דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א לפרשת "בהעלותך" תשע"ח

30/05/2018

בס"ד

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

לפרשת בהעלותך תשע''ח

אורחותיך למדני

"דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" (במדבר ח, ב).

פותחת התורה את פרשת בהעלותך בהדלקת המנורה, והרי כבר נכתב עליה ארוכות בספר שמות ובספר ויקרא, מדוע שוב? אלא שמכבד הקדוש-ברוך-הוא את הצדיקים. משחלשה דעתו של אהרון, כדברי רש"י, על כי לא היה חלקו עם הנשיאים, לא הוא ולא שבטו, חזר הקדוש-ברוך-הוא לפרשת המנורה ואמר לו "חייך, שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות", שהדלקת המנורה יוצרת חיבור של נשמות ישראל עם הקדוש-ברוך-הוא.

יכול היה בורא עולם להגיד למשה רבינו ליכין את אהרון הכהן שהוא לא מקריב ביחד עם הנשיאים והייתה נמנעת חולשת דעתו שחשב שחטא העגל הוא שמנע ממנו להקריב. אבל הקדוש-ברוך-הוא רצה שאהרון ייזכר בחטא העגל ורק אחר כך יאמר לו 'שלך גדולה משלהם'.

 

דרכיך ה' הודיעני

נסתרות דרכיו של בורא עולם. בני האדם רואים את הכל בעיניים חומריות, זורמים עם החיים, יש יום טוב ויום פחות טוב, מקלקלים ומתקנים, פעמים עושים מצוות, פעמים חטאים, אבל שום דבר לא נעלם בעולם הרוח. בוחני שמיים יושבים ובודקים כל פסיק וכל נקודה, בתי משפט בשמיים פוסקים את פסיקתם ובורא עולם, עשרים וארבע שעות ביממה, גורם לאדם ומביא אותו לידי תיקון על ידי 'מידה כנגד מידה'. בעל כורחו, עם רצונו או כנגד רצונו – יתקן המקלקל את הדרוש תיקון. אדם לא שומע ולא רואה את הקדוש-ברוך-הוא ולמרות זאת, מביא אותו הקדוש-ברוך-הוא בדרך הייסורים או הליטופים, לתקן את תיקונו בעולם הזה.

נתן הקדוש-ברוך-הוא בחירה חופשית בעולם שהביאה את אדם הראשון וחווה לבחור בבחירה הלא נכונה ולשמוע לנחש במקום לקדוש-ברוך-הוא. לא רצה הקדוש-ברוך-הוא להמית אותם ולברוא את העולם מחדש, כי הקדוש-ברוך-הוא אף פעם לא הולך לאחור ואי אפשר לנצח אותו. לכן הטיל הקדוש-ברוך-הוא על כל צאצאיהם, מאז ועד גילוי משיח צדקנו, לתקן את הקלקול של אדם וחווה - אבא ואמא שלהם. יכול היה הקדוש-ברוך-הוא, לגרש את הנחש ולמנוע ממנו להזיק לאדם, אבל רצה שמתוך הבחירה החופשית יבחרו אדם וחווה לשמוע בקול ה', מתוך רצונם, מאהבת הלב, מרצון הלב ומאהבת הקדוש-ברוך-הוא. לזה ברא הקדוש-ברוך-הוא את העולם, זו התכלית, שאדם יאהב אותו מכל הלב והנשמה, הגוף והנפש ויעשה את רצונו - נעשה ונשמע.

אלפי שנים העולם קיים, נולדים, מתים ונהרגים והקדוש-ברוך-הוא לא מוותר, מידה כנגד מידה לא פסקה מן העולם. מעשיר ומוריש, מביא חולי ומביא רפואה ובכל מעשיו עוזר לאדם לעזוב את הבלי העולם הזה, להתנתק מכוח הנחש הקדמוני, מהיצר הרע וללכת בדרך הישרה והטובה של קיום עשרת הדיברות. מביא בורא עולם את עם ישראל להגיע בעצמם ומרצונם לאהבת ה' ולדבקות בה'.

 

ואהבת את ה' אלוקיך

אהבת ה' היא לא מהפה ולחוץ, היא לא מילים, לא כתב ולא דיבור, אהבת ה' זו שמחת שני הלבבות, יצר הרע ויצר הטוב, בכל מה שעובר עליך בעולם הזה, אם לטוב או לא - זה אדם שנקרא 'אוהב את הקדוש-ברוך-הוא'. אדם שלא מתלונן, לא מתמרמר, לא מרחם על עצמו ומספר כמה קשה לו בעולם הזה, אדם שמקבל את הייסורים באהבה מעומק הלב ולא בזיוף חיצוני.

"ויהי העם כמתאוננים רע באזנֵי ה' וישמע ה' וַיִחַר אפו ותִבער בם אש ה' ותאכַל בקצה המחנה" (שם יא, א), מתאוננים – מתלוננים, מתמרמרים ואומרים "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם את הקישואים ואת האבטיחים ואת הֶחציר ואת הבצלים ואת השומים ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו" (שם יא, ה-ו). כעס ה' מאוד על כפיות-הטובה של עם ישראל. בורא עולם מוציא אותם משִעבוד לחירות, מראה להם את עשר המכות, קריעת ים-סוף וכל הניסים, ממלא את כל מחסורם במדבר והם - מתלוננים. אדם שמתלונן הוא כמתריס נגד הקדוש-ברוך-הוא שהביא עליו ייסורים כביכול בטעות, כאילו הקדוש-ברוך-הוא טעה, חס ושלום. באותה שעה נכנסים המקטרגים ומייסרים אותו בשוטים ועקרבים עד שיעשה תשובה או שיסבול כל ימי חייו.

 

בכל דרכיך דעהו

אדם לא צריך 'קולבים' כדי שתישָמע תפילתו ואין צורך לנסוע לחו"ל לקברי צדיקים, צריך רק להפסיק להתמרמר, להתלונן ולהתמסכן, להודות בחטאו, להאשים את עצמו ולהצדיק עליו את הדין: 'ה' הוא הצדיק ואני הרשע'. אז תיפתח לו עזרת שמיים, מלאכים יעזרו לו, הקדוש-ברוך-הוא יעזור לו עד בלי די ויישָמעו כל בקשותיו. אין דרך אחרת, לא הייתה ולא תהיה.

ההולך לבית הכנסת להתפלל, שכר הליכה בידו, הטס לקברי צדיקים אין שכר הליכה בידו. אנשים חושבים שאם הם מתאמצים לטוס לחו"ל, הקדוש-ברוך-הוא ישמע אותם יותר טוב, לא ישמע! הם מזלזלים בקדוש-ברוך-הוא. צריך לנסוע לחו"ל כדי שהקדוש-ברוך-הוא ישמע? היד ה' תיקצר? הקדוש-ברוך-הוא נמצא בארץ! לא בחו"ל. האמת הפוכה לגמרי, הקדוש-ברוך-הוא מבקש מהיהודים מחו"ל לעלות לארץ ולהתפלל עִם היהודים בבתי הכנסת של היהודים בארץ ישראל הקדושה.

אין גם צורך באירועים של הפרשת חלה כדי להיוושע. זה רק פטנט לנצל יהודיות תמימות כדי לעשות כסף במִרמה. הכל כסף! אומרים שהפרשת חלה מצילה ממוות ושמִים קופות צדקה עבור 'ישיבות ואברכים', הם לוקחים את הכסף לעצמם, זו נוכלות לשמה. הקדוש-ברוך-הוא אומר שהפרשת חלה צריכה כל אחת לעשות בביתה ביום שישי, לקדש ולטהר את ביתה - מצווה גדולה מאוד. רק אשת רב המקום יכולה לצורך הדרכת כלות, להפריש חלה באמצע השבוע. המצווה היא ביום שישי לכבוד שבת.

אף אדם לא יכול לתקן אדם אחר. כל אחד יתקן את עצמו בלבד. יתפלל על עצמו, יקיים את עשרת הדיברות ויתקן את מידותיו.

בעולם כולו לא יודעים מה יילד יום, מה קורה ומה יִקרה. לבני האדם אין שליטה, בכל רגע ובכל מקום משהו משתנה, אם בפרטי ואם בכללי. אלו סימני משיח מובהקים וברורים שמשיח צריך לצאת בפרהסיה ולעשות סדר בארץ ובעולם.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד