דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

צדיק כתמר מדברי רבנו

צדיק כתמר - בשלח - הרב ניר בן ארצי שליט"א

צדיק כתמר - בשלח - הרב ניר בן ארצי שליט"א

ט"ו בשבט

ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן. המשמעות ההלכתית הרגילה שאנו נותנים ליום זה, היא לעניין מצוות התלויות בארץ. היינו, מתי האילן יוצא משנות העורלה, ומה הם הפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט השייכים לשנה שעברה ואינם מתעשרים עם פירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט, השייכים לשנה הבאה. אך ישנה משמעות פנימית נוספת ליום זה.26/01/2010 19:00

צדיק כתמר – פרשת בא - הרב ניר בן ארצי שליט"א

בזכות נשים צדקניות נגאלו - ועתידין להיגאל

"אמר רב הונא בשם בר קפרא בשביל ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים: שלא שינו את שמם ושלא שינו את לשונם ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה" (ויקרא רבה אמור לב, ה). הזכות שעמדה לעם ישראל בגאולה ממצרים הייתה שהם שמרו על ייחודם ולא התערבו עם המצרים. אך זכות נוספת עמדה להם. וכדברי ר' עקיבא בשמות רבה א, יב: "בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים", ומה היה מיוחד במעשה הנשים? בעקבות עבודות הפרך שבהם עבדו הגברים במצרים, היו הם שבורים ורצוצים רוחנית, נפשית וגופנית. הגברים הורגלו להיות עבדים וגם בבואם לביתם היו חוזרים כמו רובוטים, מנותקים מהמציאות, מרוקנים רגשית, וללא כח מחשבה. לעומת זאת הנשים שנשארו בבתים, היו מלוכדות ומאוחדות בעזרה ובעשיית חסד זו עם זו, וגם בסתר. האחדות שהיתה ביניהן נתנה להן כוחות עצומים לעזור לבעליהן ולהחיות אותם ואת נפשם, עד שיכלו להביא ילדים לעולם. ובאמת, כח האחדות הוא כח אינסופי, ובמקום שיש אחדות אין יצר הרע יכול להיכנס ולהפריע. כך הוא בכל המציאות, וכך אצל בני האדם ואפילו אצל בעלי החיים. עובדה ידועה היא שכאשר בעלי החיים מתהלכים בקבוצות, מאוחדים, אף אחד לא יכול להתקרב אליהן, אך כאשר אחד מהם נפרד מהקבוצה, הוא עתיד להינזק או להיטרף.

20/01/2010 15:30

צדיק כתמר - פרשת וארא - הרב ניר בן ארצי שליט"א

"ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני ד' אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" (שמות ו,ז).
צריך לדעת כי הקב"ה ברא אותנו אך ורק כדי לעשות את רצונו. אך כיצד מתפתחת האמונה בקב"ה? ע"י המחשבה שאדם חושב על הקב"ה בבחינת "שויתי ד' לנגדי תמיד", חיזוק הרצון לעשות את רצון ד', וקבלת היסורים באהבה שמשמעותה ההבנה שהיסורים באים מהקב"ה והם לטובתך, לתיקון שלך ולזיכוך שלך.

צדיק כתמר - פרשת שמות - הרב ניר בן ארצי שליט"א

בני ישראל ירדו למצרים שבעים נפש, ובתוך זמן קצר יחסית, במשך מאתים ועשר שנים שהיו במצרים, התרבו כל כך עד שהיו כמה מיליונים! לקצב התרבות זה אין אח ורע. ההסבר היחיד שמתקבל על הדעת הוא על פי מה שאומר המדרש על הפס' "ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד" )פס' ז(, שהיו יולדות ששה בכרס אחד.

צדיק כתמר - פרשת ויחי - הרב ניר בן אצי שליט"א

ברכתו של יעקב - עיצוב פני האומה
בפרשתינו יעקב אבינו מברך את בניו לפני מותו. ברכתו מיוחדת כי מכל בן עתיד לצאת שבט שלם בעל אופי מיוחד לו, ועל כן כל אחד מקבל ברכה לפי תכונתו, אופיו ותפקידו.
עבור לתוכן העמוד