דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "יתרו"- י"ד שבט תשע"ט

20/01/2019

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת יתרו תשע"ט

נמסר ביום ראשון, י"ד בשבט תשע"ט, 20.1.19 | 8:30

 

"וישמע יתרו כֹהֵן מִדְיָן חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא ה' את ישראל ממצרים" (שמות יח, א).

אחרי ששלח פרעה את בני ישראל ממצרים, הפך הקדוש-ברוך-הוא את ליבו ולב עבדיו ורצה פרעה להחזיר את כל הערב-רב, את כל החרטומים, המכשפים ואנשי הכוחות הרוחניים של הטומאה שברחו ויצאו עם בני ישראל ממצרים. הם רצו לדעת מה כוחו של משה רבינו, רצו ללמוד ממנו כדי לקחת את הכוח הזה ולכן התגיירו. בכל זאת רצה פרעה להחזיר אותם למצרים ואמר: 'להחזיר אותם אני לא יכול, אבל אם אחזיר את בני ישראל, הם יחזרו איתם'. לכן לקח "שש מאות רכב בחור" לרדוף אחרי בני ישראל להחזיר אותם למצרים.

בקריעת ים-סוף, כשחזרו המים לאיתנם והמצרים טבעו, ניצַל פרעה לבדו. הציל אותו הקדוש-ברוך-הוא כי עשה באותו רגע תשובה באומרו "מי כמֹכה באלים ה' ". פרעה חשב שכולם פועלים על אותם כוחות, כוחות של טומאה. חשב שיש כל מיני סוגי מכשפים ומשה הוא, חס ושלום, המכשף הכי חזק בעולם. פרעה לא הבין שיש משהו מעל הטבע, משהו עליון שלא רואים. פרעה לא האמין שיש למשה רבינו כוחות מאבא שבשמיים שברא את העולם, כוחות שהם מעל הכוחות של הטומאה. רק כשחזר הים לאֵיתָנו ופרעה טָבָע עם כל חייליו בים, הגיע לאמונה שיש כוח מעל כל הכוחות האליליים האחרים, שיש קדוש-ברוך-הוא שהוא בורא העולם.

מצרים שהייתה אז מַעֲצָמָה בעולם, שהאכילה את כל העולם, נהרסה כליל. לא צבא, לא כלכלה, לא חקלאות, לא הנהגה ולא תרבות, הכל מפורק. פרעה חזר ברגל מִיָם-סוף למצרים ההרוסה והמפורקת וסיפר לכל שליחי העמים שהגיעו מכל העולם לבקר במצרים ולשמוע מה קרה למעצמה הגדולה, על הנס הגדול של קריעת ים-סוף ופרסם את הקדוש-ברוך-הוא.

השומעים לא האמינו לסיפורו של פרעה שהים נפתח לשנים-עשר שבילים, נסגר וכל החיילים, הסוסים והמרכבות טבעו ורק הוא ניצל. כולם אמרו שזה סיפור הזוי, כי סוס לא היה נכנס למקום שהוא יכול לטבוע בו, גם החיילים לא היו נכנסים למקום כזה כדי לטבוע. אמר להם פרעה: 'היו שנים-עשר שבילים והסוסים המשיכו ודהרו ביבשה שנכנסה לתוך הים ורק אחרי שבני ישראל יצאו ביד רמה, כיסו המים את הכל השבילים ואת כל הצבא, ובני ישראל עמדו והסתכלו עלינו איך אנחנו טובעים'. כדי לגרום לשומעים להאמין, הביא פרעה את כולם לגדות ים-סוף, כדי שיראו בעיניהם מה קרה שם, כדי להוכיח להם שהוא דובר אמת. ראו כולם את החיילים והסוסים שהים פלט, ראו שכולם מתו מטביעה ולא ממלחמת חרבות וחיצים וזו הייתה ההוכחה שפרעה דיבר אמת. שמעו כל העמים, ראו את הצבא שנפלט מהים, שאפילו אחד לא נשאר בחיים ולמרות זאת פקפקו, לא האמינו, נכנס בהם הספק.

אחד מהשומעים היה יתרו, שהיה אחד מיועצי פרעה, יחד עם בלעם ואיוב, בזמן שהיו בני ישראל משועבדים. כמו כולם שמע גם הוא והחליט להיכנע לקדוש-ברוך-הוא, להתגייר ולהאמין בקדוש-ברוך-הוא, במשה עבדו ובבני ישראל ולחזור בתשובה. הרבה עמים שמעו על הקדוש-ברוך-הוא ועל הניסים הגדולים, אבל יתרו, שידע מיהו משה רבינו, שהכיר אותו מקרוב, שבתו צפורה הייתה נשואה לו וילדיהם היו נכדיו של יתרו, הוא שידע יותר מקרוב - האמין ונכנע לקדוש-ברוך-הוא וחזר בתשובה. ואם יתרו, שהיה ראש הכמרים, התגייר וחזר בתשובה, אז מי יתנגד לו? מי לא ילך איתו?

ראה יתרו את עם ישראל במדבר שהוא עם קשה עורף, עם שראה את כל הניסים והנפלאות שעשה הקדוש-ברוך-הוא והם עדיין קשי עורף. ראה יתרו בכוחות הרוח הטמאים שלו, שמשה לא יצליח להנהיג את בני ישראל עד הכניסה לארץ ישראל, למרות שהוא איש אלוקים קשה וחזק, אבל הוא גם אדם. ומכיוון שרצה שמשה כן יצליח להנהיג את העם, אמר לו שהוא לא יכול לבד להתגבר על אנשים הלא קלים האלה, על עם ישראל קשי העורף ושהוא חייב לקחת שופטים ושוטרים שיעזרו לו, כי לבד הוא יישבר.

רצה יתרו ורמז למשה שייתן לנכדיו, אליעזר וגרשום להיות שופטים. שבניו של משה יהיו הסגנים שלו ויעזרו לו לנהל את עם ישראל. יתרו ראה בראיה של הסטרא אחרא שהילדים של משה לא יחליפו אותו בהמשכיות ורצה שנכדיו, בניה של בתו צפורה יהיו בפנים וימשיכו את הנהגתו של משה רבינו אביהם.

 

הקדוש-ברוך-הוא רוצה שנתקן את מידותינו ונקיים את עשרת הדיברות. זה חשוב לקדוש-ברוך-הוא יותר מכל דבר אחר. כי אם אדם יתקן את ליבו ואת גופו ויהיה נקי זך וטהור, לא שוחד, לא גניבה, לא רצח, לא גאווה, עקשנות ורוע, הכוונה שיתקן את הפְנים שלו דרך קיום עשרת הדיברות, אז יוכל האדם גם ללמוד תורה, להתפלל וללכת בדרך הטובה והנכונה.

אדם יכול ללבוש בגדים מכובדים, לחבוש כובע ולגדל זקן, אבל אם הוא לא מתקן את מידותיו, את הלב שלו, לא מקיים את עשרת הדיברות מעומק ליבו ולא מדבר אמת מהלב - הכל שקר וכזב. הבגדים שקנה, החליפות והכובעים לא עושים כלום, זו הצגה. זָקָן יש גם לפרסים, לחמאס, לדאע"ש, לתורכים, לכולם יש זקן. כל אחד יכול לגדל זקן, אבל ביחד עם הלבוש היפה, הכובע והכיפה, הפאות והזקן – רוצה בורא עולם שהלב יהיה נקי. אם הלב לא נקי מה יועילו הבגדים? אם אדם ימשיך לגנוב, לרמות, לקחת שוחד, לנאוף, לשקר, לזייף ולעשות מעשי נוכלות וזימה – מה יועילו הבגדים? לעבוד על הקדוש-ברוך-הוא? לעבוד על הציבור?

יהודים מבקשים מהקדוש-ברוך-הוא בכל בוקר כל מיני בקשות לעצמם, כסף, עבודה, זיווג, ילדים בריאים. אומר הקדוש-ברוך-הוא לעם ישראל: 'אולי תוסיפו על הבקשות שלכם בכל בוקר ובכל יום גם יראת ה' ואמונה לעצמכם ולילדיכם?'. תבקשו כל בוקר: 'הקדוש-ברוך-הוא תעזור לי שתהיה לי יראת ה' ואמונה בך' - הקדוש-ברוך-הוא יעזור, כי אין כאן אינטרס. אם תהיה לאדם יראת ה' ואמונה - היהודי הזה יהיה חדש! הוא יקיים את עשרת הדיברות במלואן ויפתחו לו הברכה, הישועות והנחמות, הפרנסה וכל בקשותיו ותפתח לו הדרך. זה סוד שאדם לא יחטא עוד, הוא יאמין בקדוש-ברוך-הוא ויתבייש מהקדוש-ברוך-הוא, וכל חטא שיבוא לפניו הוא יפחד לעשות כי יש לו יראת ה' ואמונה בה'.

אנו בתקופה קשה ביותר. העולם כולו תוהו ובוהו וגוג ומגוג. בלבולים וסיבוכים בכל העולם וחלק קטן בארץ ישראל. הקדוש-ברוך-הוא מנקה ומזכך את ארץ ישראל הקדושה, את בני האדם שנמצאים בארץ הקודש, את אנשי השוחד, הגנבים, אנשי הזימה, אנשי הצווארון הלבן והצווארון השחור. כל בני האדם שווים אצל הקדוש-ברוך-הוא, כולם צריכים לקיים את עשרת הדיברות, ירצו או לא ירצו. שכולם יתעוררו ויבינו שהקדוש-ברוך-הוא רוצה שנפעל דרך עשרת הדיברות. כל אדם בעולם שמנסה לשנות את עשרת הדיברות, יחטוף מכות קשות ויתגלה במערומיו. זה עכשיו חדש.

העולם נכנס לדין יותר מאשר בחירה חופשית. הקדוש-ברוך-הוא לא אוהב זימה ולשון הרע ולא אוהב שלא מקיימים את עשרת הדיברות, מגלה את כולם, את כולם, את כולם. הקדוש-ברוך-הוא לא יוותר לאף אחד, מהגדול עד הקטן. ילכו עקום, יעשו מעשים עקומים - יבואו למשפט כולם. אף אחד לא יברח, לא ימלט ולא יעלם מראייתו של בורא עולם, כל יהודי וכל אדם בעולם.

אם עם ישראל עד עכשיו לא הבין שיש גאולה ומשיח, שיבין עכשיו! שהקדוש-ברוך-הוא מחריב את כל מדינות ערב סביב ישראל, שמסבך את כל מדינות העולם, את כל מי שנוגע בארץ ישראל ומי שמדבר לא טוב על ארץ ישראל. ארץ ישראל - המקום הכי קדוש בעולם והכי טהור בעולם, מזכך אותו הקדוש-ברוך-הוא, מנקה ומתקן אותו להמשיך להאיר לעולם בדרך חדשה.

צה"ל כפוף לממשלה ולא יאונה להם כל רע. הם מוסרים את נפשם, גופם ונשמתם למען הגנת עַם ישראל. הקדוש-ברוך-הוא שומר עליהם ומגן עליהם, על כל צה"ל.

כל הבלבולים, התסבוכות, הבעיות והסיבוכים - הכל מתגלה. אם זה חברי כנסת, שרים, שומרי תורה ומצוות, דתיים ולא דתיים, שופטים, פקידים במשרד החינוך, מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, כל המקומות שהולכים עקום, מרמים וגונבים - יתגלו כולם לפני גילוי משיח. או שיעשו תשובה עכשיו. אם יפסיקו עם החטאים סופית, ישמעו לדבר ה' ויקיימו את הציווי של הקדוש-ברוך-הוא לקיים את עשרת הדיברות, אז הכל יהיה טוב לכולם ויהיו במעגל הראשון. לא יעשו כך, יסתבכו בסיבוכים עם הקדוש-ברוך-הוא שעוד לא היו דברים כאלה מעולם. מי שלא הבין שזו תקופה של גאולה ומשיח, שיבין שמשיח צריך לצאת בכל רגע ורגע ולעשות סדר בפרהסיה, לנהל את ארץ ישראל הקדושה והעולם כולו, כי בשר ודם כבר לא יכול לנהל את מדינת ישראל ואת העולם כולו. אי אפשר. בשר ודם רגיל לא יכול לנהל את העולם. העולם גדל והתפתח, כבר מעל שמונה מיליארד אנשים ואי אפשר לבן אדם בן תמותה לנהל את ישראל ואת העולם. נגמר. צריך כוח עליון להתערב וזה משיח! זה הקדוש-ברוך-הוא שמתערב דרך משיח!

אסונות טבע, גוג ומגוג ותוהו ובוהו – מחוץ לגבולות ישראל. הרע מכלה את עצמו, הרע מתהפך על כל מי שעושה רע. הרע לא נותן להם מרגוע ולא שקט.

הקדוש-ברוך-הוא אומר לכל מדינות העולם ולכל הארצות ולכל ראשי הממשלה והנשיאים: 'תעזבו את ילדיי היהודים שגרים בארץ ישראל! תעזבו לי את אדמת הקודש! אל תגעו לי ביהודים שגרים בארץ ישראל ואל תגעו לי בסנטימטר אחד מאדמת הקודש! אם לא תשמעו לי, תקבלו מהלומות, מחלות וצרות צרורות שלא היו מבריאת העולם ותהיו עסוקים בעצמכם עשרים וארבע שעות'.

פוטין לא רוצה שלמדינות סביבו תהיה עצמאות. רוצה שיהיו כפופים לרוסיה. הכניס בהם פחד ואימה שלא יתקדמו, שיהיו שייכים לו.

בארה"ב יש ויכוח אלה עם אלה, כולם גויים. טראמפ אוהב את היהודים וכל מה שרוצה לעשות לישראל, מתנגדים לו כי רובם ככולם גויים. הקדוש-ברוך-הוא יפריע לכל המתנגדים והמפריעים לטראמפ לעזור לישראל. טראמפ יודע מה כוחם של עם ישראל - היהודים בארץ ישראל.

אירופה נכבשת נכבשת נכבשת על ידי המוסלמים, דאע"ש, המסתננים והאנטישמיים. התקשורת מדווחת רק חמישה אחוז ממה שקורה שם. יש להם בושה באירופה, שהם לא יכולים להתגבר על כל הכובשים המוסלמים והאחרים. הם מתחילים בהדרגה, פוגעים בכמה יהודים, לאט לאט עוברים לנוצרים, ולאט לאט בכל אירופה. לאט לאט הם תוקעים יתד וכובשים את אירופה, הם יהפכו אותה למוסלמית. זה בגלל היהודים שגרים באירופה. כשהיהודים יעזבו את אירופה, יהיה שקט. כשהיהודים מאירופה יבואו כולם לגור בישראל – באירופה יהיה שקט.

מצרים סיסי עִם ישראל, טוב לו עם הכסף, טוב לו עם ההגנה, טוב לו ששומרים עליו, טוב לו שצה"ל מנקה לו את מדבר סיני. סיסי רוצה להיות עַם מודרני, לא רוצה למות, כי יודע שאם ילך נגד ישראל - סכר אסואן ישטוף את כל מצרים. יש רעב כבד במצרים, יאכלו את כל מצרים. בתוך מצרים תהיה מהפכה. בינתיים סיסי מונע את המהפכה כשהוא הולך יחד עִם עַם ישראל.

ירדן תתפרק לחלקים חלקים.

חמאס חושב שהוא חכם גדול. הקדוש-ברוך-הוא יחתוך אותם לחלקים.

לבנון, חיזבאללה ונסראללה, הקדוש-ברוך-הוא גילה לצה"ל את המנהרות, גם ברצועת עזה. בורא עולם מגלה להם איך לגלות מנהרות.

איראן לא יעזור להם כלום, טראמפ עוצר להם תקציבים כדי שתהיה מהפכה בקרוב.

סוריה תמשיך להתהפך עוד ועוד ותיהרס עד הסוף.

תורכיה מנסה להתחנף לטראמפ. טראמפ לא טיפש, יודע מה הוא עושה בדיוק. הכלכלה בתורכיה מתה גם שם, ארדואן ייקח את כל תורכיה לתהום.

במזרח התיכון ישראל מוגנת. ענן אש מגן על כל גבולות ישראל. מיציאת מצרים ועד עכשיו יש עמוד ענן וענן אש שמגינים על ארץ ישראל, הקדוש-ברוך-הוא למעלה ומשיח צדקנו למטה.

ימשיכו שיטפונות בעולם, התפרצויות הרי געש, רעידות אדמה, סופות, רוחות, שריפות ואש, חום וקור וכל מיני אסונות טבע. בארץ ישראל הקדושה ימשיך הגשם, גשמי ברכה. בורא עולם איתנו, מרגישים אותו יותר מאשר לפני שלושים שנה. בורא עולם איתנו חזק, עִם היהודים שגרים בארץ ישראל בלבד. הגשם בא בברכה גדולה, בשמחה לארץ ישראל הקדושה. אצל הגויים - גשמי קללה, יתהפך עליהם לקללה.

יהודים יקרים לא להתבולל עם הגויים בארץ ישראל ובעולם כולו. אבא שבשמיים בורא עולם, קורא ליהודים שגרים באירופה, אפריקה, דרום אפריקה, אוסטרליה, אמריקה הצפונית, אמריקה הדרומית ועוד יהודים שמבודדים בעולם, לעלות לעלות לעלות דחוף לארץ ישראל הקדושה! המקום המוגן ביותר בעולם לעולמים זו ארץ ישראל הקדושה! יהודים מקומם באדמת הקודש בארץ ישראל הקדושה. לא להרוויח זמן, לא להגיד אין עבודה בישראל, זה הכל שקר. אל תנסו את הקדוש-ברוך-הוא! אל תנסו את הקדוש-ברוך-הוא! כי מי שמנסה את הקדוש-ברוך-הוא ילך ויתדרדר מן העולם. ומי שמאמין ויש לו יראה ואמונה בקדוש-ברוך-הוא, יחיה לעולמים ויהיה במעגל הראשון של הגאולה.

צריך ליישב את הנגב - מיליון יהודים. את הגליל המערבי - מיליון יהודים. רמת הגולן - מיליון יהודים. שומרון ובנימין - מיליון יהודים. מדבר יהודה - מיליון יהודים. ערבה ובקעת הירדן - מיליון יהודים. הפרנסה בידי הקדוש-ברוך-הוא בלבד, נותן לכולם פרנסה, לכל אחד מה שמגיע לו.

הורים, לשמור על ילדיכם מהימורים, שתייה חריפה, סמים, מהתבוללות ומכל המדיה המסוכנת.

בממשלה, השמאל נגד השמאל והימין נגד הימין. אחרי שהשמאל יתפרק והימין יתפרק, ירִיבו השמאל והימין ביניהם כשהם מפורקים.

אי אפשר לסמוך עוד על אף אדם. מחכים רק להמלכתו של מלך המשיח שיכוון את ארץ ישראל ואת כל העולם.

משיח מודרך על ידי הקדוש-ברוך-הוא ויש קשר בין המשיח לבין הקדוש-ברוך-הוא, כשמשיח ישן הנשמה עולה למעלה ועושה פעולות לַיום.

משיח מדבר היום והדברים קורים אחרי שעה-שעתיים, יומיים, שבוע. הדברים עדיין לא קורים במקום. כשמשיח יתגלה בפרהסיה לעם ישראל ולעולם, הוא ישמע את קולו של הקדוש-ברוך-הוא ישירות וברור מאוד. הוא ישמע את קולו של בורא עולם ברור מאוד. עכשיו משיח עובד בלילה. ביום משיח עובד ועוזר לעם ישראל, איש רגיל ובלילה עובד בשמיים. כשמשיח יתגלה בפרהסיה כולם ירגישו את כוחו חזק ביותר בתוך שניות. ייתן הוראות לארץ ולעולם והכל יתקיים במקום בתוך אלפיות השנייה. ייתן פתרונות לבני אדם ולמדינת ישראל, מה לעשות כדי להצליח בכל, וגם לעולם כולו. כל מדינות העולם יהיו בפחד, רעדה וחלחלה, כולם יפחדו למות מכוחו של מלך המשיח. מי שיהיה במעגל הראשון יחיה לעולמים. בית המקדש השלישי ייבנה מעבודה של יהודים בלבד ואחר כך תהיה תחיית המתים של הצדיקים וחיילי צה"ל יהיו הראשונים.

 

 

  מסר הרב שליט"א לפרשת "יתרו" תשע"ט להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד