דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "נח" תשע"ט

10/10/2018

בס"ד

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת נֹח תשע"ט

 

נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

בכל שנה ושנה חוזרים אנו לפרשת בראשית וקוראים את כל הפרשיות עד סוף חומש דברים, כדי לחוש בליבנו, גופנו ומחשבותינו את התקופה שהייתה אז. מי שקורא בבראשית, לומד ומתחבר עם כל הלב לפרשיות השבוע, יכול להיות שותף, להרגיש ולקבל הארות מאותה תקופה.

מהיום הראשון ועד היום השישי ברא הקדוש-ברוך-הוא והכין את הכל במחשבה, וביום השישי הכל צמח וקיבל חיות, העצים, הענפים והפירות, החיות, הבהמות, הרמשים, הציפורים והדגים וכולם נבראו בוגרים. בבריאה המיוחדת של האדם, שיתף הקדוש-ברוך-הוא את המלאכים ואמר: 'נעשה אדם בצלמנו כדמותנו' וגם אותו ברא בוגר, בגיל 18-20 שנה.

מלאכים הם רוח ונשמה, אדם הוא רוח ונשמה, עצמות ובשר. מלאכים עוברים מיליוני ק"מ בשניות אך האדם מוגבל, הולך ברגליו 100 מ' לפה, 100 מ' לשם. מלאכים נשמעים להוראות הקדוש-ברוך-הוא והאדם חופשי לעצמו לעשות כרצונו. לַחַיות אין שֵכֶל כמו שיש לאדם והעצים נטועים במקומם באדמה.

את כל הבריאה ברא הקדוש-ברוך-הוא במחשבה ובדיבור, אבל האדם הוא יצירה מיוחדת, יש לו חכמה בינה ודעת, רוח הקודש, רוח עצה ורוח גבורה, הוא יותר מהמלאכים – הוא יציר כפיו של הקדוש-ברוך-הוא. עשה בורא עולם עיסה, וממנה עיצב את האדם כרצונו בדיוק, עומדים המלאכים ומסתכלים בבריאה המופלאה והמיוחדת הזאת.

נברא אדם בוגר, ללא טבור וללא עורלה, בשר, עצמות, גידים ולב. באותן שניות הטיל בו הקדוש-ברוך-הוא נפש טהורה וקדושה והלב התחיל לפעום. נכנסה הנפש הטהורה לתוך הדם שהיה מוצק, והדם התחיל לזרום כדי לשחרר ולעורר את האיברים הפנימיים. אחר כך נתן בו בורא עולם רוח כדי שהאדם יוכל לראות בעיניים, לשמוע באוזניים, לדבר, להניע את אבריו ולזוז. ואז נתן בו בורא עולם נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, שיש בה כל מה שצריך - חכמה, בינה ודעת, עצה וגבורה, כי אדם הראשון נולד להיות משיח. והמלאכים מסתכלים, מתבוננים ומתלהבים מהבריאה המיוחדת הזאת. שאל הקדוש-ברוך-הוא את המלאכים לשמות הברואים ולא ידעו. שאל לשמו של אדם הראשון – לא ידעו. שאל לשמו של בורא עולם - לא ידעו. שאל בורא עולם את אדם הראשון: 'מה שם יקרא לך?' אמר 'אדם', שאל: 'למה אדם?' אמר: 'כי מן האדמה נבראתי'. שאל 'ומה שם יקרא לי?' אמר 'אדוקי' שאל: 'למה אדוקי?' אמר: 'כי אתה אדון הכל'. וכן הלאה וכן הלאה, נתן האדם שמות לכל הברואים.

ביקשו המלאכים מהקדוש-ברוך-הוא לתת ניסיון לאדם לפני שיהיה משיח על כל העולם, לבחון אותו אם ישמע בקולו של הקדוש-ברוך-הוא. נתן לו הקדוש-ברוך-הוא ניסיון והזהיר אותו "מכל עץ הגן אָכֹל תֹאכֵל ומעץ הדעת טוב וָרָע לא תֹאכַל..." (בראשית ב, טז-יז) והיו האדם ואשתו צריכים לעמוד בניסיון ולא לשמוע בקול הס"מ ואשתו הנחש. נשלח הנחש לפתות אותם והצליח. למרות ציווי הקדוש-ברוך-הוא הם נכשלו, אשתו נכשלה והכשילה גם אותו והכל הסתבך. אכלו מעץ הדעת, הנחש הִטיל זוהמה בחווה, התערבבו הטוב והרע. קין נולד מהנחש, אדם הראשון וחווה וקיבל רוח ונשמה מהקדוש-ברוך-הוא. הבל כבר נולד מאדם וחווה בזמן שהייתה נקייה. זו הסיבה שקין שבא מהנחש הרג את הבל והרס חצי עולם. בדור המבול השלים הקדוש-ברוך-הוא והרס את חצי העולם השני, החלק של קין, והשאיר רק את נֹח ומשפחתו.

 

את האלוקים התהלך נֹח

"וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות לִבו רק רע כל היום" (שם ו, ה). כל הבריאה התערבבה, החיות, הבהמות ובני האדם, לא הייתה בהם טיפה של טוב ולא טיפה של חסד, הנחש שלט בהם חזק ועשו רק רע כל היום.

"אלה תולדות נֹח, נֹח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נֹח" (שם ו, ט).

התחיל הקדוש-ברוך-הוא להחריב את העולם ומצא את נֹח "ונֹח מצא חן בעיני ה' " (שם ו, ח). נֹח הלך בדרך ה'. הוא התחבא עם משפחתו במערה מפני אנשי החמס והגזל בעלֵי הרוע שרצונם היה רק להרוג ולהשמיד. במערה, רחוק מהשפעתם הרעה, גידל נֹח את משפחתו על ערכי החסד, הרחמים והנתינה.

הכל מתחיל ומסתיים מהקדוש-ברוך-הוא, הכל גלוי וידוע לפני הקדוש-ברוך-הוא. גם על נֹח ידע, אבל הבחירה הייתה של נֹח. גם נֹח יכול היה להיות רע בדור הרע הזה, אבל הבחירה של נֹח הייתה להיות נֹח עם הבריות. ראה אותו הקדוש-ברוך-הוא שהוא צדיק מכולם ונתן לו לבנות את התיבה. 120 שנה מחזיר נֹח את האנשים בתשובה ללא הצלחה מרובה. זה לא היה פשוט לחיות בדור הרע ההוא ולנסות להגיד לאנשי החמס המטורפים, המשוגעים, הרוצחים והגזלנים - לחזור בתשובה. מי יכול היה לדבר איתם? מי שיעז יהרגו אותו. נֹח היה בודד במשימה הזאת ועשה מאמצים ככל שיכל. ראה הקדוש-ברוך-הוא שנֹח לא יכול להחזיר את האנשים בתשובה ונתן לו לבנות את התיבה. אמר: 'יראו האנשים את נֹח בונה תיבה, יבינו ויחזרו בתשובה, אם לא ירצו להבין - יאבדו במבול'. במשך 120 שנה בנה נֹח את התיבה ולא האמינו שיבוא מבול. אדם לא יכול להאמין שבארץ של מדבריות והרים יכול לבוא צונאמי או שיטפונות, רעמים, רעידות אדמה, עד שלא קורה לא מאמינים.

ראו אנשי דור המבול את הבנייה המופלאה של התיבה, התלהבו מקצב הבנייה, מההתאמות של העצים והקורות ללא אדריכלות וללא מהנדסים. הם חשבו שאם נֹח מצליח לבנות תיבה כזאת הוא כנראה איש בר מזל, בעל כוחות הרבה יותר גדולים משלהם. שאלו אותו מה הוא עושה ואמר: 'אני בונה תיבה כי כשיבוא המבול להחריב את העולם, אכנס לתוכה ואנצל. כדאי גם לכם לחזור בתשובה כדי שלא תמותו'. צחקו לו לעגו ואמרו: 'מבול? על מה הוא מדבר, איזה מבול? אולי הוא בונה מלון או בניין מיוחד אחר, נחכה שיסיים את הבנייה המיוחדת במינה שאין כמותה, נראה את הבניין בסיומו ואז נהרוס לו ונעיף אותו'. באותו יום שהסתיימה בניית התיבה, נכנסו נֹח ובני משפחתו, נכנסו בעלי החיים ובא הגשם וסחף את כולם.

באברהם אבינו היו כוחות גדולים להפוך את העולם לעולם חדש של חסד, עולם של אהבת חינם. אברהם אבינו ראה את עולם השקר, השנאה, הגניבה וההרג, ונלחם לְפַתֵחַ עולם של אנשי חסד המכירים את בוראם, עולם של אהבת חינם, חסד, תפילה ותורה.

בני אדם רגילים - חציים בהמתי וחציים אדם. משה רבינו היה איש אלוקים. איש שחציו אדם וחציו איש אלוקים.

הדור של היום בישראל הוא דור המדבר. הגענו לְקֵץ הקיצים, מחכים שבורא עולם יגאל אותנו מכל הצרות הייסורים והבעיות וימליך את מלך המשיח בפרהסיה!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד