, כל מה שעושה בעולם הזה ובכל העולמות, הכל מדוד ומדויק במאת האחוזים. נתן את עשרת הדיברות לטובת האדם, הוריד את בני ישראל למצרים לטובתם, הוציא אותם ממצרים לטובתם ולטובת העולם כולו כדי שיתגיירו. שום דבר בעולם הזה לא נעשה בטעות, כל דבר שנעשה בא לתקן משהו, זה מתקן את זה וזה מתקן את זה. הקדוש-ברוך-הוא יושב כל היום וכל הלילה ומתקן את העולם הזה, על כל מיליארדי האנשים שבעולם ומיליארדי המלאכים, חיות ובהמות, ציפורים, עצים וכוכבים. הקדוש-ברוך-הוא מביא את העולם לתיקונו האחרון, לגאולה וגילוי משיח בזמן הקרוב, בדורנו.

נתן הקדוש-ברוך-הוא את עשרת הדיברות כדי לחנך את עם ישראל שתהיה להם דרך ארץ ואהבת חינם כדי שהעולם יתקיים.

פרשת משפטים באה לפרש ולבאר את עשרת הדיברות. אם לא מקיימים את עשרת הדיברות – יש משפטים. זה תלוי בזה. נתן הקדוש-ברוך-הוא את עשרת הדיברות והמשפטים, כדי שבעולם לא יתנהגו כמו חיות. אם לא היו משפטים, היה הכל בלאגן. גם כשיש משפטים ואת עשרת הדיברות ולא מקיימים אותם, בני אדם סובלים, נפצעים ונהרגים. אם לא מקיימים את עשרת הדיברות כולם סובלים, כי היצר הרע שהוא מלאך המוות, רוצה לייסר את העולם ולפגוע באנשים. עשרת הדיברות פועלות נגד היצר הרע, נגד מלאך המוות. מי שלא מקיים את עשרת הדיברות מקצר את חייו, כי הוא שומע בקול מלאך המוות, אם במתן שוחד, גניבה, מעשי זימה וניאוף. אדם שלא מקיים את עשרת הדיברות - לא מכיר בבוראו, לא מכיר בקדוש-ברוך-הוא ולא שומר שבתות ובזה הוא נותן למלאך המוות להיכנס לתוך גופו ולהשחית אותו.

יוצא שהמשפטים, ההלכות והחוקים, עוזרים לאדם ללכת כמה שאפשר בדרך הנכונה, בדרך מתורבתת, דרך של אהבת חינם ועזרה לזולת, דרך של נתינת צדקה ומעשרות, דרך של ציות לתמרורים ועצירה ב'עצור'. כמו שהאנשים המצייתים לתמרורים ניצלים מתאונות ומגיעים בשלום לכל מקום במדינת ישראל, כך ניצלים ומצליחים גם האנשים שמקיימים את ההלכות. מי שלא מציית לתמרורים, מי שנוהג ללא כללים, בסופו של דבר לא יגיע לאף מקום. ימצאו אותו תאונות ואסונות ויכול לפגוע, חס ושלום, גם באנשים אחרים.

השופטים והמשפטים ניתנו כדי שאדם יקיים את עשרת הדיברות ויזהר שלא לעבור עליהם. ניתנו כדי שאנשים יידעו להתנהל בדרך ארץ ואהבת הבריות, יכבדו זה את זה, כדי שתהיה אהבת חינם בין בני האדם, כדי שירחמו זה על זה ויאהבו זה את זה. כשיש משפטים כמו "ומכה אביו ואמו מות יומת", "ומקלל אביו ואמו מות יומת" (שמות כא, טו, יז), אנשים פוחדים ונזהרים, וכך עולים על המסילה הנכונה לדרך הטובה, לא גונבים ולא מקללים.

עשרת הדיברות, המשפטים, השוטרים ובתי הסוהר ניתנו בגלל חטא אדם הראשון שלא שמע לציווי ה' ושמע בקול הנחש שהטיל זוהמה בחווה. אדם הראשון וחווה אשתו לא עשו את רצון ה' ולא קיימו את ציווי ה', לכן כל הילדים הנולדים מאז, היצר הטוב והיצר הרע מעורבים בתוך גופם. אז הוריד הקדוש-ברוך-הוא את בני ישראל למצרים, כדי לשבור את נפשם הבהמית, לעשות להם ניסים ונפלאות, לקרוע להם את ים-סוף, לתת להם את התורה ואת עשרת הדיברות במעמד הר סיני. הכל נעשה כדי שעם ישראל יהיה העם הנבחר בעולם, מכל העולמות ומכל המדינות שבעולם. העם היהודי יהיה העם הנבחר וכל העמים האחרים צריכים להדבק בו, כמו שפרעה ויתרו נדבקו בעם ישראל ובקדוש-ברוך-הוא. יתרו נדבק והתגייר, פרעה נדבק ולא התגייר. פרעה, היחידי שנשאר חי מכל החיילים שטבעו בים-סוף, פרסם לכל עולם את הניסים ונפלאות שעשה הקדוש-ברוך-הוא, פרסם שהאמין בקדוש-ברוך-הוא ולכן ניצל, ולא חזר בתשובה.

כולם צריכים לקיים את עשרת הדיברות, אין הבדל בין אנשים דתיים או לא דתיים, שומרי תורה או לא שומרי תורה. זה דיבור שדיבר הקדוש-ברוך-הוא משמיים במעמד הר סיני! כולם חייבים לקיים את עשרת הדיברות! על אנשים דתיים שהם שומרי תורה ומצוות, יש הקפדה יתרה משמיים, הרבה יותר מאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, שלא יודעים מה זה הקדוש-ברוך-הוא. מקפיד הקדוש-ברוך-הוא עם הצדיקים כחוט השערה. מי שהוא לא צדיק הקדוש-ברוך-הוא לא כל כך מקפיד עליו, כי הוא לא צדיק.

בתקופה הזאת צריכים כולם לקיים את עשרת הדיברות לפני הכל! צריכים לקיים 'ואהבת לרעך כמוך' ו'דרך ארץ קדמה לתורה'! דבר ראשון לפני הכל, צריך כל אחד שתהיה אהבת חינם בתוך ביתו! בין הבעל, האישה והילדים, בין ילדים והורים, זה נקרא 'ואהבת לרעך כמוך' ו'דרך ארץ קדמה לתורה'. אם בתוך הבית, בתוך המשפחה יקיימו אהבת חינם, אז תהיה אהבת חינם בכל מקום בעם ישראל.

היהודים הם מיוחדים ומהודרים מכל העמים. בגלל שהם מקיימים את עשרת הדיברות, את החוקים וההלכות, לומדים תורה ומתפללים ישירות לקדוש-ברוך-הוא - פותח להם הקדוש-ברוך-הוא את הדעת, הבינה והחוכמה.

 

משיח נמצא בארץ ישראל, פועל ועובד בלילה וביום. אנחנו נמצאים בתקופה של בלבול קשה בין טוב לרע, לאמונה ויראת ה'. הזמן רץ במהירות, שבוע בא ושבוע הולך, השבוע רץ, היום עובר במהירות, יום בא ויום הולך. הקדוש-ברוך-הוא מרדים אותנו כדי שלא נסבול הרבה שהיום או השבוע עוברים בקושי. הקדוש-ברוך-הוא נותן לנו להתרגל משבת לשבת, לאהוב את השבת. מריץ אותנו במהירות. שבוע נגמר ויושבים כולם ומחכים ליום השבת הטוב, כדי לנוח וליהנות מיום השבת, להיות עם כל המשפחה, לראות את האישה והילדים, לארח אורחים ולהתפלל לקדוש-ברוך-הוא כל השבת.

חלק מהאנשים מבינים מה זה משיח וחלק לא מבינים. עוד מעט יבוא משיח ויבינו כולם, ירצו או לא ירצו. עם ישראל נמצא בבעיות וסיבוכים וכולם מחפשים ממה באים הסיבוכים והטעויות. יש כאלה שיודעים שצריך משיח דחוף. מי שרחוק מהעניין של משיח יבין לאט לאט.

משיח נמצא חי וקיים, אין חזרה! משיח שנמצא עכשיו נשאר לעולמי עולמים! אין עוד תחלופה של משיח! כל דור ודור בא משיח, הולך הישן ובא חדש כי הדור לא מוכן. הדור הזה הוא האחרון! משיח נמצא חי וקיים, פועל ועובד בעם ישראל. עכשיו משיח פועל בסתר, כשיתגלה - יפעל בפרהסיה, אז יידעו את כל הניסים והנפלאות וכוחו של הקדוש-ברוך-הוא.

ירצו או לא ירצו אין חזרה! משיח זה, הוא אחרון לעולמים, וכל הדור שיכנס למעגל הראשון יהיו אחרונים ולא ימותו לעולם. מי לה' אליי! מי שיספיק יספיק, לא יחכו לו, הקדוש-ברוך-הוא לא יחכה לו. לא לנסות את הקדוש-ברוך-הוא, לא להגיד 'כשיהיה משיח נחזור בתשובה', 'כשיהיה משיח נפסיק לגנוב, לנאוף, לרמות ולדבר לשון הרע'. משיח שנמצא עכשיו יישאר לעולמים! אין לו מחליף! אין לו מחליף והוא לא יתחלף לעולמים! מי שנדבק לגאולה ומשיח יהיה במעגל הראשון. מי שעיניו בראשו, יודע בדיוק שזו תקופה של משיח שצריך לצאת לאור. מי שראשו בחו"ל, בכסף, גאווה וכבוד, לא יודע מה זה משיח. המשיח בהַמְתָנָה. המשיח ממתין בכל רגע ורגע להוראות של הקדוש-ברוך-הוא.

רעידת האדמה שהייתה בישראל, ביום חמישי לפני שבת פרשת יתרו - רוצה הקדוש-ברוך-הוא להגיד לכל היהודים לא לחשוב ש"כוחי ועוצם ידי עשה לי את הַחַיִל הזה", לא לחשוב שאתם גיבורים והכל מכם - הכל מהקדוש-ברוך-הוא! טוב להודות לה'! הכל מתחיל ממנו ומסתיים ממנו. האדם הוא לב עובד ודם זורם, היום הוא חי ומחר מי יודע מה יִקרה לו. רעידת האדמה הייתה כדי שיתעוררו ויבינו שהקדוש-ברוך-הוא נמצא פה. הקדוש-ברוך-הוא אומר: 'אני מכוון כל יהודי לייעודו'.

כל הנשמות שבאות עכשיו, עד תחיית המתים, ממלאות את החסר, נשמות הילדים המתנדבות. כל אחד והמקצוע שלו, כל אחד והייעוד שלו. אחד ממלא של השני, אחד לא יכול בלי השני. עם ישראל היהודים לא יכולים אחד בלי השני. עם ישראל בנוי לאחדות, כוחו באחדות, אחד משלים את השני. כולם עֲרֵבִים זה לזה. רק עם ישראל בנוי שכולם עֲרֵבִים זה לזה, שאחד צריך את השני, שאחד משלים את השני וככה מצליחים. אסור שיהיו מחלוקות ופירוד בעם ישראל. כוחו של עם ישראל הוא באחדות ואהבת חינם ובקיום עשרת הדיברות. אם מקיימים את עשרת הדיברות - בטח שתהיה אהבת חינם ואחדות, בטח שתהיה הגנה ושמירה לעם ישראל, שיהיו זיווגים ופרנסה לכולם. משיח ייצא לאור במקום ובית המקדש ייבנה!

אנו בתקופת גילוי משיח בהכנות אחרונות! אף אדם לא מאוזן ולא מפוקס.

כל חברי הכנסת בממשלת ישראל מאבדים כיוון ומתבלבל להם הראש בגלל לשון הרע, רכילות ושנאת חינם. הגויים בתוכנו ומסביבנו מנצלים את התסבוכת של חברי הכנסת, או חברים שרוצים להיבחר לכנסת. הגויים חוגגים ולועגים לחברי הכנסת והשרים שירדו לרמה של גן ופעוטון. יש שנאת חינם, לשון הרע, רכילות ומביישים זה את זה, לאן הגיעו? יש הרבה מפלגות והרבה מפלגות מתפצלות. יבוא משיח ויחבר ביניהם, יעשה אותם מפלגה אחת. יהיה ממשלת משיח ומשיח ייתן להם הוראות! משיח ייתן הוראות לכל ממשלת ישראל! ממשלה של בשר ודם לא יכולה לפעול בזמן הזה. נגמר. הגיע קֵץ כל בשר ודם שיכול להפעיל ממשלה, מדינה או עולם. משיח ייצא לאור בפרהסיה, משיח הוא איש אלוקים, חציו אדם וחציו מלאך, והוא יכוון את ממשלת ישראל מה לעשות בארץ ובעולם כולו, מלבד מה שיפעל להרוס מדינות שירצו להפריע לעם ישראל.

מצרים, סיסי חי טוב. בגלל שהוא צמוד לעם היהודי הוא מוגן ושמור. כל המדינות מקנאות במצרים ובסיסי, רוצות גם הן להתחבר עִם עַם ישראל. לקבל את המידע, המדע, הטכנולוגיה והכלכלה של ארץ ישראל וללמוד מעם ישראל, מצה"ל. גם שמחים בכסף שתיתן להם ארה"ב. סיסי הוא נשיא טוב למצרים וחבל שאנשים שם לא מבינים שסיסי רוצה להציל את מצרים.

אם יהיה מישהו, מדינה, נשיא או ראש ממשלה, יהודי או לא יהודי, שירצו לקחת חלקים מארץ ישראל, בורא עולם יפגע בהם קשות. אם אדם - יפגע קשות בו ובכל משפחתו, ואם מדינה - יפגע בה קשות ויחריב אותה. יהיו בה אסונות טבע, מפלה כלכלית ומפלה בכל דבר.

מי עושה את כל הבלאגן לארץ ישראל? חיזבאללה ונסראללה, החמאס והג'יהאד - זרע עמלק! האדמה תפתח את פיה ותבלע את כולם!

רוסיה חיצונית, מדברת משהו אחר ובפנים משהו אחר, בעניין ישראל. פוטין יודע שלא פוגעים בישראל. פוטין יודע שאסור לפגוע בארץ ישראל ובעם היהודי שגר בישראל. צבא רוסיה מעודכן על ידי צה"ל, מתואם עם צה"ל על כל פעולה ופעולה. כל פעולה של חיל האוויר שנעשית בסוריה מתואמת עם רוסיה. רוסיה רוצה להיות נחמדה עם כולם, העיקר למכור נשק ותחמושת. פוטין יודע שארץ ישראל והעם היהודי שגר בארץ ישראל הוא עם מיוחד שנותן אור לעולם. גם טראמפ יודע זאת מאוד.

איראן מתה. מתה מפחד מישראל ומצה"ל. הקדוש-ברוך-הוא פוקח את עיניהם של צה"ל, השב"כ והמוסד, וצה"ל מפוצץ בכל פעם את התחמושת שבאה מאיראן לכיוון חיזבאללה. מי שמפריע באיראן מעלימים אותו, הורגים אותו.

בתורכיה אותו דבר, מי שמפריע הורגים אותו. אבל לא יעזור להם כלום, לא איראן ולא תורכיה, תהיה להם מהפכה והשלטון ייפול.

בירדן תוהו ובוהו, גוג ומגוג וסדום ועמורה. מיליוני פליטים אוכלים זה את זה, אין שלום ואין כלום.

בעיראק כולם ראש ממשלה. כולם שם מנהיגים והורגים זה את זה בלי לעשות חשבון לאף אחד.

לסין, יפן, קוריאה ועוד מדינות מסביב יש מאות מיליוני בני אדם. הם מנסים בכל דרך שיהיה להם מה לאכול.

אירופה, הפליטים, המסתננים, המוסלמים והאנטישמיות, אוכלים את אירופה, לועסים את אירופה, הורגים את אירופה והופכים את אירופה לאפר. את כל זה עושה הקדוש-ברוך-הוא בגלל עקשנותם של היהודים שגרים באירופה ובארה"ב, שלא רוצים לעלות לארץ ישראל הקדושה. יעלו היהודים מאירופה וארה"ב לארץ הקודש, ארץ ישראל - יהיה להם שקט. יהיה שקט באירופה ובארה"ב.

אז יהודים שגרים בחו"ל, בבקשה מכם, מבקש מכם בורא עולם בכל לשון של בקשה: תעלו לארץ הקודש! צריכים ליישב מיליון יהודים בנגב. מיליון יהודים בגליל המערבי. מיליון יהודים ברמת הגולן. מיליון יהודים בשומרון, בנימין ומדבר יהודה, בערבה ובבקעת הירדן.

תמשיכו לקנות בתים, לקנות בתים, לקנות בתים בארץ ישראל! לא לחכות שהמחיר יעלה ולא שהמחיר ירד. המחירים לא ירדו. יש מינימום חצי מיליון יהודים בדרך להגיע לישראל. יתנפלו על כל הבתים שנשארו ויקנו את כולם בכל מחיר. לא לחכות למתמשכן, לא למתמסכן ולא למשהו אחר.

ממשלת ישראל, לא להיות יפי-נפש עם החמאס ועם הפלסטינים, הם רעים, הם אכזריים, הם לא דוברי אמת, הם רמאים והם לא רוצים שלום, רוצים רק להרוג ולהרוג. הם אוגרים תחמושת בכמות אדירה. מרוויחים זמן כדי לאגור תחמושת.

ברצועת עזה, מזרח ירושלים והגדה המערבית אוגרים כל הזמן תחמושת ונשק, תחמושת ונשק. אז שישראל לא תחשוב שהם נעימים ומתוקים.

במזרח ירושלים והגדה המערבית יש מחתרות מתחת לאדמה וצה"ל צריך להיזהר מהם, כי הם מחכים להוראות של המנהיגים שלהם.

חיזבאללה ונסראללה לא יעזור לו כלום. צה"ל גומר כל תחמושת שמנסה להגיע אליו. יגלו את כל המנהרות עד הסוף.

רצועת עזה ממשיכים לחפור מנהרות עסקים כרגיל.

ימשיך הגשם בישראל, גשמי ברכה! הכנרת תמשיך להתמלא. תודה לקדוש-ברוך-הוא על כל הטוב שנותן לעם ישראל.

ארה"ב טראמפ עסוק בכל הבעיות הקשות בממשל שלו - הקונגרס, הדמוקרטים והרפובליקנים. יש לטראמפ בעיות קשות איתם, הם מקשים עליו לעשות טוב לעולם. טראמפ בכאב גדול. לא נותנים לו לעזור לעולם, לתקן אותו ולמנוע אותו ממלחמת עולם שלישית. למה? כי יש בממשל טראמפ הרבה סוגי גויים ששונאים את הדרך של טראמפ. אבל הקדוש-ברוך-הוא מבקש מטראמפ: 'תמשיך בדרך של עזרה לארץ ישראל הקדושה ואל תיגע לי באדמת הקודש! תשאל את היהודים איפה הגבולות של אדמת הקודש, לא לגעת לי בהם! אני אעזור לך, אני אזיז ואסלק את האנשים שמפריעים לך לעזור לעם ישראל ולעזור לעולם'. לטראמפ אכפת שיהיה בישראל רק טוב. מעניין אותו לחזק את ישראל, מקום טהור וקדוש שמחייה את העולם, מאיר את העולם, ממציא את הטכנולוגיה הכי טובה בעולם, הפטנטים והסטארט-אפ. יהודים הם רחמנים בני רחמנים שעושים רק טוב והעולם חי בזכותם.

איתני הטבע ימשיכו לפעול, אש, שיטפונות, התפרצויות הרי געש, שריפות ורעידות אדמה.

משיח עובד, נותן ועושה ועוזר, מסביר ומתפלל על ביטול גזרות מעל עם ישראל. משיח בהַמְתָנָה עד שהכל יתבהר ותפתח הדרך לעם ישראל להתגלות משיח צדקנו!

 

 

 

 

  מסר הרב שליט"א לפרשת "משפטים" תשע"ט להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד